how to make a site

P  O  Z  V  Á  N  K A

na podzimní doškolovací seminář

Z K U Š E B N Í CH    K O M I S A Ř Ů   J U D A

I. a  II. T Ř Í D Y


Vážení přátelé,

v letošním roce dochází k doškolení Zkušebních komisařů juda (ZKJ). Jelikož semináře,  který  proběhl v Praze 28. 4. se nestihli zúčastnit všichni, rozhodlo se vedení KD uspořádat v letošním roce ještě jeden doškolovací seminář.

Důvodem uspořádání je, že v minulých letech došlo k zásadní změně zkušebního řádu a mnoha zkušebním komisařům již platnost kvalifikace propadla,  je proto nezbytně nutné všechny aktivní ZKJ s těmito skutečnostmi seznámit a platnost kvalifikace prodloužit.

Dále je rovněž je důležité aktualizovat vlastní seznam platných (ZKJ) a stanovit, kdo všechno a které technické stupně je oprávněn zkoušet

 


Termín  konání: sobota 22. září 2012

 

Místo: Sportovní haly SKP KP Brno (Vodova  ul.)

Veden semináře::                    předseda Kolegia danů  Jiří Vele

metodik ČSJu Josef Brož

spolupráce: Jihomoravský svaz

(TMK komise, Jaroslav Švec ml.)

Kontakt a informace: tel: 731 412 097, E-mail: jiri.vele@seznam.cz

Zahájení semináře:                sobota 22. 09. v 10,00 hodin

Ukončení: sobota 22. 09. do 17,00 hodin

 

Program semináře :

 

 • v teoretické seznámení s novelizovaným zkušebním řádem
 • v praktická ukázka provedení technik, které jsou ve zkušebním řádu obsaženy
 • v praxe frekventantů:
  • techniky Go kyo (spojená s praktickou ukázkou)
  • techniky Kata      (spojená s praktickou ukázkou)
 • v závěr semináře:
  • pohovor s jednotlivými adepty (formou diskuse)
  • přečíslování (eventuelní)
  • potvrzení doškolení do průkazu juda

Poznámka :

seminář proběhne jak formou teoretické přednášky, tak i praxe. Proto je nezbytně nutné, aby byli všichni na obě eventuality připraveni. To znamená, aby měli všichni potřebné vybavení. Zejména bez aktivní praxe na tatami nebude nikomu platnost třídy prodloužena.

Dále je nezbytně nutné předložit u prezentace platný průkaz juda s vyznačením třídy ZKJ a kdy a kým byla udělena!

 

Náklady:

v Všichni zájemci se účastní semináře na vlastní náklady

v Každý účastník zaplatí poplatek za absolvování semináře ve výši 500,- Kč (viz ekonomické směrnice svazu)

Upozornění :

Seminář se týká všech ZKJ (I. A II. třídy), kteří mají propadlou třídu. To znamená, že od jejího udělení uplynulo již více než pět let. Obdobné školení pro ZKJ III. tříd proběhne (po dohodě s KSJu) v průběhu roku 2012

 

Přihlášky (ke stažení zde...) zasílejte nejpozději do 7 září  2012  na přiložené přihlášce adresu:

Český svaz juda

Zátopkova 100/2

P.O. Box 40

seminář ZKJ

160 17 Praha 6-Strahov

nebo: E-mail: jiri.vele@seznam.cz

 

Jiří  Vele v.r.                                                                          Josef Brož v.r.

Předseda KD ČSJu                                                                metodik ČSJu

 

 

 
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265