how to make a site

Kodokan-gošin-jutsu

goshinjutsu.jpg
Kodokan-goshin-jutsu je nejmladší katou Kodokanu, která byla vytvořena v průběhu let 1952 - 58. Na jejím vzniku se výraznou měrou podílel mistr aiki-do Kenji Tomiki a vliv aiki-do je zřejmý v celé řadě technik katy. Stejně jako Kime-no-kata je katou, která se zabývá sebeobrannými situacemi. Rozdíl mezi těmito katami je v tom, že zatímco Kime-no-kata řeší situace typické pro období Edo (1603-1868), Kodokan-goshin-jutsu se zabývá sebeobrannými situacemi moderní doby.
Kodokan-goshin-jutsu obsahuje 21 technik, z toho je jich 12 proti neozbrojenému soupeři, zbývajících 9 řeší útok ozbrojeného protivníka, který útočí nožem, tyčí a revolverem.

Provedení katy Gošin-jutsu


Gošin-jutsu v provedení mistrů světa je k dispozici zde:
http://www.youtube.com/watch?v=sx1AwW3X7wI
http://www.youtube.com/watch?v=5rJc_pqh27M&NR=1


Zahájení katy

Při zahájení katy stojí tori s ukem čelem proti sobě ve vzdálenosti přibližně 6 metrů (tj. přibližně 3 délky nebo 6 šířek tatami). Tori je na levé straně z pohledu šómen (joseki).
(Pozor! Nástup na tuto katu je tedy opačný, nežli v Nage no katě, Katame no katě, Kime no katě nebo Itsutsu no katě, ale stejný jako v Ju no katě nebo Košiki no katě ). 

goshinjutsustart.jpg

Uke drží v pravé ruce hůl a nůž, pistol má skrytě zasunutou za svým judo-gi na levé straně tak, aby ji mohl pohodlně vytáhnout. Hůl je přibližně 1 metr dlouhá a má průměr přibližně 2,5 centimetru. Uke drží hůl přibližně v jedné třetině délky. Nůž drží uke za rukojeť tak, že ostří směřuje vzhůru. Špička nože a delší část hole směřuje diagonálně k tatami a směřují od toriho. Hůl drží uke v ruce blíže k prstům, nůž je blíže dlani.

Tori a uke se současně otočí směrem k šómen (joseki) a provedou pozdrav v postoji směrem k šómen (joseki).

Při pozdravu ve stoje musí tori a uke dbát na následující zásady:
- Úhel úklonu je přibližně 30°
- Paty jsou u sebe a chodidla svírají úhle přibližně 60°
- Při pozdravu se uklání celá horní polovina těla, nejenom hlava, oči hledí neustále kupředu (nikoli do země, protože se tradičně nepřipouští možnost ztratit potenciálního nepřítele ani na okamžik z dohledu.) a ústa jsou zavřená
- Dlaně se pohybují z boků směrem na přední část kolen a tím, že nejmenší vzdálenost od kolen, kam až sjedou špičky prstů dlaní při pozdravu je zhruba 10 centimetrů (vzdálenost sevřené pěsti)
- Ukeho pravá ruka je se zbraněmi přitisknuta přirozeně k pravému boku.

goshinjutsustart2.jpg

Tori a uke po provedení pozdravu okamžik setrvají v přímém postoji čelem k šómen (joseki) a pak se otočí čelem k sobě. Tori a uke si okamžik hledí do očí a poté provedou vzájemný pozdrav ve stoje.

Uke poté provede krok zpět pravou nohou a poté přisouvá levou nohu. Zároveň provádí obrat o 90° vlevo směrem k šómen (joseki). Jakmile je pata levé nohy přibližně na úrovni pravého palce je obrat ukeho dokončen a uke vykročí levou nohou vpřed aniž by se na tuto nohu postavil. Normální chůzí dojde čtyřmi kroky do rohu tatami. Kroky ukeho jsou tady levá, pravá, levá, pravá a poté uke dokročí levou nohou na úroveň pravé nohy. Uke si poté klekne a zaujme pozici seiza.

Při klekání i při vstávání z kleku během celého provádění katy je potřeba dbát na následující zásady:
- Pokleká se nejprve na levé koleno, potom na pravé s tím, že přední část chodidel se dotýká žíněnky.
- Vzdálenost mezi koleny v pozici seiza je asi 20 centimetrů (na 2 pěsti)
- Po dokleku na obě kolena se chodidla přirozeně natáhnou, palce nohou se překříží (levý palec je vespod, nejsou překřížena celá chodidla) a plynule se sedá hýžděmi na lýtka.
- Při vstávání se postupuje právě opačně.


