Český svaz Juda

Formuláře ke stažení:


 Základní formuláře:

 • vzorové stanovy pro kluby a oddíly juda - WORD (aktualizace 20.1.2016)
 • vzorová přihláška do sportovního klubu juda - WORD (aktualizace 5.1.2015)
 • formulář pro založení nebo změny klubového administrátora Zásady o nakládání s osobními údaji členů ČSJu
 • objednávkový formulář pro průkazy juda - XLS
 • formulář pro žádost o svazová ocenění DOCX
 • formulář pro žádost o udělení plakety ČSJu PDF
 • formulář pro Zdravotní způsobilost sportovce a účastníka zotavovací akce PDF - DOCX

Organizace soutěží:

 • Hodnocení turnaje a Zpráva hl. rozhodčího - XLSX
 • Vzor čestného prohlášení zde...
 • startovní lístky CZ - PDF
 • startovní lístky ENG - PDF

Kolegium DANů:

 • Formulář pro hromadný zápis na zkoušky KYU - formát xls - formát PDF - (vypňuje zkušební komisař)
 • Formulář pro hromadný zápis na zkoušky DAN - formát xls - formát PDF - (vypňuje zkušební komisař)
 • Formulář pro doplnění stávajících 1. - 8.DANů do centrální evidence XLS do seznamu platných Danů

Dlouhodobé soutěže

 • podklady pro jednotlivá kola dlouhodobých soutěží zde...