how to make a site

Gonosen no kata


 

Gonosen no kata je kata základních protichvatů v judo v postoji. V Japonsku se studuje prakticky jen v některých školách a je to kata, která je charakteristická pro jednu z nejslavnějších universit - universitu Waseda. Byla vytvořena začátkem našeho století mistry této university a odtud se rozšířila do celého světa. Velmi pozoruhodnou podívanou skýtá její zpomalené provádění. Gonosen-no-kata zahrnuje dvanáct hodů tak, jak jsou dále uvedeny.

Pořadí Uke útočí chvatem Tori se brání Pozice Toriho
1 O soto gari (P) O soto gari (P) P
2 Hiza guruma (P) Hiza guruma (P) L
3 O uči gari (P) De aši harai (P) P
4 De aši harai (P) De aši harai (L) P
5 Ko soto gage (P) Tai otoši (P) P
6 Ko uči gari (P) Sasae curi komi aši (L) L
7 Kubi nage (P) Uširo goši (P) P
8 Goši guruma (P) Uki goši (L) P
9 Hane goši (P) Sasae curi komi aši (L) P
10 Harai goši (P) Ucuri goši (P) L
11 Uči mata (P) Sukui nage (P) P
12 Kata seoi (P) Sumi gaeši (P) P

Pozicí Toriho je vyjádřeno jeho postavení z pohledu Joseki před zahájením předvádění techniky. Tak například před 5. technikou stojí Tori vpravo z pohledu Joseki, to znamená, že má Joseki po své levé straně
Poznámka (P) nebo (L) u jednotlivých technik určuje provádění techniky vpravo nebo vlevo. Tak například u 8. techniky útočí Uke technikou Goši guruma vpravo, Tori se brání technikou Uki goši vlevo. Pro stanovení strany u technik Uširo goši a Ucuri goši je rozhodující útok Ukeho, takže např. technika Ucuri goši je považována za techniku vpravo, pokud je použita proti pravému útoku Ukeho, přestože je vlastní hod proveden vlevo.

Vznik Gonosen-no-katy, její zařazení do systému juda a její význam

V roce 1882 bylo v Tokiu založeno vzdělávací centrum, kterému se od jejího založení neoficiálně říkalo Waseda a to podle názvu místa, kde žil jeho zakladatel. V roce 1902 získalo toto centrum statut university a jako jméno university byl použit již zažitý název Waseda. Univerzita Waseda patří k nejprestižnějším japonským vysokým školám. Stejně jako na dalších japoských universitách i na Wasedě se od konce 19. století trénuje judo a v roce 1915 byla mistry juda této university vytvořena forma protichvatů s názvem go-no-sen-no-kata.
Název zdůrazňuje strategii obrany, použitou v této katě. Jigoro Kano rozeznával tři obranné principy (sen) a to princip go (tedy go-no-sen), princip sen (tedy sen-no-sen) a pricip sen-sen (tedy sen-sen-no-sen). Princip sen-sen je obrana útoku, který ještě fyzicky nezačal, ale který obránce již vycítil "podprahovým" vnímáním a tedy provedl obrannou akci, která se pozorovateli vlastně jeví jako útok, i když se jedná o obranu. Princip sen vyjadřuje obrannou akci, která začíná ve stejném okamžiku, jako akce útočníka. Princip go je vyjádřením obranné akce, která reaguje na útok, který již fyzicky začal. Pozorovatel tedy může postřehnout časový rozdíl mezi útokem a následující obrannou akcí. Znak no je genetivem a název go-no-sen-no-kata můžeme tedy volně přeložit jako formu protichvatů (na již zahájené útoky). Tato kata sice není oficiální katou Kodokanu, nicméně veškeré prvky použité v této katě jsou čisté techniky Kodokan-juda. Gonosen-no-kata byla zpopularizována v Evropě, především ve Francii, mistrem juda, který se jmenoval Mikonosuke Kawaishi .
Kawaishi se narodil v Kyotu v roce 1899 a zemřel v Paříži v roce 1969. Kawaishi trénoval ju-jutsu v centru pro japonská „bojová umění“ Dai-Nippon-Butoku-kai v Kyotu. Nevíme přesně, jaký styl v Kyotu trénoval, nicměně víme určitě, že netrénoval Kodokan-judo. Domníváme se, že studoval formu Aiki-jutsu. V roce 1920 odjel z Japonska do USA, kde učil bojová umění a od roku 1928 vyučoval bojová umění ve Velké Británii. Zajímavostí je, že v Británii existuje dodnes klub, který vyučuje ju-jutsu pod názvem Kawaishi Ryu Ju-jutsu. Ve Velké Británii se setkal s Jigoro Kanem, který Kawaishimu udělil 3. dan Kodokanu. Jigoro Kano se na svých cestách setkával v různých zemích s mistry vyučujícími ju-jutsu. Tyto mistry Kano často získal pro svoji myšlenku juda, které tito mistři poté učili namísto dosavadního ju-jutsu. Kawaishi byl jedním z nich. Od roku 1936 až do své smrti, s výjimkou válečného období, které strávil v Japonsku, kde byl nějaký čas dokonce i vězněn za své politické názory, působil Kawaishi v Paříži. Kawaishi si uvědomoval důležitost přizpůsobení tréninkového procesu juda evropské mentalitě, přesto ale nesouhlasil s pouhým sportovním pohledem na judo. Kladl důraz na cvičení kata a jeho práce byla jedna z prvních, které katy evropanům přiblížily. Zajímavostí je, že ve Francii zavedl systém barevných pásků pro žákovské stupně. Kawaishi je pokládán za otce francouzského juda a ve Francii zůstává nadále velmi populární. Gonosen-no-kata je kata, kterou považoval za základní a kterou popsal i ve své práci. Tato kata je začleněna v řadě evropských zemích do oficiálně náplně juda (Francie, SRN, ČR atd.).
Vzhledem k tomu, že kata pochází z roku 1915, respektuje i tehdejší názvosloví. Podle dnešních standardů Kodokanu by některé techniky byly pojmenovány jinak.