Uke položí zbraně na žíněnku před sebe. Odkládá nejdříve hůl s tím, že si ji i nůž přidrží levou rukou. Osa hole je na úrovni osy ukeho těla. Poté položí nůž a to přibližně 15 cm za hůl z pohledu šómen (joseki). Rukojeť nože směřuje k torimu, ostří nože směřuje k ukemu a spojnice rukojeti a čepele je opět na úrovni osy ukeho těla. Poté uke vytáhne pravou rukou pistol, přidrží ji levou rukou za hlaveň a položí ji přibližně 15 cm před hůl z pohledu šómen (joseki). Pažba pistole směřuje k ukemu, hlaveň pistole směřuje na opačnou stranu nežli je tori a osa pistole je rovněž na úrovni osy ukeho těla. Z pohledu šómen (joseki) je pořadí zbraní: pistol, hůl, nůž zatímco z pohledu ukeho je pořadí nůž, hůl a pistol. V tomto pořadí uke pokládá na zem v dalších částech katy zbraně i jednotlivě.

goshinjutsusetchange.jpg

Uke poté zaujme klek seiza a po krátkém okamžiku vstane. Otočí se zády k šómen (joseki) a vrátí se na osu katy, tedy tam, kam se dostal po kroku vzad po vzájemném pozdravu s torim.

Tori a uke si okamžik hledí do očí a poté oba vykročí proti sobě levou nohou a zaujmou normální základní postoj. Tento krok je velmi výrazný, měl by ukázat dobrou stabilitu a symbolizuje odhodlání toriho i ukeho. Po tomto kroku tori a uke setrvají okamžik v normální postoji a hledí si do očí.


Toshu - techniky proti neozbrojenému soupeři


Techniky proti útoku z blízka


Ryo-te-dori - Úchop za obě ruce

kgj011.jpg 

Tori a uke dojdou normální chůzí k sobě na vzdálenost přibližně 90 centimetrů, což je zhruba délka ukeho paže. Tato vzdálenost se nazývá maai.

Ihned po dosažení maai uke nakročí levou nohou, uchopí toriho za zápěstí a pravým kolenem, současně s kiai, se pokusí kopnout toriho do slabin.
(Kiai můžeme pro zjednodušení definovat jako mocný výdech, který zní jako výkřik „ééit!“ a představuje soulad vnější, fyzické akce s vnitřní spirituální energií. Kiai musí být dostatečně silné a hlasité a má demonstrovat razanci a účinnost rozhodujícího okamžiku techniky, kterou doprovází.)

Tori se kopu vyhne tím, že ustoupí levou nohou, pravou ruku uvolní pohybem ruky proti palci ukeho směrem ke svému hrudníku a razantním pohybem lokte vpřed. Poté současně s kiai udeří malíkovou hranou pravé ruky ukeho do pravého spánku. Tori poté uchopí pravačkou ukeho pravé zápěstí z vrchu, zakročí pravou nohou, vytočí se vpravo a nasadí krátkou páku kote-hineri na ukeho pravé zápěstí, který se vzdá poklepem na svoji nohu. Tori drží ukeho pravou ruku ve svém levém podpaží, levou rukou drží ukeho zápěstí. Pravá ruka páčí krátkou pákou tak, že palec pravé ruky je mezi palcem a ostatními prsty ukeho. Po nasazení páky může tori provést úkrok/úkroky vpravo pro lepší dokončení páky.

dokončení této techniky tori dojde na původní místo ukeho a uke dojde na původní místo toriho. Tori tedy nyní stojí na pravé straně z pohledu šómen (joseki).

Pozor! Výchozí pozice toriho se v této katě pravidelně střídají vlevo a vpravo z pohledu šómen (joseki) s tím, že v každé z 5 sérií začíná tori vlevo z pohledu šómen (joseki).


Hidari-eri-dori - Úchop za levý límec

goshinjutsu2set.jpg

Tori a uke dojdou normální chůzí k sobě na vzdálenost maai. Uke ihned poté uchopí pravou rukou toriho levý límec, vykročí pravou nohou a tlačí toriho vzad. Tori si přidrží svůj levý límec svoji levou rukou a zároveň ustoupí levou nohou. Tímto vychýlí ukeho z rovnováhy a současně s kiai udeří ukeho pravou vrchní částí otevřené pravé ruky mezi oči. (Ruka toriho není při úderu sevřená v pěst a úder vzdáleně připomíná bekhendový tenisový úder). Ihned poté uchopí pravou rukou ukeho pravé zápěstí z vrchu, levou ruku položí na ukeho loket a ustoupí vzad pravou nohou. Tori nasadí pravou rukou krátkou páku kote-hineri na ukeho pravé zápěstí a levou rukou páčí ukeho pravý loket pákou ude-hišigi-te-gatame. Tyto páky donutí ukeho k pádu vpřed čelem na zem. Tori je v postoji, mírně se sníží a blokuje ukeho na zemi svým levým kolenem, které se opírá o pravou část ukeho zad. Uke se vzdá poklepem na tatami. Po dokončení této techniky Tori dojde na své původní místo. Tori tedy nyní stojí na levé straně z pohledu šómen (joseki).


