how to make a site

Vážení Zkušební komisaři,
chci Vás informovat, že ve čtvrtek 12. 7. a pátek 13. 7. proběhl v Praze ve Vršovicích seminář zkušebních komisařů juda I. a II. třídy. Všem účastníkům, kteří se akce zúčastnili, byla platnost třídy prodloužena.

   Poslední možnost jak si zajistit platnost třídy na dalších pět let je účast na semináři, který proběhne 1. 9. 2018 v tělocvičně SKP KP Brno na Vodově ulici. Přihlášky zasílejte na adresu sekretáře Kolegia danů, pana Tomáše Buchara (buchar.tomas@seznam.cz) na předepsaných formulářích, které jsou k dispozici na webových stránkách ČSJu sekce Kolegia danů. Termín zaslání je do 20. 8. 2018

   Pokud si třídu neprodloužíte, vystavujete se nebezpečí, že až do konání dalšího semináře budete zbaveni možnosti zkoušet technické stupně. V letošním roce již žádný další seminář (mimo toho zářijového v Brně) neproběhne.

V Turnově 17. 7.2018         
      S pozdravem                  
                       Jiří Vele, předseda Kolegium danů ČSJu
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265