how to make a site

Elektronická knihovna

 

 Stanovy

   
Název Datum Formát
Stanovy Českého svazu juda 12.12.2015  PDF

 

 Směrnice

   
Název  Platné od  Formát
Ekonomické směrnice Českého svazu juda 27.1.2019 PDF
Výše stravného pro rok 2019 23.7.2019 HTML
Směrnice o centrální evidenci 17.3.2015 PDF
Směrnice Vyznamenání ČSJu 1.1.2005 HTML
Směrnice o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu 9.12.2014 PDF
Směrnice o GDPR ČSJu 25.5.2018 PDF
Zásady pro činnost rozhodčích Českého svazu juda 11.12.2018 PDF
Podmínky pro povolení zkoušky na technické stupně I – VI. DAN   PDF


 Řády

   
Název Platné od Formát
Zkušební řád juda (ZŘJ)   HTML
Soutěžní řád juda (SŘJ) 11.12.2018 PDF
Disciplinární řád juda (DŘJ) 12.12.2015  PDF
Přestupní řád juda 12.12.2015  PDF
     

 Ostatní řídící dokumenty ČSJu

Zásady pro chování trenérů a vedoucích družstev na soutěžích 10.11.2015 PDF
Rozpis mistrovských a kvalifikačních soutěžích 2019   PDF
Centrální evidence - nejčastější otázky - Jak na CE: krok za krokem    

 Formuláře

Nasazovací tabulky 12.12.2015 PDF
Tabulka KO systému 12.12.2015 PDF
Formulář pro hromadný zápis na zkoušky KYU   XLS | PDF
Formulář pro hromadný zápis na zkoušky DAN   XLS | PDF 

 Centrální evidence

Nejčastější otázky   HTML
Jak na Centrální Evidenci: krok za krokem   HTML

 GDPR

   
Základní informace    
Informační memorandum    

 Práce členů ČSJu

   
Název Rok vydání Formát
Technická příprava v judu (J.D.Čermák) 2019 PDF
Psychologická příprava sportovce (Kocourek) 2019 PDF
Trénink ženského juda v Kódokanu (Bíšová) 2019 PDF
Judo jako výchovně vzdělávací proces (J. Babinec) 2015 PDF
Kalistetika a posilovací cvičení zaměřené na pohybový aparát (J. Běžel) 2015 PDF
Průpravná cvičení pro nácvik technik Tači Waza (O. Ježek) 2015 PDF
Ne waza v tréninku dětí a mládeže (L. Štěpánek) 2014 PDF
Psychologická příprava sportovce (L. Rak) 2013 PDF
Význam kolektivu v judu pro tréninkový proces (M. Malý) 2012 PDF
Problematika tréninku dětí se zhoršenou motorikou (P. Hejplík) 2012 PDF
Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek (A. Hrubý) 2012 PDF
Průpravná cvičení v NE WAZA (M. Lanč) 2012 PDF
Průpravná cvičení a některé varianty nácviku pádů (R. Dvořák) 2012 PDF
Sponzoring sportovního oddílu (B. Olexa) 2012 PDF
Biomechanika juda (V. Pelantová) 2012 PDF
Cvičení KATA v tréninku juda mládeže (P. Volek) 2010 PDF
Nácvik technik AŠI VAZA u dětí mladšího školního věku (J. Hanek) 2011 PDF
Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu (M. Turek) 2011 PDF
Moje cesta k 7.místu na ME (J. Musil) 2011 PDF
Motivace dětí cvičit judo ve věku 11-15 let (V. Úbl) 2011 PDF


 Zásady a pravidla

   
Název Platné od Formát
Pravidla juda  1.1.2019 PDF
Interpretace pravidel IJF o úpravě kimona během utkání  10.4.2019 PDF
Pokyny pro lékaře   PDF 
Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů   PDF | příloha
Zásady pro chování trenérů a vedoucích družstva na soutěžích   PDF
Zásady pro činnost Rady reprezentace 23.7.2019 PDF
Podmínky pro povolení zkoušky na technické stupně I – VI. DAN   PDF
Zásady pro činnost rozhodčích 1.1.2019 PDF

 Ostatní

   
Název Platné od Formát
Vzorové stanovy pro kluby a oddíly juda 20.1.2016 WORD
Věkové a váhové kategorie v roce 2019 1.1.2019 PDF
Rozpis mistrovských a kvalifikačních soutěží 2019  1.1.2019 PDF
Vzor čestného prohlášení   PDF

Cestovní příkaz

  XLSX

Ztráta času - Soutěže ČSJu: MČR, PČR, ČP, ligy...

  XLSX
Ztráta času - Mezinárodní turnaje - European Open, European Cup Juniors a Cadets   XLSX
Formulář pro založení nebo změny klubového administrátora   DOCX
Objednávkový formulář pro průkazy juda   XLS 
Formulář pro žádost o svazová ocenění   DOCX 
Formulář pro žádost o udělení plakety ČSJu   PDF 
Zdravotní způsobilost sportovce a účastníka zotavovací akce   PDF | DOCX

  Informace z jednání VV

Výkonný výbor 2.4.2019 PDF
  28.5.2019 PDF
  23.7.2019 PDF

 

  Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018   PDF
Výroční zpráva 2017   PDF
Výroční zpráva 2016   PDF
Výroční zpráva 2015   PDF

 Sportovní kalendář

   
Název Platné od Formát
Sportovní kalendář 2018 12.1.2018 XLS
Sportovní kalendář 2017 (V.11) 2.5.2017 PDF
Sportovní kalendář 2016 (V.11) 27.9.2016 PDF
Sportovní kalendář 2015 1.1.2015 PDF
Sportovní kalendář 2014 (V.11) 14.8.2014 PDF
Sportovní kalendář 2013 10.2.2013 PDF

 Důležité dokumenty IJF a EJU

   
Název   Formát
Sportovní a organizační pravidla juda - IJF   PDF
 

 
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265