Provedení Gonosen-no-katy

Zahájení katy

Zahajovací pozdrav se provádí podobně jako u Nage-no-kata to znamená:
Nejprve provedl Uke a Tori pozdrav mistrům a obecenstvu a pak směrem k sobě. Čestné místo, kde se zdržují mistři i zkušební komisař se nazývá joseki. I u táto katy platí, že z pohledu joseki je Tori vpravo a Uke vlevo.
Na začátku katy vstoupí oba na tatami do vzdálenosti 4 - 5 m od sebe v přirozeném postoji Šizen hontai. Zde se zastaví a posléze se otočí směrem k joseki (Tori doleva, Uke doprava), které ve stoje pozdraví. Pozdrav ve stoje musí vyjádřit úctu těch, kteří katu provádějí, mistrům juda, divákům a rovněž tak i formám juda, které hodlají předvádět,
Poté se opět otočí obličejem k sobě, aby se mohli pozdravit navzájem v kleče. (U této katy se někdy připouští, aby se Uke a Tori pozdravili pouze v postoji). Při pozdravu v kleče se postupuje následovně:
Tori i Uke ohnou najednou levou nohu, hruď drží zpříma a položí levé koleno vedle pravé paty. Poté dají pravé koleno na zem a sednou si na paty s rukama položenýma na stehnech (dlaně jsou mírně otočeny směrem dovnitř). Tori a Uke se pak velmi zlehka pozdvihnou tak, aby si natáhli chodidla a opět se posadí na paty, hruď drží zpříma. Poté se pozdraví na kolenou v základním judistickém pozdravu - kolena od sebe asi 20 cm (na dvě pěsti), dlaně rukou jsou naplocho na zemi po obou stranách kolen, prsty u sebe, Jejich špičky směřují dovnitř, hlava a hruď jsou ve stejné linii a sklánějí se zvolna a plynule k zemi.
Jakmile je pozdrav proveden a oba mají nohy opět ohnuté, začnou se zvedat týmž postupem jako při pokleku, ale v obráceném pořadí. Nejdříve tedy zvednou pravé koleno a teprve potom levé. Nohy (obou) se vždy musí dotýkat tatami a nikdy nesmějí mít v postoji jednu patu před druhou, nýbrž vedle sebe. Jakmile je pozdrav ukončen postupují Tori a Uke jeden proti druhému až na poloviční vzdálenost, to znamená až do zaujmutí základního úchopu v přirozeném postoji. Přemístění se provádí pomalými kroky, přičemž se nohy nezdvíhají z tatami.