Migi-eri-dori - Úchop za pravý límec

kgj031.jpg 

Tori a uke dojdou normální chůzí k sobě na vzdálenost maai. Uke ihned poté uchopí toriho pravou rukou za pravý límec, zakročí levou nohou a pokouší se stáhnout toriho dolů. Tori vykročí pravou nohou a pravým zvedákem současně s kiai udeří ukeho ze spodu do brady. Poté nadhmatem uchopí levačkou ukeho pravé zápěstí s tím, že toriho palec tlačí na hřbet ukeho ruky na místo těsně pod klouby mezi malíčkem a prsteníčkem. Zároveň tiskne ukeho ruku na svoji hruď. Tori poté zachytí ukeho zápěstí i svoji pravou rukou, která podpoří chyt levé ruky, ustoupí levou nohou a otočí se vlevo. Pákou na zápěstí hodí ukeho vpřed technikou kote-gaeši. Uke stále drží toriho límec a dopadne přibližně na osu katy. Po dokončení této techniky dojde tori na původní místo ukeho a je tedy vpravo z pohledu šómen (joseki). Uke se po dopadu zvedne a zleva z pohledu toriho se přemístí vedle toriho pravé ruky a to tak, že spojnice ukeho palců je těsně za spojnicí toriho pat.


Kata-ude-dori - Úchop za jednu ruku

goshinjutsu4set.jpg 

Uke ze zadu zprava uchopí pravou ruku toriho. Uke drží toriho pravou rukou nadhmatem za zápěstí a levou rukou podhmatem na lokti (nikoli za judo-gi), a pákou na loket tlačí toriho vpřed šikmo vlevo. Tori vykročí levou nohou, poté pravou a nakonec opět levou. Při druhém kroku se již vytáčí vpravo a při posledním kroku došlápne levou nohou kolmo na osu katy. Ploskou pravého chodidla kopne současně s kiai ukeho do levého kolena. Tori si znovu stoupne na pravou nohu, vykročí levou, mírně se vytočí vpravo a uvolní pravou ruku, kterou podhmatem chytí ukeho pravé zápěstí. Poté chytí ukeho zápěstí shora i levou rukou nadhmatem a nasadí páku ude-hišigi-waki-gatame. Uke se vzdá poklepem na své stehno. Tori poté dojde na své původní místo, uke se zleva z pohledu toriho přemístí za toriho na vzdálenost maai.


Uširo-eri-dori - Úchop za límec ze zadu

goshinjutsu5set.jpg

Tori vykročí pravou nohou a normální chůzí směřuje ke středu tatami, uke ho následuje. Tori provede druhý krok levou a třetí krok pravou nohou, uke ale zrychluje a po dokončení třetího kroku toriho uke uchopí toriho pravou rukou nadhmatem za judo-gi za krkem toriho. Přitom se pokouší toriho stáhnout na zem s tím, že provádí velký krok levou nohou vzad. Tori ustoupí levou nohou a na přední části levého chodidla se vytočí vlevo. Tori zároveň zdvihne otevřenou levou ruku do krytu, aby si chránil hlavu a udeří pravačkou ukeho na solar současně s kiai. Úder je na rozdíl od Kime-no.katy veden tak, že klouby pěsti směřují vzhůru. Ihned na to nasadí páku ude-hišigi-ude-gatame s tím, že hlavou pevně přidržuje ukeho ruku mezi krkem a ramenem. Levá dlaň toriho je na lokti ukeho a pod toriho pravačkou. Uke se vzdá dvojitým poklepem na svoji nohu. Tori poté dojde na původní místo ukeho, uke se zprava z pohledu toriho přemístí za toriho na vzdálenost maai.


Uširo-žime – Škrcení ze zadu

goshinjutsu6set.jpg 

Tori vykročí levou nohou a normální chůzí směřuje ke středu tatami, uke ho následuje. Tori provede druhý krok pravou a třetí krok levou nohou, uke ale zrychluje a po dokončení třetího kroku toriho se uke pokusí nasadit škrcení hadaka-žime. Tori okamžitě vsune bradu mezi ramena a oběma rukama odtahuje ukeho pravačku a to pravačkou za loket a levačkou za předloktí. Vykročí pravou nohou, skloní se a pohybem vlevo se vytočí ze škrcení. Tori poté uchopí ukeho pravé zápěstí svoji levou rukou a pravou rukou nasadí páku na loket. Tori ještě ustoupí levou nohou a dokončí situací pákou ude-hišigi-te-gatame. Současně s pákou na loket páčí tori i zápěstí ukeho. Uke se vzdá poklepem na tatami. Tori poté dojde na své původní místo, uke vstává a přemístí za toriho na vzdálenost maai.


