how to make a site

 

Popis: FPD-Interliga-2012

MEZINÁRODNÍ DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ DRUŽTEV 2012


 

Obsah

1.      CHARAKTERISTIKA SOUTĚŽE.. 2

2.      Hlavní POŘADATEL   a  ředitel  interligy.. 2

3.      SYSTÉM SOUTĚŽE.. 2

4.      Složení družstev.. 2

5.      POŘADÍ UTKÁNÍ DRUŽSTEV.. 3

Základní kola Interligy: 3

Finálové kolo (Play Off): 5

6.      TERMÍNY, POŘADATELÉ  A  MÍSTA  UTKÁNÍ. 6

7.      Zvláštní ustanovení: 6

8.      Technické ustanovení: 6

9.      ÚHRADA a další finanční záležitosti. 6

10.         PŘEDPIS pro nasazování závodníků.. 7

11.         PODMÍNKA ÚČASTI. 7

12.         HODNOCENÍ VÝSLEDKU.. 8

13.         Ceny.. 8

14.         KONTUMAČNÍ VÝSLEDKY A POŘÁDKOVÉ POKUTY.. 8

15.         NÁLEŽITOSTI DRUŽSTEV A POVINNOSTI VEDOUCÍCH DRUŽSTEV.. 9

16.         POVINNOSTI  POŘADATELského klubu.. 10

17.         POVINNOSTI  HOSTUJÍCÍHO  KLUBU.. 10

18.         ROZHODČÍ A JEJICH POVINNOSTI: 11

19.         POŘAD SOUTĚŽE.. 12

20.         REKLAMA,  MARKETING, PROPAGACE a kimona.. 13

21.         HLAVNí  pořadatel a ředitel interligy: 14

22.         losování, termíny a pořadatelé kol: 14

23.         adresář: 15

 

1. CHARAKTERISTIKA SOUTĚŽE

Mezinárodní soutěž družstev pro 2 pětičlenná družstva z České republiky, Slovenské republiky a Polska konaná pod patronací  prezidentů polského, slovenského a českého svazu juda.

 

2. Hlavní POŘADATEL   a  ředitel  interligy

-          Svazy se mohou o hlavní pořadatelství každoročně střídat.

-          Hlavním pořadatelem soutěže je příslušný národní svaz juda, který jmenuje ředitele, nejvyššího činovníky Interligy.

-          Hlavní pořadatel soutěže zodpovídá za průběh a organizaci Interligy.

Povinnosti ředitele Interligy:

-          Koordinovat výběr termínů kol Interligy.

-          Zorganizovat organizační schůzky (pro příslušná losování apod.).

-          Evidovat a archivovat přihlášky a základní soupisky družstev.

-          Dohlížet a spravovat finanční stránku soutěže.

-          Zajistit medaile, poháry, diplomy a finanční odměny vítězům.

-          Publikovat  výsledky.

-          Dohlížet nad dodržování rozpisu Interligy v průběhu soutěže.

-          Koordinovat finanční zájmy Interligy se zájmy finančních partnerů.

3. SYSTÉM SOUTĚŽE

-          Dlouhodobá soutěž, která pro 6 družstev proběhne turnajovým způsobem ve třech kolech (termíny se volí dle evropského kalendáře).

-          Z ČR, SR a Polska se účastní dvě družstva. Systém postupu družstev do Interligy je v daných zemích stanoven vlastními předpisy příslušných federací.

-          Družstva nastupují k utkání v sestavách skládajících se po jednom závodníkovi v každé hmotnostní kategorii, a to vždy počínaje nejlehčí hmotnostní kategorií postupně k nejtěžší.

4. Složení družstev

-          Před každým kolem předkládá vedoucí družstva soupisku družstva, potvrzenou STK dané federace. Minimální počet závodníků uvedených na základní soupisce družstva je 7. Maximální počet není omezen.

-          Závodníci uvedení na této soupisce mají právo startovat ve všech kolech Interligy v daném roce.