O soto gari x O soto gari

Tori a Uke se současně uchopí v základním úchopu.
Tori přesune o půl kroku dopředu pravou nohu a zaujme tak pravý přirozený postoj (migi šizentai).
Uke (nezapomínejme u táto katy, že Uke je vždy v první fázi chvatu útočníkem) postoupí o krok levou nohou až k ose pravé nohy Toriho a provádí na něho O soto gari vpravo.
Tori blokuje pomocí "hara" (břicha) a prohnutím nohou za současného tahu pažemi.
Pak opřením se o levou nohu, na které se lehce otočí, provede na Ukem o soto gari.
Uke, který je nyní vychýlen do svého pravého zadního rohu, je hozen.

Hiza guruma x Hiza guruma

Uke se normální rychlostí zdvihne poté co provedl ukemi (pád), nejde na své výchozí stanoviště, kde byl když začínal se svým útokem O soto gari, ale zůstane na místě, kde se zdvihnul, to znamená přibližně na místě, které zaujímal Tori na začátku předchozího chvatu.
Tori a Uke opět v základním úchopu. Tori je nyní nalevo ve vztahu k joseki a Uke z pohledu z profilu. Tori je nyní v hidari šizentai (levá noha vpředu).
Uke útočí na Toriho chvatem Hiza guruma, tj. svou levou nohou na pravou nohu Toriho.
Tori stáhne o půl kroku nohu vzad, aby se vyhnul útoku a vychýlí Ukeho doprava dopředu.
Potom provede na Ukeho Hiza guruma vpravo a hodí jej.

O uči gari x De aši harai

Tori má nyní joseki po levé ruce.
Tori se postaví do levého přirozeného postoje hidari šizentai s levou nohou vpředu a nohy dosti roztaženy od sebe.
Uke zaútočí O-uči-gari pravou nohou na levou nohu Toriho. Tori blokuje břichem, pokrčí pravou nohu a pevně se na ní usadí, váhu svého těla a vyvážení přenese dozadu.
Pak se Tori lehce otočí doleva, aby zdůraznil vychýlení Ukeho doprava dopředu, ponadzdvihne ho spojenou silou svých paží a zápěstím "na věšák" a vymrští levou nohu, která podmete doprava dopředu obě nohy Ukeho.
Chodidlo levé nohy Toriho je otočeno vzhůru a podmetá zásadně levý kotník Ukeho, který provádí pád.
Podle dnešních standardů Kodokanu jde o situaci O uchi gaeshi.

De aši harai x De aši harai

Tori má joseki stále po levé ruce.
Uke se zvedne bez přerušení, ne překotně a opět uchopí jako obvykle kimono Toriho, který ve stejnou chvíli uchopí jeho.
Tori pokročí pravou nohou o půl kroku do migi šizentai.
Uke útočí pomocí De aši harai levou nohou na pravou nohu Toriho.
Tori se vyhne útoku zdvižením pravé nohy a ihned, aniž by ji položil na tatami, podmetá levý kotník Ukeho jejím chodidlem. Uke provede pád bočně nalevo.
Podle dnešních standardů Kodokanu je název obranné techniky TorihoTsubame gaeši.

Ko soto gake x Tai otoši

Tori je v migi šizentai a má joseki stále po levé ruce.
Uke zaútočí na Toriho chvatem Ko soto gake, a to levou nohou na pravou Toriho.
Tori se otočí o půl otočky doleva a opírá se o svou levou patu.
Ve stejné chvíli je Uke vychylován pažemi vpřed. Pohyb je ukončen hodem Ukeho chvatem Tai otoši.

Ko uči gari x Sasae curi komi aši

Tori je v migi šizentai a má nyní joseki po pravé ruce.
Uke jej napadne chvatem Ko uči gari, pravou nohou proti pravému kotníku.
Tori přenáší celou svou váhu na levou nohu a využívá postupu Ukeho doleva k tomu, aby provedl Sasae curi komi aši.

