česká verze english version

Nabídka

Tréninkový kemp Nymburk


Místo :                 Nymburk, Sportovní centrum,  Na ostrově T: 325 513 861

Zahájení:             pondělí 25.6.2012 ve 12:00 hod.  (oběd)

Ukončení:            čtvrtek  28.6.2012 složení tatami a oběd

Všichni účastníci se dostaví na zahájení do 12:00 hod.

Účast ČR dle seznamu RD Sen. a RD Jun. - Příloha.

Nominace : Viz seznamy pozvaných členů RD seniorů včetně -23, RD juniorů a kandidátů RD

O účast dalších závodníků na VT mohou kluby požádat trenéry RD seniorů a RD juniorů.

Program randori zde...

Možnost relaxace v SC najdete zde...

 

Kempu EJU se zúčastní na 400 judistů, mužů a žen, z cca 25 zemí v přípravě na OH 2012

 

 

Ubytování:      Při příjezdu se účastníci hlásí k ubytování výhradně u trenérů RD sen. a RD jun.

Úhrada : ČSJu hradí ubytování a stravování závodníkům dle upřesnění v seznamech.

Další účastníky hradí vysílající subjekty-RSC, SCM, kluby.

Informace o cenách pobytu sdělí paní Ing. Věra Pelantová, mobil 606 605 881

Plná penze, regenerace a další zařízení je zahrnuto v ceně.

Náklady budou svazem fakturovány po ukončení kempu vysílajícím subjektům.

 

V případě překážky v účasti se bezodkladně omluv :     Petr Lacina, mobil  777 071 215

(dle příslušnosti k věkové kategorii)                                       Jiří Štěpán, mobil  605 732 844

 

Další zájemci o randori se světovou špičkou mohou na jednotlivé tréninky dojíždět.

Je nutno ohlásit se u trenérů RD seniorů a juniorů

 


 

Krátce


European
Judo Union

EJU_logo.jpg

International
Judo Federation

IJF.jpg


Partneři ČSJu