Český svaz Juda

Elektronická knihovna:

 


V této knihovně si můžete stáhnout seminární práce posluchačů trenérských kurzů nebo škol.
ČSJu si vyhrazuje právo zveřejněné práce graficky i obsahově upravit.

Rok Autor Název Formát
2015 Jan Babinec Judo jako výchovně vzdělávací proces PDF
2015 Jakub Běžel Kalistetika a posilovací cvičení zaměřené na pohybový aparát PDF
2015 Oldřich Ježek Průpravná cvičení pro nácvik technik Tači Waza PDF
2014 Libor Štěpánek Ne waza v tréninku dětí a mládeže PDF
2013 Lukáš Rak Psychologická příprava sportovce PDF
2012 Milan Malý Význam kolektivu v judu pro tréninkový proces PDF
2012 Petr Hejplík Problematika tréninku dětí se zhoršenou motorikou PDF
2012 Aleš Hrubý Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek PDF
2012 Marek Lanč Průpravná cvičení v NE WAZA PDF
2012 Roman Dvořák Průpravná cvičení a některé varianty nácviku pádů PDF
2012 Břetislav Olexa Sponzoring sportovního oddílu PDF
2012 Ing. Věra Pelantová Biomechanika juda PDF
2010 Ing. Pavel Volek Cvičení KATA v tréninku juda mládeže PDF
2011 Josef Hanek Nácvik technik AŠI VAZA u dětí mladšího školního věku PDF
2011 Miroslav Turek Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu PDF
2011 Jaromír Musil Moje cesta k 7.místu na ME PDF
2011 Václav Úbl Motivace dětí cvičit judo ve věku 11-15 let PDF