Kubi nage x Uširo goši

Tori je v základním pravém postoji a má joseki stále po pravé ruce.
Uke na něho útočí chvatem Kubi nage vpravo.
Tori se nenechá vychýlit dopředu, klade odpor břichem, pak se prohýbá v kolenou a udržuje rovnováhu na patách.
Současně uchopí jeho pravá ruka pás Ukeho před jeho žaludkem. Levá ruka a levé předloktí Toriho obejmou Ukeho zezadu tak, aby mezi jejich těly byl co největší kontakt.
Tori se nyní ještě víc prohne v nohou a využije bočního vychýlení Ukeho doleva dozadu a prudkým vystrčením břicha jej vyrazí před sebe vzhůru tak, aby mohl provést chvat Uširo goši.
Tori takto zvednutého Ukeho hází poněkud doleva před sebe.

Protože technika Kubi nage není popsána Kodokanem, jsou někdy s provedením Kubi nage potíže. Je zapotřebí rozlišovat mezi touto technikou a technikou Goši guruma. Zatímco při technice Goši guruma jsou pro hod rozhodující boky (goši), přes které tělo soupeře při hodu opisuje kruh (guruma), je pro provedení Kubi nage rozhodující tah ruky přes soupeřův krk (kubi) a boky mají při hodu spíše podpůrnou úlohu. Při provedení útoku v Gonosen no katě Uke drží Toriho levou rukou za za judo-gi na pravém předloktí, pravou rukou drží Toriho kolem krku, současně ukročuje pravou nohou před Toriho pravou nohu (pozice nohou vzdáleně připomíná techniku Tai otoši). Uke se pokouší Toriho tahem za krk (a současného tahu své levé ruky) přehodit přes své pravé stehno a pravý bok.
Tento útok rovněž znemožňuje Torimu Ukeho obejít a Tori je, na rozdíl od následující techniky, nucen použít techniku Uširo goši.
Kubi nage
Goši guruma


Goši guruma x Uki goši

    Pohled otočený o 90°

Tori zaujme hidari šizentai, levá noha toriho je poněkud vpředu. Tori má joseki stále po pravé ruce.
Uke zaútočí chvatem Goši guruma (nástup provede ce1ý). Tori blokuje břichem, prohne se v kolenou a odstrkává Ukeho pažemi.
Tori předkročí před Ukeho tak, že nejprve pravou a pak levou nohou obkročí pravou nohu Ukeho, dělá tedy rotační únik v tai sabaki břicha a kyčlí.
Uke je v této chvíli vychýlen bočně dopředu doleva a Tori toho využívá, aby provedl chvat Uki goši vlevo a hodil Ukeho.

Hane goši x Sasae curi komi aši

Tori je v migi šizentai, pravá noha toriho je poněkud vpředu. Tori má joseki stále po pravé ruce. Uke na něho útočí chvatem Hane goši doprava. Ale Tori jej blokuje a uniká v tai sabaki doprava tím, že rychle vykročí pravou nohou, pak levou a přemístí kyčle malým kroutivým pohybem dopředu vpravo.
Potom se Tori opře o svoji levou nohu a s využitím vychýlení Ukeho provádí pravým chodidlem proti Ukeho levému kotníku chvat Sasae curi komi aši.

Harai goši x Ucuri goši

Tori je v základním postavení a má joseki stále po pravé ruce.
Uke na něho útočí chvatem Harai goši doprava tak, že provede celý nástup. Tori z útoku neuniká.
Tori útok blokuje břichem, lehce pokrčí nohy a Uke do něho narazil, dalo by se říci že, se „odrazil se od jeho břicha".
Tori využívá této příležitosti, aby zatáhnul a pozdvihnul velmi silně ukeho do svého levého zadního rohu. Největší úsilí v otočce vychází z břicha a levé kyčle Toriho.
Uke je takto vyzdvihnut nad levou kyčel a levé rameno Toriho co nejvýše.
Tori přesně v tomto momentu postoupí daleko levou nohou, aby umístil kyčle pod břicho Ukeho, který zastaví svůj sestupný pohyb a je házen technikou Ucuri goši přes levý bok Toriho.


