how to make a site

Evidence členů ČSJu


 Hlavní cíle a důvod proč se VV ČSJu rozhodl evidovat své členy je popsán v /vodním dopise místopředsedy ČSJu všem oddílům a klubům.

Hlavním garantem projektu je Ing. Miroslav BARTEL.

Technickou část řešení a technickou podporu má na starost p.Roman KALOUS.

Projekt má tyto hlavní fáze:

 1. Tvorba databáze - hotovo
 2. Naplnění základních dat - hotovo částečně, chybí data od nečlenů ČSTV
 3. Definice uživatelů k editaci - probíhá
 4. Editace a doplňování základních dat - probíhá
 5. Tvorba editačních obrazovek - probíhá
 6. Tvorba sestav a filtrů pro práci s daty
 7. Napojení na evidenci přihlášek pro Mistrovské soutěže
 8. Napojení pro evidenci přihlášek pro nemistrovské soutěže
 9. Evidence startů v dlouhodobých soutěžích
 10. Sledování výsledků evidovaných závodníků 

Kroky nutné k získání přístupových údajů do evidence:

 • Každý uživatel musí 2x vytisknout, vyplnit a podepsat formulář Zásady o nakládání s osobními údaji členů ČSJu
 • tento formulář musí 1x odeslat na adresu: Český Svaz Juda, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov
 • na základě zaslaných údajů bude vygenerováno heslo, které bude automaticky zasláno na emailovou adresu uvedenou v dokumentu
 • Přihlašovacím jménem do evidence je celý email z registrace administrátora klubu a na tento email zaslané heslo.
 • S těmito údaji se uživatel přihlásí do evidence, kde může editovat, mazat nebo přidávat záznamy
 • Kluby, které nejsou členy ČSTV nemají v této databázi žádné záznamy. Proto je nutné, aby vyplnily EXELovskou tabulku, z níž budou data do evidence importována. Tabulku naleznete zde...
 • Povinnými údaji jsou v evidenci tyto:
  • Příjmení a jméno
  • Rodné číslo
  • Typ sportovce (důležité pro členy ČSTV)
  • Licenční známka
 • Ostatní údaje jsou dobrovolné, a mimo svazové údaje slouží k potřebám klubu.
 • Vyplněním svazových údajů se evidovaný člen dostává do tzv. vyšší skupiny, kde jeho mimoklubovou evidenci přebírají jeho "nadřízení" (komise rozhodčích STK apod.)
 • Každý uživatel se musí k datům chovat zodpovědně, a nečinit záměrné škody na evidovaných datech.
Manuál:
 • Manuál verze 2 je možné si stáhnout zde...
 • Tento manuál bude s vývojem na evidenci rozšiřován.
 • Přesto po prvním přihlášení zjistíte, že základní práce s daty je velmi jednoduchá.
 • Nutno upozornit, že mazání členů je nevratné!
Zpracoval: Roman Kalous, 6.5.2008© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265