-          Závodníci uvedení na základní soupisce se stávají kmenovými příslušníky družstva. Možnost startu za jiná družstva v dalších soutěžích družstev ve své zemi upravují směrnice dané federace.

-          V každém družstvu může startovat jeden cizí státní příslušník, který musí být uveden na soupisce před každým kolem.

-          Pětičlenná družstva jsou složena z těchto hmotnostních kategorií:

-66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg

-          V družstvu mohou startovat:

Muži narození   roku            1992 a starší

Junioři   17 - 19 letí narození v letech        1993-1995

5. POŘADÍ UTKÁNÍ DRUŽSTEV

Základní kola Interligy:

-          Každé základní kolo Interligy je rozděleno na základní část (dvě skupiny po třech) a finálovou část.

-          V základní i finálové části kola jsou bodována vítězná utkání 2 body, remízy 1 bodem, prohry 0 body

-          Po každém kole je provedeno celkové pořadí. V případě rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí poměr pomocných bodů dle čl.11.

Základní část kola:

-          Družstva jsou rozdělena do dvou skupin. Nasazovací čísla jsou dána losem.

-          Losování proběhne začátkem roku za přítomnosti zástupců svazů a klubů.

-          Složení skupin se mění v prvním a ve druhém kole. Před losováním nasazovacích čísel se losuje složení skupin pro dvě jarní kola:

I

II

III

1A

2A

1A

2A

1C

2C

2B

1B

2C

1C

2A

1A

1C

2C

1B

2B

1B

2B

 

-          Př. pokud bude vylosován systém I a III, použije se složení skupin dle tab. I a III

-          Jednotlivé státy si losují pozice A, B nebo C. Čísla 1 a 2 jsou dána jejich pořadím v nejvyšší domácí postupové soutěži (př. vylosuje-li zástupce polské federace C, má vítězný tým nejvyšší polské postupové soutěž v tabulce nasazovací číslo 1C, druhý tým má nasazovací číslo 2C)

-          2 skupiny jsou složeny ze 3 družstev dle výše uvedené nasazovací tabulky

-          Družstva se ve skupinách utkají každé s každým v pořadí zápasů: 1-2, 2-3, 1-3


Finálová část kola:

-          Do finálové části kola postupuje všech šest družstev.

-          Po skončení posledního utkání základní části kola  provede hlavní rozhodčí  na místě losování  způsobu nasazení do finálové kola („ A" - „B" ).

-          Ve finálové části kola - finalisté bojují o 1. a 2. místo, poražení  semifinalisté o 3. a 4.místo, poslední o 5. a 6.místo.

NASAZENÍ  „A"

 

3.místo skupiny A

 

 

 

 

 

 

2.místo skupiny B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. místo skupiny A

 

 

 

 

3.místo skupiny B

 

Finále

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.místo skupiny A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. místo skupiny B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utkání o 5.místo

 

 

Utkání o 3.místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

NASAZENÍ  „B"

 

3.místo skupiny A

 

 

 

 

 

 

2.místo skupiny B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. místo skupiny B

 

 

 

 

3.místo skupiny B

 

Finále

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.místo skupiny A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. místo skupiny A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utkání o 5.místo

 

 

Utkání o 3.místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finálové kolo (Play Off):

-          Do finálového kola postupuje všech šest družstev dle celkového umístění ze základních kol.

-          Po skončení posledního utkání v druhém kole jarní části  provede hlavní rozhodčí  na místě losování  způsobu nasazení do finálové kola („ A" - „B" ).

-          Ve finálové skupině - finalisté bojují o 1. a 2. místo, poražení  semifinalisté o 3. a 4.místo, poslední o 5. a 6.místo.