Uči mata x Sukui nage

Tori má nyní joseki po levé ruce.Tori je v základním postavení, nohy dosti rozkročené.
Uke na něho provádí chvat Uči mata vpravo, který Tori blokuje pokrčením v nohou a přenesením své váhy hlavně na levou nohu.
Když Uke zdvihne hruď, aby zaujal normální pravý postoj, Tori pokračuje v pokrčení nohou a vychyluje Ukeho doprava dozadu za sebe, to je do levého zadního rohu Toriho.
Tori nemění úchop své levé ruky na pravém rameni Ukeho, zato svým pravým předloktím sklouzne zepředu daleko mezi nohy Ukeho tak, aby jeho pravá ruka mohla zezadu uchopit Ukeho pás nebo se pevně opřít o jeho záda.
Tori končí chvatem Sukui nage a hází Ukeho na zem.


Kata seoi x Sumi gaeši

Tori má nyní joseki po pravé ruce.
Tori je v základním pravém postoji, pravá noha poněkud vpředu a nohy dosti rozkročeny. Uke na něj útočí chvatem Kata seoi vpravo. Tori provede velice rychle široký rotační únik otočením o půl otáčky dopředu zprava doleva okolo pravé kyčle Ukeho.
Jeho pravá pata se umístí napřed na tatami daleko mezi nohy Ukeho a sám si lehá na záda a na levý bok. Levá noha zůstává vedle Ukeho pravé nohy.
Tori bez přerušení točivého pohybu dokončuje chvat Sumi gaeši nadrazem pravou nohou.
Uke provádí pád vpřed, po kterém zůstává na chvíli ležet fixován na zemi.
Tento hod zakončuje provedení celé katy.

Technika Kata seoi je podle dnešních standardů Kodokanu základní variantou techniky Ippon seoi nage. Při variantě v Gonosen no katě drží Uke levou rukou Toriho rukáv na pravém předloktí a Toriho nadpaží je sevřeno mezi Ukeho krk a pravé rameno (kata). Ukeho pravá ruka chytá Toriho za judo-gi u pravého ramene. Rozdíl mezi Ippon seoi nage použitou v Gonosen no katě (Kata seoi) a nejpoužívanější variantou Ippon seoi nage je tedy v sevření Toriho nadpaží. Vzhledem k tomu, že je tento chvat nasazen ze základního úchopu, liší se tato Kata seoi od techniky v Nage no katě tím, že Tori v Nage no katě drží levou rukou Ukeho pravé předloktí ze shora a tím zabraňuje případnému škrcení, pokud by technika Kata seoi selhala.

Závěr katy
Po technice Sumi gaeši se Tori a Uke pomalu najednou zdvihnou, zaujímají své počáteční postavení (Tori má joseki po levé ruce), upraví si judo-gi, pozdraví nejprve sebe a poté joseki stejně jako na začátku. Pozdravem k joseki je kata zakončena.

Metodické poznámky k provedení katy
Na rozdíl od ostatních kata se Gonosen no kata neskládá z různých sérií. Aby vynikl zvláštní aspekt této katy je zapotřebí úzké spolupráce a dokonalé jednoty mezi Torim a Ukem, čehož lze dosáhnout poctivým tréninkem, což ovšem platí i v případě nácviku všech ostatních kat Kata sama nepatří mezi nejtěžší. Její hlavní obtíž spočívá bezpochyby hlavně v tom, aby pod záminkou předvádění neupadli Tori a Uke do vyumělkovanosti a aby neslevili na opravdovosti útoku a protichvatu. Při provádění je třeba rozlišovat tři části:
- Tori zaujímá postoj, který odpovídá očekávanému útoku
- Uke provede opravdově a bez předstírání útok, ale Tori na něj čeká a v tom je jeho výhoda
- Tori kontruje ještě s větší rozhodností, silou a rychlostí.
K tomu, aby chvaty a i celá kata vyzněly co nejlépe, musí Uke usnadnit hody Torimu, ale ne nadskakováním, nebo předstíráním a přeháněním svých útoků, svého přemístění nebo vychýlení, ale jednoduše tím, že se umístí "do cesty", ve směru pohybu celým svým tělem. Uke musí provádět správně ukemi a Tori jej musí správně dovádět až na zem.
Jelikož, jak již bylo řečeno, neexistují zřetelné či rozlišitelné série, mohou se Tori a Uke upravovat, pokud je. to zapotřebí, mezi dvěma chvaty, aniž by přerušili provádění katy.
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265