Kakae dori – Chycení ze zadu

goshinjutsu7set.jpg

 Tori vykročí levou nohou a normální chůzí směřuje ke středu tatami, uke ho následuje. Tori provede druhý krok pravou a třetí krok levou nohou, uke ale zrychluje a po dokončení třetího kroku toriho se uke pokusí uchopit toriho oběma rukama zezadu přes toriho ruce nad toriho lokty. Jakmile se ale dotkne toriho, tori provede kiai, dupne přední částí pravého chodidla na ukeho pravý nárt, vykročí pravou nohou, sníží se a roztáhne lokty. Otočí se vlevo, uchopí levou rukou ukeho pravé zápěstí a pravým předloktím zablokuje ukeho pravý loket (Pozn. práce rukou vzdáleně připomíná techniku ippon-seoi-nage, s tím, že se tělo ale točí na druhou stranu). Tori vykročí levou nohou s tím, že kontroluje ukeho zápěstí. Tori zakročí pravou nohou, vytočí se doprava a hodí točivým pohybem ukeho vpřed po diagonále tatami.

Techniky proti útoku z dálky


Naname-uči – Úder pěstí ze strany

 goshinjutsu8set.jpg

Tori a uke jdou normální chůzí k sobě. Z chůze provede uke výrazný krok vpřed pravou nohou, provede kiai a pokusí se toriho udeřit do levého spánku obloukovým úderem šikmo ze shora pěstí pravé ruky. Tori ustoupí levou nohou vedle ukeho pravé nohy, vytočí se vpravo a srazí shora jeho úder svoji levou rukou. Poté provede kiai a udeří ukeho zvedákem do brady. Levá ruka uchopí ukeho za pravé nadloktí, pravá ruka vychýlí tlakem na krk ukeho vzad (jako kdyby chtěl tori ukeho rdousit pravou rukou) a tori provede poraz o-soto-otoši vpravo.


Ago-tsuki – Zvedák

goshinjutsu9set.jpg 

Tori a uke jdou normální chůzí k sobě. Z chůze provede uke výrazný krok vpřed pravou nohou, provede kiai a pokusí se toriho udeřit pravou rukou zvedákem do brady. Tori ustoupí levou nohou a pravou dlaní nadhmatem ze spodu odvede úder vzhůru. Pravou rukou uchopí ukeho zápěstí a vykroutí ukeho zápěstí směrem od sebe. Zápěstí ukeho opíše přibližně 270° oblouk shora dolů a poté přibližně do výšky toriho hrudníku. Tori levou rukou nadhmatem uchopí ukeho loket a tlačí na loket směrem k ukeho tváři. Poté tori provede velký krok levou nohou a hodí ukeho vpřed po diagonále tatami do levého zadního rohu tatami z pohledu šómen (joseki). Po dokončení této techniky Tori i Uke dojdou na svá původní místa. Tori tedy nyní stojí na levé straně z pohledu šómen (joseki).


Gammen-tsuki – Úder do obličeje (direkt)

 goshinjutsu10set.jpg

Tori a uke jdou normální chůzí k sobě. Za chůze zaujme uke boxerský střeh, provede výrazný krok vpřed levou nohou, provede kiai a pokusí se toriho udeřit levou rukou direktem do obličeje. Tori se vyhne úderu krokem pravou nohou vpřed vedle ukeho levé nohy, provede kiai a udeří ukeho pravou pěstí do levých žeber. Poté se kroky v tsugi-aši přesune za ukeho a nasadí škrcení hadaka-žime s tím, že provede krok vzad levou a poté pravou nohou. Uke se brání škrcení oběma rukama, ale potom se vzdá poklepem chodidla na tatami. Tori uvolní stisk a uke, který je vychýlen vzad, provede pád vzad. Po dopadu si uke sedne na tatami s tím, že po dosedu má dlaně na holeních těsně pod koleny. Tori se poté přesune na původní místo ukeho a uke jde na původní místo toriho. Tori tedy nyní stojí na levé straně z pohledu šómen (joseki).


Mae-geri – Přímý kop

goshinjutsu11set.jpg

Tori a uke jdou normální chůzí k sobě. Z chůze se uke současně s kiai pokusí kopnout toriho přední částí pravého chodidla do slabin. Tori se kopu vyhne tím, že ustoupí prvou nohou vzad a vytočí se vpravo. Tori zachytí levou rukou patu a kotník ukeho a pravou rukou uchopí ukeho přední část chodidla. Tori vytočí ukeho nárt vlevo, čímž získá nad ukem větší kontrolu. Tori tlačí ukeho vzad a po několika krocích v tsugi-aši ho donutí k pádu vzad.. Po dopadu si uke sedne na tatami s tím, že po dosedu má dlaně na holeních těsně pod koleny. Po dokončení této techniky Tori i Uke dojdou na svá původní místa. Tori tedy nyní stojí na levé straně z pohledu šómen (joseki).