NASAZENÍ  „A"

 

3.místo

 

 

 

 

 

 

6.místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. místo

 

 

 

 

4.místo

 

Finále

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utkání o 5.místo

 

 

Utkání o 3.místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

NASAZENÍ  „B"

 

4.místo

 

 

 

 

 

 

6.místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. místo

 

 

 

 

3.místo

 

Finále

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utkání o 5.místo

 

 

Utkání o 3.místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

6. TERMÍNY, POŘADATELÉ  A  MÍSTA  UTKÁNÍ

-          Po vzájemné dohodě reprezentačních trenérů všech tří zemí budou určeny termíny kol. Podkladem pro vhodnou volbu termínů bude světový, evropský a národní kalendáře zúčastněných zemí.

-          Změna již určeného termínu může být provedena po dohodě reprezentačních trenérů všech tří zemí.

-          Každé kolo proběhne v jiné zemi.

-          Pořadatelé jarních kol se budou losovat před zahájením soutěže.

-          O pořádání finálového  turnaje se pravidelně dělí zúčastněné země.

-          Přihláškou do Interligy se klub zavazuje uspořádat turnajové kolo a to i v případě, že nemá vhodné technické zázemí. V tomto případě může turnajové kolo uspořádat v jiném místě.

-          Zúčastněné kluby jednotlivých států se mohou o pořadatelství dohodnout. Pokud není možné určit pořadatele dohodou, určí svazový sportovní ředitel pořadatele losem.

7. Zvláštní ustanovení:

a)      Utkání Interligy mohou skončit nerozhodným výsledkem - hikiwake. Pravidlo „ZLATÉ SKÓRE"  bude uplatněno pouze pro finálové kolo Interligy

b)      Pro první dvě kola Interligy platí při vážení tolerance 1 kg. Tato váhová tolerance neplatí pro finálové kolo Interligy!

c)      Reklamní plochy pro kimona podléhají předpisům EJU.

d)     Počet tatami pro utkání Interligy:

o   2x tatami - min. 7x7 m zápasová plocha, 3 m bezpečnostní plocha, 4 m mezi tatami

e)      Pořadatel musí zajisti jako lékařský dozor min. jednoho lékaře (nikoliv zdravotníka)

f)       Pořadatel volí časový pořad s ohledem na dostupnost místa. Dále časový pořad přizpůsobí místním poměrům tak, aby byla soutěž atraktivní pro diváky.

g)      Mezi ukončením vážení závodníků a zahájením turnaje musí být časová prodleva 45 minut.

h)      Doba vážení musí být minimálně 45 minut.

8. Technické ustanovení:

-          Pořadatel kola musí splnit tyto podmínky:

ü     zajištění internetové přípojky pro on-line přenos (2Mb/s upload, download)

ü     LCD ukazatele s časomírou

ü     Care systém s obsluhou kamery

ü     instalace reklamních panelů typu A okolo zápasiště

ü     zábrany vymezující prostor pro závodníky

ü     hlediště pro diváky

ü     vhodné zázemí pro závodníky a rozhodčí

ü     ozvučení haly

-          Každé družstvo, účastnící se Interligy musí mít vytvořen banner s názvem družstva, který bude vyvěšen při utkání.

9. ÚHRADA a další finanční záležitosti

-          Registrační poplatek národního svazu činí 500,- € za rok, který uhradí federace na účet Slovenského svazu juda nejpozději do 30.4.2012.

-          Kluby hradí z vlastních prostředků náklady spojené s dopravou a ubytováním.

-          Klub, který pořádá turnajové kolo rozpočítá skutečné náklady na polovinu. Jednu polovinu hradí klub - pořadatel, druhou hradí druhý klub ze stejného státu.

-          Přihláškou do soutěže se všechny kluby zavazují k úhradě alikvotního podílu z celkového nákladu pro pořádané kolo. Alikvotní část musí klub zaplatit i při neúčasti.

-          Pořádající klub může účtovat skutečné náklady na rozhodčí, časoměřiče, reg. výsledkové tabule a lékaře. Účtovanou částku, která podléhá kontrole, uhradí účastnický klub do dvou týdnů po obdržení vyúčtování.

