Český svaz Juda

Komise Jiu-Jitsu


Novinky: 


Plánované akce: 

Listopad 2018

 

22. 4. Ne

KJJ ČSJu ve spolupráci s ČUDK, ČUJJ a BPA pořádá

Seminář

Aplikace principu Seiryoku-zenyo ve vybraných technikách zkušebního řádu

 

10 - 13

Dojo SKKP Vodova 108,

Brno – Královo Pole

(rozcvičovna)


Realizované akce


Dokumenty


Články


milan.haska@volny.cz Cíle
1.     Vytvořit sdružení, mající důvěru členů, založené na dobré organizaci a kvalitní činnosti, vysoké odbornosti a na čestném přístupu ke svým členům a partnerům.
2.     Zajistit cílevědomý, plánovitý a všestranný rozvoj Jiu-jitsu směřující k harmonickému rozvoji cvičence libovolného věku.
3.     Udržovat pracovní styk se zahraničním instruktory Jiu-jitsu jako garanty stálého růstu kvality cvičení.
4.     Obnovit tradiční pojetí cvičení Jiu-jitsu jako širokého procesu výcviku zahrnující cvičení základních technik, cvičení KATA a cvičení dalších aplikací.
5.     Podporovat  cvičení tradičního Jiu-jitsu v jeho celé šíři technik a způsobu nácviku bez ohledu na jejich použitelnost ve sportovních disciplínách jako ucelené soustavy tělesného a duševního cvičení v souladu se zásadami Bušido.
6.     Přispět k lepší informovanosti o Jiu–jitsu v ČSJu i mimo něj.
7.     Spolupracovat s dalšími organizacemi sdružujícími cvičence Jiu-jitsu a jiných bojových umění.

Hlavní úkoly
1.     Pečovat o rozvoj cvičenců Jiu-jitsu.
2.     Zajišťovat vzdělávání trenérů a zkušebních komisařů.
3.     Osvojovat etiku a etiketu tradičního Jiu-jitsu.
4.     Získávat prostředky pro svou činnost.
5.     Propagovat tradiční Jiu-jitsu všemi dostupnými prostředky.

Realizované akce