Joko-geri – Kop stranou

 goshinjutsu12set.jpg

Tori a uke jdou normální chůzí k sobě. Z chůze provede uke výrazný krok levou nohou do svého předního levého rohu, vytočí se vlevo a současně s kiai se pokusí kopnout toriho kopem stranou do pravé části těla a to přibližně do spodní části pravých žeber. Tori provede krok levou nohou do svého levého předního rohu a poté do stejného směru vykročí i pravou nohou. Sekem pravého předloktí vykryje kop ukeho. Tori provede další krok levou nohou tak, že se dostane přímo za ukeho. Tori uchopí ukeho oběma rukama za jeho ramena, poklekne na levé koleno a strhne ukeho vzad. Tori zdůrazní pohyb svých rukou tak, že jeho pravá ruka v okamžiku uskutečnění strhu je daleko za jeho tělem a levá ruka končí pohyb až na toriho pravém boku. Uke provede pád vzad a po dopadu, kdy tori klečí na levém koleni, si uke sedne na tatami s tím, že po dosedu má dlaně na holeních těsně pod koleny.
(Pozn. Pohyb toriho vzdáleně připomíná uki-otoši z nago-no-katy).

Po dokončení této techniky Tori i Uke dojdou na svá původní místa. Tori tedy nyní stojí na levé straně z pohledu šómen (joseki). Touto technikou jsou ukončeny techniky beze zbraně.


Buki - techniky proti ozbrojenému soupeři


Techniky proti útoku nožem

goshinjutsu14set.jpg

Tori a uke si okamžik hledí do očí, uke poté provede krok zpět pravou nohou a stejným způsobem jako při zahájení katy dojde do rohu, kde jsou složeny zbraně. Uke poklekne na levé koleno, oběma rukama uchopí nůž a zastrčí ho na levou stranu pod judo-gi. Ostří nože směřuje vzhůru. Uke vstane a stejným způsobem jako na začátku katy se vrátí na své původní místo. Uke a tori si na okamžik hledí do očí.


Tsukkake – Bodnutí nožem

 goshinjutsu13set.jpg

Tori a uke k sobě dojdou na vzdálenost maai. Uke ustoupí pravou nohou, uchopí rukojeť nože pravou rukou a levou rukou uchopí (imaginární) pochvu nože, aby nůž mohl vytáhnout. Zároveň se vytáčí rameny vpravo, aby současně s vytažením nože získal potřebnou vzdálenost nutnou k razantnímu bodnutí.

Tori ještě před tím, nežli uke může bodnout, vykročí pravou nohou a výrazně se vytočí vlevo. Současně uchopí ukeho levý loket svoji pravou rukou podhmatem. Vytočením těla a kontrolou ukeho lokte se tori dostal mimo dosah ukeho nože. Tori provede kiai a přidrží dlaň levé ruky před očima ukeho, který tedy na okamžik ztrácí orientaci. Této technice, která není úderem, se říká kasumi což znamená mlha a jejím účelem není zranění protivníka, ale pouze jeho zmatení. V tomto okamžiku by měl být nůž, tělo ukeho a tělo toriho v jedné přímce a pro ukeho je tedy nemožné toriho bodnout. Levou rukou nadhmatem uchopí tori zápěstí ukeho, které kroutí směrem od sebe. Tori otočí pravou dlaň tak, že je palec dole a zvedá ukeho loket vzhůru. Poté zakročí levou nohou a pomocí páky ude-hišigi-te-gatame strhne ukeho k zami, kde ho nadále pákou kontroluje. Tori se na rozdíl od techniky Hidari-eri-dori neopírá levým kolenem o pravou část ukeho zad. Uke se vzdá poklepem na tatami.
Klíčovým bodem je ústup toriho mimo dosah ukeho nože. Uke po celou dobu trvání toriho akce nemůže bodnout, protože tori je neustále mimo dosah. Při správném provedení této techniky by tori měl neustále sledovat ukeho obličej bez toho, aniž by sledoval ukeho ruce.
Tori se poté přesune na původní místo ukeho a uke jde na původní místo toriho a přitom si zasune nůž zpět za judo-gi. Tori tedy nyní stojí na pravé straně z pohledu šómen (joseki).


Choku-tsuki – Přímé bodnutí nožem

goshinjutsu141set.jpg 

Tori a uke jdou normální chůzí k sobě. Uke provádí krok levou nohou, vytáhne pravou rukou nůž, provede výrazný krok pravou nohou a současně s kiai se pokusí toriho bodnout do břicha. Tori se vyhne bodnutí tím, že provede krok vpřed levou nohou vedle ukeho pravé nohy, vytočí se mírně vpravo a levou rukou podhmatem uchopí ukeho loket. Současně s kiai udeří ukeho pravou rukou mezi oči s tím, že hřbet ruky směřuje k zemi. Pravou rukou uchopí ukeho zápěstí podhmatem a poté i levou rukou nadhmatem. Tahem šikmo vpřed (do ukeho pravého předního rohu) vychýlí ukeho, uzavře jeho ruku ve svém levém podpaží a provede páku waki-gatame. Uke se vzdá poklepem na svoji nohu. Poté se oba vrátí na svá původní místa a přitom si uke zasune nůž zpět za judo-gi. Tori tedy nyní stojí na levé straně z pohledu šómen (joseki).


