how to make a site

Pravidla pro pořádání soutěží mláďat

  Ze soutěžního řádu a doporučení výkonného výboru ČSJu vyplývá, že soutěže kategorie mláďat se nesmějí konat ve stejném místě a termínu se soutěžemi, uvedenými v celostátním kalendáři ČSJu.

  Strategií ČSJu je podpora všech sportovních aktivit. Přesto je žádoucí oddělit od sebe závodní judo a zájmové.
  Vzhledem k stávajícímu systému mistrovských soutěží lze do závodního juda zařadit kategorie od mladšího žactva výše. Do zájmových kategorií patří věková kategorie „mláďat“. Soutěže se dále dělí na celostátní (uvedené v celostátním kalendáři ČSJu) a regionální, krajské (uvedené v krajských kalendářích jednotlivých krajů). Z tohoto rozdělení soutěží vyplývá i jejich zaměření – celostátní jsou nabídkou pro nejširší závodní veřejnost, regionální-krajské pro omezený počet účastníků.

  Z pohledu pořadatele a jeho potřeb, je žádoucí co nejvyšší počet startujících. Tuto potřebu může pokrýt zařazení soutěže do celostátního kalendáře. Pro kategorii žactva a výše, může být tento cíl pořadatele v souladu s očekáváním závodníků a trenérů, věnujícím se závodnímu judu.
  Kategorie mláďat má však zcela jiná specifika: zdravotní, mentální a motivační. Tuto kategorii velmi často doprovázejí rodiče, kteří do této účasti investují svůj čas a finance. Za to očekávají odpovídající zážitek – sledovat svého potomka v zápasech a v případě úspěchu i jeho maximální ocenění. Tato očekávání mohou splnit jen soutěže regionální-krajské (případně mezi klubové turnaje). Navíc je jejich časový průběh zcela odlišný od velkých turnajů, které probíhají několik hodin.

  Z výše uvedeného vyplývá, že turnaje mláďat mohou probíhat pouze jako necelostátní soutěže. Sportovně technická komise doporučuje, aby se tyto soutěže konaly na meziklubové úrovni.
 Zároveň je nutné si uvědomit, že i pro tyto soutěže platí Pravidla pro chování trenérů při soutěžích juda.

Roman Kalous
Sportovní ředitel ČSJu

V Praze dne 25.4.2010© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265