-          Pořadatelé jsou povinni k faktuře přiložit rozpis nákladů, jehož kopii zašlou do sekretariátu Slovenského svazu juda.

-          V případě odstoupení generálního partnera mohou být úhrady a finanční záležitosti změněny.

Partner Interligy FPD:

 • Hradí finanční ceny dle čl. 13
 • Přispívá pořadateli ligového kola částkou 800 € (náklady spojené spronájmem, technickým zabezpečením, náklady na rozhodčí apod.)
 • Přispívá každému klubu jednorázovou částkou 300 € na náklady spojené sdopravou, ubytováním apod.

10.      PŘEDPIS pro nasazování závodníků

a)       Závodník může být do sestavy družstva zapsán pouze v té hmotnostní kategorii, v níž byl oficiálně odvážen a nebo v nejbližší vyšší.

 

b)       V sestavě družstva pro utkání musí být obsazeny všechny hmotnostní kategorie.

Neobsazení některé je možné jen tehdy, nemá-li družstvo žádného závodníka oficiálně zváženého v dané váze nebo ve váze nejbližší nižší.

Pokud družstvo zváženého závodníka má a příslušnou hmotnostní kategorii jím neobsadí, nesmí již být tato hmotnostní kategorie v dalších utkáních obsazena.

Pokud družstvo nemá plný počet závodníků a tím některou hmotnostní kategorii neobsadí, nemůže již tuto hmotnostní kategorii (střídavý posun v sestavě) v dalších utkáních obsazovat.

 

c)       Závodník, který byl zapsán do sestavy družstva, může být v dalších utkáních kdykoliv vystřídán. Jestliže závodník zapsaný v sestavě družstva v utkání nenastoupí, nemůže již v dalším utkání turnaje startovat.

 

d)      Počet vystřídaných závodníků v turnaji a počet členů družstva k zápisu a vážení není omezen. Podmínkou je splnění všech ustanovení tohoto rozpisu.

11.      PODMÍNKA ÚČASTI

a)      Nejpozději do termínu losování zaslat hlavnímu pořadateli přihlášku do soutěže potvrzenou TJ, klubem/klubem juda.

b)      S přihláškou zaslat doklad o zaplacení jednorázového startovného dle čl. 9a tohoto rozpisu (příp. doklad předložit před losováním (kopie výpisu z účtu, složenky apod. nebo zaplatit hotově).

c)      Do termínu losování zaslat hlavnímu pořadateli vyplněnou a potvrzenou základní soupisku. Současně se soupiskou předložit průkazy juda závodníků uvedených na soupisce, ve kterých STK označí účast v Interlize.

d)     Platnost registračních dokladů ověří sportovní ředitelé účastněných svazů dle jejich platné legislativy

12.      HODNOCENÍ VÝSLEDKU

a)      Výsledek utkání dvou družstev je dán součtem výsledků zápasů jeho členů v průběhu utkání.

b)      Závodník svým vítězstvím získává pro družstvo skóre (tj. poměr) zápasových bodů 1:0 a poměr pomocných bodů dle technického ocenění:

100:0     - při IPPON GACHI, KIKEN GACHI, SOGO GACHI, HANSOKU GACHI, FUSEN GACHI

10:0     - při zisku WAZA-ARI nebo potrestání třetím SHIDO

1:0     - při zisku YUKO nebo potrestání soupeře druhým SHIDO

c)      Poražený soupeř získá pro družstvo skóre 0:1 a obrácený poměr pomocných bodů než vítěz.

d)     Při nerozhodném výsledku (HIKIWAKE) nebo nenastoupí-li za obě družstva žádný závodník v dané hmotnostní kategorii, zapisuje se oběma družstvům skóre 0:0 a poměr pomocných bodů také 0:0.

e)      Družstvo vyhrává utkání, je-li skóre zápasových bodů větší než jedna a prohrává utkání, je-li skóre menší než jedna.

