Český svaz Juda

Problematika dopingu v judu


Český svaz juda se hlásí k České chartě proti dopingu.

Proto ČSJu vyzývá všechny sportovce a jejich trenéry, aby se seznámili s problematikou dopingu ve sportu. V níže uvedených bodech jsou uvedena velmi důležitá sdělení a odkazy:

  • každý sportovec zodpovídá za veškeré látky, které se dostanou do jeho těla, proto je nutné sledovat jaké léky, potravinové doplňky a jiné preparáty, které sportovec konzumuje
  • v případě, že sportovec užívá léky, měl by se při jejich předepsání poradit s lékařem, zda tyto léky nejsou mezi látkami považovanými za doping
  • některé látky jsou zakázány vždy a některé jen při a těsně před soutěží
  • POZOR jedná se i o léky běžně dostupné a používané např.: Paralen Plus, Modafen, Nurofen DUO atd. – viz odkazy níže
  • jestliže lékař předepíše sportovci léky (nejčastěji na astma, vysoký krevní tlak), které nelze zaměnit za jiné, podobné musí sportovec neprodleně zažádat o terapeutickou výjimku na Antidopingovém výboru ČR – paul@antidoping.cz
  • je-li sportovec vybrán při soutěži nebo při náhodné kontrole na tréninku (tréninkovém kempu) musí nahlásit veškeré léky, které užívá dlouhodobě nebo užil v posledním měsíci před soutěží
  • na tuto kontrolu smí sportovce doprovázet trenér, který by se měl v této problematice orientovat
  • dopingová kontrola se může týkat jakéhokoli sportovce (judisty), nejde tedy jen o reprezentanty, ale o všechny účastníky soutěží, všech úrovní i kategorií, dokonce se sportovec ani nemusí účastnit soutěže, kontrolní vzorek může být odebrán i na tréninku
  • reprezentanti navíc podléhají přísnějším kontrolám a jsou u nich vyžadovány informace o pobytu s ohledem na případnou kontrolu
  • odmítnutí dopingové kontroly se rovná uznání dopingového prohřešku v plné míře, se sazbou zákazu činnosti na 2 roky
  • pozitivní test na doping vrhá špatné světlo nejen na samotného sportovce, ale i na klub, který reprezentuje a na celé české judo
  • každý pozitivní nález musí být řešen disciplinární komisí ČSJu
  • kromě trestu zákazu činnosti pro sportovce, může dojít ke krácení dotací pro svaz nebo klub
  • ČSJu i klub mají právo, žádat po sportovci náhradu škody za případné ušlé dotace v občansko-právním sporu
  • veškeré další informace Vám poskytnou trenéři RD nebo ADV ČR

Důležité kontakty a odkazy:     

Antidopingový výbor ČR - www.antidoping.cz
Konzultace k jednotlivým lékům - RNDr. Chundela PhD.  Email: z.chundela@volny.cz

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU zde...

INFORMAČNÍ KARTA ADV ČR – ke stažení zde...

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÉKŮ (převzato z ADV ČR)
látky S0 – S5 jsou zakázány vždy a látky S6 – S9 jsou zakázány při soutěži více zde...