Naname-tsuki – Bodnutí nožem ze shora

 goshinjutsu15set.jpg

Tori a uke jdou normální chůzí k sobě. Uke provádí krok levou nohou, vytáhne nadhmatem pravou rukou nůž (ostří směřuje vzhůru), zdvihne ruku s nožem, provede krok pravou nohou a současně s kiai se pokusí toriho bodnout do levé strany krku. Tori se vyhne bodnutí tím, že provede krok vzad pravou a vytočí se vpravo. Levou rukou nadhmatem uchopí ukeho zápěstí a svede bodnutí. Pravou rukou poté uchopí ukeho zápěstí nadhmatem. Toriho palce tlačí na hřbet ukeho ruky na místo těsně pod klouby mezi malíčkem a prsteníčkem. Tori se otočí vlevo tím, že zakročí levou nohou a pákou na zápěstí hodí ukeho vpřed technikou kote-gaeši. Uke by měl dopadnout na osu tatami a to z toho důvodu, aby další pokračování techniky bylo dobře viditelné z šómen (joseki). Po dopadu kontroluje tori ukeho tak, že páčí ukeho zápěstí pákou kote-hineri, poté uchopí pod ukeho loktem pravou rukou nadhmatem ukeho zápěstí (palec drží zápěstí rovněž nadhmatem) a pákou ude-hišigi-te-gatame na loket a rameno kontroluje ukeho. Tori poté uchopí levou rukou nůž nadhmatem za tupou stranu ostří a pákou na tupou stranu ostří odebere ukemu nůž. Tori se nesmí dotknout ostří čepele. Pravou rukou dokončí páčení ude-hišigi-te-gatame a uke se vzdá poklepem na tatami. Tori uvolní páčení, narovná se a uchopí nůž i pravou rukou za rukojeť. Otočí se tak, že stojí na ose katy a jeho levý profil směřuje k šómen (joseki). Uke vstává a stojí čelem k torimu (jeho pravý profil směřuje k šómen (joseki)). Poté vrátí ukemu nůž. Nůž vrací oběma rukama a uke si bere nůž zpět rovněž oběma rukama. Poté se oba vrací na svá původní místa, uke si při návratu zasune nůž za své judo-gi. Tori tedy nyní stojí na levé straně z pohledu šómen (joseki).

Touto technikou jsou ukončeny techniky s nožem.


Techniky proti útoku holí

goshinjutsu18set.jpg

Tori a uke si okamžik hledí do očí, uke poté provede krok zpět pravou nohou a stejným způsobem jako při zahájení katy dojde do rohu, kde jsou složeny zbraně. Uke poklekne na levé koleno, vytáhne pravou rukou nůž s tím, že si ho levou rukou přidrží přes judo-gi, poté oběma rukama uchopí nůž a položí nůž na původní místo.Rukojeť nože směřuje k torimu, ostří nože směřuje k ukemu a spojnice rukojeti a čepele je opět na úrovni osy ukeho těla.

goshinjutsufuriset.jpg

Poté uchopí hůl pravou rukou nadhmatem přibližně ve třetině délce hole a levou rukou podhmatem ve druhé třetině hole. Uke se zvedá a přemisťuje hůl na svoji pravou stranu s tím, že ji levou rukou pouští a hůl překlápí. Poté se postaví a hůl má na své pravé straně, pravá ruka je přitisknuta k boku a drží hůl podhmatem, hůl směřuje diagonálně k tatami a to tak, že delší stana směřuje před ukeho. Pozice hole je tedy odlišná, nežli při zahájení katy. Poté se stejně jako při zahájení katy uke vrátí na své původní místo. Uke a Tori si na okamžik hledí do očí.


Furi-age – Úder holí ze shora

 goshinjutsu16set.jpg

Tori a uke dojdou normální chůzí k sobě na vzdálenost maai. Uke ihned poté provede krok pravou nohou vzad a zdvihne hůl nad hlavu, aby s ní ze shora ze strany udeřil toriho. Tori zamezí úderu tím, že provede krok levou nohou vpřed vedle ukeho levé nohy, levou rukou zablokuje ukeho pravou ruku a současně s kiai pravou rukou zatlačí na ukeho bradu a vychýlí ukeho vzad. Poté uchopí ukeho za judo-gi a hodí jej technikou o-soto-gari. Uke i při pádu drží hůl. Tori se poté přesune na původní místo ukeho a uke dojde na původní místo toriho. Hůl drží v pravé ruce stejně, jako před technikou furi-age.