f)       Je-li skóre zápasových bodů rovné jedné, vyhrává utkání to družstvo, jehož poměr pomocných bodů je větší než jedna a prohrává to družstvo, jehož poměr pomocných bodů je menší než jedna.

g)      Je-li skóre zápasových bodů i poměr pomocných bodů rovný jedné, končí utkání nerozhodně.

h)      Dojde-li k nerozhodnému výsledku dle ustanovení článku 8a, pak utkání pokračuje systémem „ zlaté skóre ".

i)        Není-li utkání rozhodnuto dle bodu h), bude zápas rozhodnut pomocí HANTEI

j)        Za celkové vítězství v utkání získává družstvo do soutěže 2 body, za nerozhodný výsledek utkání 1 bod a za porážku žádný bod. Současně se družstvu připisuje do soutěže získané skóre zápasových bodů i pomocných bodů z celého utkání.

k)      O pořadí družstva v soutěži rozhoduje úhrnný počet získaných bodů v celém hodnoceném průběhu soutěže. V případě shody počtu bodů rozhodují o pořadí postupně tato hlediska:

1.      skóre (poměr) zápasových bodů ze všech utkání

2.      rozdíl zápasových bodů ze všech utkání

3.      skóre (poměr) pomocných bodů ze všech utkání

4.      rozdíl pomocných bodů ze všech utkání

5.      souhrnný výsledek vzájemných utkání

l)        V případě shody všech uvedených kritérií, rozhodne o umístění los.

m)    Družstvo může nastoupit k utkání pouze tehdy, činí-li počet členů schopných startu více než 50% plného obsazení tedy 3 závodníci.

13.      Ceny

První 4 družstva Interligy obdrží tyto ceny:

-          1.místo - 1.400,- € + pohár + medaile + diplomy (12 pro družstvo)

-          2.místo -    900,- € + medaile + diplomy (12 pro družstvo)

-          3.místo -     600,- € + medaile + diplomy (12 pro družstvo)

-          4.místo -     300,- €

14.      KONTUMAČNÍ VÝSLEDKY A POŘÁDKOVÉ POKUTY

a)      Kontumačními výsledky se postihují družstva narušující regulérní průběh soutěže.

b)      Jestliže se utkání neuskuteční vinou některého družstva, získává soupeř do soutěže 2 body, skóre i poměr pomocných bodů tak, jako by všichni nastoupení závodníci zvítězili IPPON GACHI.

c)      Při neoprávněném startu některého závodníka v sestavě nastoupeného družstva získává soupeř do soutěže 2 body a skóre i poměr pomocných bodů, jako by nastoupení závodníci zvítězili IPPON GACHI.

d)     Jestliže družstvo nastoupí k utkání s počtem členů schopných startu menším než udává ustanovení článku 11m, získá soupeř 2 body a skóre i poměr pomocných bodů, jako by nastoupení závodníci zvítězili IPPON GACHI.

e)      Jestliže k utkání nastoupí obě družstva s počtem členů schopných startu menším než udává ustanovení článku 11m, nepřipisuje se žádnému družstvu žádný bod.

f)       Nedokončí-li některé družstvo celou soutěž, započítávají se jeho dosažené výsledky v případě, že počet vybojovaných utkání činil alespoň polovinu utkání dle rozpisu. Je-li tento počet menší než polovina, anulují se všechna vybojovaná utkání tohoto družstva.

g)      Pořádkové pokuty uděluje hlavní rozhodčí turnajového kola družstvům, která porušila ustanovení tohoto rozpisu. Pokuty jsou uloženy na účet Slovenského svazu juda a jsou příjmem rozpočtu Interligy. Výše pokut je stanovena takto:

 • Za nedostatečnou úpravu a zajištění zápasiště a přípravu soutěže nebo nedodržení povinností pořadatele soutěže - 100,- €
 • Za porušení nebo nedbání předpisu a manipulaci se soupiskami družstev, dle ust. čl. 3 a 9 - 200,- €
 • Při opakování přestupku je možno podle povahy, závažnosti a dalších okolností vyměřit pokutu ve dvojnásobné výši.

