how to make a site
Český svaz Juda > Články > MŠMT informuje kluby

MŠMT informuje kluby


5. 8. 2019


Vážení sportovní přátelé, v souvislosti s novelizací zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, provedenou zákonem č. 178/2019 Sb. na základě poslaneckého návrhu poslance Milana Hniličky a dalších, považujeme za nutné upozornit na změny, které novela v postupném sledu od nabytí účinnosti dne 31. 7. 2019 přináší.Náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy p.KAREL KOVÁŘ Vás v souvislosti se změnou v dotační politice státu, seznamuje o vzniku Národní sportovní agentury a ukončení podpory sportu MŠMT::

Hlavní změny týkající se rejstříku a tedy i sportovních organizací:
1. Zápis a editace údajů sportovních organizací – přidělení nových přístupových údajů
2. Změna identifikačních údajů fyzických osob ve sportu pro potřeby rejstříku – rodná čísla
3. Zápis údajů o sportovních zařízeních do rejstříku – sportovní organizace a jiní žadatelé o podporu

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu zde...© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265