Furi-oroši – Úder holí ze shora oběma rukama

 goshinjutsu17set.jpg

Tori a uke jdou normální chůzí k sobě. Uke uchopí hůl i levou rukou a to na konci hole, zdvihne hůl nad pravé rameno a s výrazným krokem pravou nohou se pokusí udeřit toriho koncem hole do levého spánku. Při úderu provádí uke kiai. Tori se úderu vyhne tím, že ustoupí pravou nohou do levé strany a vytočí tělo mírně vpravo. Ihned poté provede tori krok vpřed levou rukou a současně s kiai udeří ukeho hřbetem levé pěsti do obličeje (úder vzdáleně připomíná tenisový bekhend). Okamžitě úder opakuje (včetně kiai) s tím, že tentokrát míří malíkovou hranou na kořen nosu. Tori při úderu posouvá svoji levou nohou téměř až za ukeho levou patu. Po dopadu úderu tori stále malíkovou hranou tlačí na kořen nosu a tím tlačí ukeho vzad. Současně s tím uchopí pravou rukou nadhmatem hůl pod ukeho rukama a dále tlačí ukeho vzad. Tori se posouvá vpřed v cugi-aši a uke padá vzad. Přitom pouští hůl, kterou Tori po dopadu ukeho sklopí k zemi. Po dopadu si uke sedne na tatami s tím, že po dosedu má dlaně na holeních těsně pod koleny. Poté uke vstane a tori mu oběma rukama vrátí hůl, kterou uke převezme rovněž oběma rukama. Po dokončení této techniky tori i uke dojdou na svá původní místa. Uke při návratu drží hůl pravou rukou asi 10 cm pod koncem hole. Tori tedy nyní stojí na levé straně z pohledu šómen (joseki), uke je vpravo a drží hůl pravou rukou s tím, že je hůl svisle sklopená k zemi.


Morote-tsuki – Bodnutí holí oběma rukama

 goshinjutsu181set.jpg

Tori a uke jdou normální chůzí k sobě. Uke uchopí hůl i levou rukou a to podhmatem přibližně v polovině hole. Provede výrazný krok vpřed levou nohou a současně s kiai se pokusí toriho bodnout do solaru. Tori se bodnutí vyhne tím, že provede krok pravou nohou vpravo vpřed a vytočí se vlevo. Pravou dlaní nadhmatem odrazí bodnutí ze svého pohledu do levé strany. Poté uchopí hůl levou rukou nadhmatem na spodní části hole, provede krok vpřed pravou nohou a pravou rukou si na holi přehmátne tak, aby pravá ruka držela hůl nadhmatem mezi ukeho rukama. Poté provede krok vpřed pravou nohou a pravým předloktím páčí ukeho levý loket. Uke stále drží hůl a je tak hozen vpřed do svého pravého předního rohu. Při pádu se uke hole pustí. (Hod vzdáleně připomíná techniku tai-otoši). Po dopadu namíří tori hůl přibližně vodorovně do ukeho směru a demonstruje tím svoji převahu. Uke vstává a tori hůl přestává držet levou rukou a spustí ji v pravé ruce směrem dolů. Poté hůl oběma rukama předá ukemu, který ji rovněž oběma rukama převezme, poté ji pustí levou rukou a přemisťuje hůl na svoji pravou stranu s tím, že hůl překlápí. Oba vrací na svá původní místa, otočí se k sobě, uke má hůl na své pravé straně, pravá ruka je přitisknuta k boku a drží hůl podhmatem, hůl směřuje diagonálně k tatami a to tak, že delší stana směřuje před ukeho. Tori nyní stojí na levé straně z pohledu šómen (joseki). Touto technikou jsou ukončeny techniky s holí.


Techniky proti pistoli

goshinjutsu19set.jpg

Tori a uke si okamžik hledí do očí, uke poté provede krok zpět pravou nohou a stejným způsobem jako při zahájení katy dojde do rohu, kde jsou složeny zbraně. Uke poklekne na levé koleno, a oběma rukama položí hůl na své původní místo. Poté uchopí oběma rukama pistol a to pravačkou za rukojeť a levačkou za hlaveň. Poté zasune pravačkou pistoli na levou stanu za své judo-gi. Levá ruka přitom podhrnula judo-gi a pravá ruka si potom cíp judo-gi upraví. Uke vstane a stejným způsobem jako na začátku katy se vrátí na své původní místo. Uke a Tori si na okamžik hledí do očí.


Shomen-zuke – Pistol přiložená na břicho

 goshinjutsu191set.jpg

Tori a uke vykročí normální chůzí k sobě. Uke vytáhne pravačkou pistol a vyzve toriho, aby dal ruce vzhůru. Japonsky povel zní: Te o ageru! Tori zdvihne ruce nad hlavu, uke k němu pomalu dojde, přitiskne mu hlaveň na břicha a levou rukou jej začne prohledávat na pravém boku přičemž má mírně nakročenou pravou nohu. Uke se pohledem soustředí na prohledávaný toriho boku. Tori bleskově uchopí levou rukou pistoli podhmatem za hlaveň a sráží hlaveň směrem vpravo ze svého pohledu. Při tom se vytáčí vpravo tak, aby byl mimo střelnou dráhu aniž se ale pohne z místa. Pravou rukou uchopí nadhmatem ukeho pravé zápěstí. Levou rukou páčí hlaveň dolů a proti ukeho úchopu a tím jej odzbrojí. Jakmile se pistole zmocní, upaží levou rukou, která drží pistoli s tím, že pravou rukou táhne ukeho do strany. Tori poté vrátí pistol oběma rukama ukemu, který si ji oběma rukama bere zpět.

