how to make a site

Pravidla pro přidělování evidenčních čísel zkušebních komisařů III. třídy


Evidenční číslo zkušebního komisaře je složeno ztěchto částí:

  • Velké písmeno - použijí se písmena, která se daný kraj používá při přidělování evidenčních čísel motorových vozidel
  • Římská číslice - třída zkušebního komisaře - III
  • Pořadí udělení - pořadové číslo
  • Rok udělení - poslední dvě číslice roku udělení

  • Evidenční čísla budou přidělovat kraje (s tím, že jmenovaným účast na kurzu v Praze respektive Brně platí). Jen evidenční číslo přidělí kraj dle přiloženého klíče.
  • Kraje jsou povinny provést v roce 2013 nebo následujícím doškolovací seminář spojený s přečíslováním.
  • Evidenční číslo musejí ke každé osobě doplnit krajští administrátoři v Centrální evidenci ČSJu


Informace o organizaci dodá (na požádání) předseda Kolegia danů Jiří Vele, tel: 731 412 097, nebo e-mail: jiri.vele@seznam.cz


Zpracoval: Jiří Vele, předseda KD ČSJu

 
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265