Český svaz Juda

LogoČeský svaz juda o.s.


Adresa:

Český svaz juda

       
  Zátopkova 100/2   IČ: 00537560  
  160 17  Praha 6    DIČ:  CZ00537560  
           
Telefon: +420 233 355 280     Bankovní spojení:  Raiffeisen bank  
Mobil:  +420 605 233 341    Číslo účtu:  508 099 8001/5500  
 FAX:  +420 257 214 265        
 Email: czechjudo@czechjudo.cz        
           
HTTP: www.czechjudo.org   Facebook: www.facebook.com/czechjudo  
Webmaster: Roman Kalous   Youtube: www.youtube.com/user/TheCzechjudo  

Organizační struktura:

  • Shromáždění delegátů
    • (schází se 1x za 4 roky, složené z členů ČSJu)
  • Plénum
    • (schází se nejméně 2x do roka, složené z předsedů krajů a členů výkonného výboru)
  • Výkonný výbor 
    • (schází se dle potřeby, složen z představenstva, předsedů odborných komisí, předsedy kontrolní komise, generálního sekretáře a svazového trenéra)
  • Představenstvo 
    • (schází se dle potřeby, složeno z předsedy ČSJu a dvou místopředsedů ČSJu)
  • Odborné komise:
    • Sportovně technická komise
    • Trenérsko metodická komise
    • Hospodářská komise
    • Komise rozhodčích
    • Kolegium DANů
  • Disciplinární komise
  • Kontrolní komise
  • Rozhodčí komise

 Historie juda:

----