Tori se poté přesune na původní místo ukeho a uke dojde na původní místo toriho. Při návratu si uke zasune pistoli znovu za své judo-gi.


Haimen-zuke – Pistol namířená na břicho

goshinjutsu20set.jpg

Tori a uke vykročí normální chůzí k sobě. Uke vytáhne pravačkou pistol, drží ji na pravé straně a povelem Te o ageru! vyzve toriho, aby dal ruce vzhůru. Tori zdvihne ruce. Uke poté dojde k torimu s tím, že má vpředu levou nohu. Poslední kroky tedy provádí formou levá-přísun pravou-levá. Pistolí míří na břicho ukeho, pistol ale netiskne do ukeho břicha, nýbrž ji drží přibližně 15 cm před toriho břichem. V momentě, kdy uke prohledává toriho pravý bok, tori bleskurychle uchopí hlaveň pistole pravou rukou nadhmatem a sráží je vlevo ze svého pohledu. Přitom se vytáčí boky vlevo aniž se pohne z místa. Tori zachytí hlaveň i levou rukou podhmatem a pohybem rukama i tělem vpravo vytrhne ukemu pistoli. Hlaveň v tomto okamžiku míří mimo toriho. Tori poté kyvadlovým pohybem zpět vlevo udeří rukojetí pistole ukeho do hlavy.

Tori poté vrátí pistol oběma rukama ukemu, který si ji oběma rukama bere zpět.

Tori se poté přesune na své původní místo ukeho a uke několika kroky vzad dojde do vzdálenosti maai za toriho. Přitom si uke zasune pistoli znovu za své judo-gi.


Haimen-zuke – Pistol namířená na záda

 goshinjutsu21set.jpg

Tori vykročí levou nohou a normální chůzí směřuje ke středu tatami. Uke vytáhne pravou rukou pistoli a povelem Te o ageru! vyzve toriho, aby dal ruce vzhůru. Tori, který je přibližně ve středu tatami, se zastaví a zdvihne ruce. Uke dojde k torimu, má nakročenou pravou nohu a přitiskne hlaveň pistole přibližně do středu toriho vzad. Uke poté začne prohledávat toriho levý bok. Tori se v tomto okamžiku bleskurychle otáčí vpravo, sníží pravé rameno aby bylo mimo dostřel a pravou rukou sráží hlaveň pistole mimo dostřel. Pravou rukou sevře ukeho předloktí na svou hruď a levou rukou uchopí hlaveň. Hlaveň pistole směřuje vzhůru. Tori se poté otočí vlevo a provede techniku kote-gaeši s tou obměnou, že místo ukeho zápěstí drží hlaveň pistole. Uke stále drží pistoli a je hozen vpřed přibližně na ose katy. Při dopadu ale již pistol neudrží a tak je pistol po dopadu v rukách toriho. Tori dbá na to, že po celou dobu provádění techniky míří hlaveň mimo něj. Uke se zvedne a Tori mu oběma rukama vrátí pistol. Uke si ji oběma rukama bere zpět. Poté se oba vrátí na svá původní místa s tím, že si uke zastrčí pistol za své judo-gi. Tori nyní stojí na levé straně z pohledu šómen (joseki). Touto technikou jsou ukončeny techniky s pistolí.


Závěr katy

Tori a uke si okamžik hledí do očí, uke poté provede krok zpět pravou nohou a stejným způsobem jako při zahájení katy dojde do rohu, kde jsou složeny zbraně. Uke poklekne na levé a pak pravé koleno, a zaujme pozici seiza. Poté oběma rukama uchopí nejdříve nůž a potom hůl s tím, že nůž je nad holí. Poté si obě zbraně pevně přidrží na svém pravém boku a to stejně jako při zahálení katy. Poté vstane a dojde na své původní místo. Uke a Tori si na okamžik hledí do očí. Oba provedou výrazný krok zpět pravou nohou a položí hůl na své původní místo. Poté uchopí oběma rukama pistol a to pravačkou za rukojeť a okamžik si hledí do očí. Poté se vzájemně pozdraví úklonem ve stoje. Poté se otočí čelem k šómen (joseki) a provedou opět pozdrav ve stoje směrem k šómen (joseki). Poté se otočí opět k sobě a kroky zpět odejdou z tatami.

Kata Gošin-jutsu je tímto ukončena.

© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265