h)      Podání námitky na soutěži musí být doloženo peněžitým vkladem 50,- €. Je-li námitce vyhověno, vklad se vrací.

i)        Odvolání proti rozhodnutí o udělení pokuty dle bodu g) se podává písemně řediteli Interligy a musí být doloženo peněžitým vkladem 50,- € složeným na účet Slovenského svazu juda a je příjmem rozpočtu Interligy. Je-li odvolání vyhověno, vklad se vrací.

j)        Podněty za nesportovní chování závodníků, trenérů a doprovodu při kolech Interligy může podávat sbor rozhodčích nebo ředitel Interligy.

k)      Tresty za nesportovní chování v kolech Interligy řeší federace, jejímž členem je provinivší se družstvo nebo jedinec.

l)        Záznam o udělení pokuty a její výše dle bodu g) bude uveden ve zprávě hlavního rozhodčího z kola Interligy.

15.      NÁLEŽITOSTI DRUŽSTEV A POVINNOSTI VEDOUCÍCH DRUŽSTEV

a)      Každé družstvo musí mít na základní soupisce uvedenu osobu, která přebírá odpovědnost za plnění povinností vedoucího družstva a má právo jménem družstva vystupovat a jednat.

b)      Pokud vedoucí družstva není uveden, přebírá jeho funkci trenér, pokud není uveden ani trenér, přebírá tuto funkci kapitán družstva.

c)      Ustanovení 13 b platí i v případě, že uvedený vedoucí není přítomen na turnajovém kole.

Povinnosti vedoucího družstva:

 • Předložit hlavnímu rozhodčímu v době zápisu základní soupisku družstva a její kopii suvedením přítomných závodníků. Do této kopie bude zapsána váha, kterou ve které byl závodník vdaném kole zvážen. Základní soupiska musí být vyplněna ve všech povinných kolonkách.
 • Dle pokynů hlavního rozhodčího nebo jiného jím pověřeného pracovníka předloží sestavu družstva s uvedením závodníků v pořadí hmotnostních kategorií.
 • Odpovídá za kázeň a pořádek po dobu celé soutěže (turnaje) včetně cesty, ubytování, apod.

Práva vedoucího družstva:

 • Jménem družstva vystupovat a podávat námitky a protesty.
 • Spolu s trenérem uvedeným na soupisce být přítomen zápisu, vážení a losování soutěže v souladu s dispozicemi sportovního ředitele soutěže a hlavního rozhodčího.
 • Spolu s trenérem uvedeným na soupisce nahlížet (se svolením sportovního ředitele nebo hlavního rozhodčího) do soutěžích tabulek a vyžadovat informace o průběhu soutěže.

16.      POVINNOSTI  POŘADATELského klubu

a)      Jmenovat hlasatele a zapisovatele turnaje.

b)      Po skončení ligového kola vystavit fakturu s vyúčtováním dle skutečných nákladů do výše 800 €. Tuto fakturu pořadatel odešle na adresu Slovenského svazu juda.

c)      Pořadatel zpracuje rozpis všech nákladů a jeho kopii zašle na sportovně technickou komisi své federace.

d)     Pořadatelský klub má se souhlasem ředitele Interligy právo volby místa turnaje a to i v místě, které není jeho sídlem.

Pořadatelský klub je povinen:

a)      Připravit zápasiště dle pravidel juda včetně celého zázemí dle čl. 6e a 6e a čl. 7 (tj. stolové zařízení, ukazatele skóre, zvukové zařízení, terčíky pro rozhodčí, šerpy na tatami, židle pro pomezní rozhodčí a další potřebné pomůcky).

b)      Zajistit vhodný sál, rozhlasové zařízení v sále a pro udržení pořádku v prostoru zápasiště i hlediště zajistit pořádkovou službu.

c)      Zajistit vhodný prostor pro vážení a váhu s citlivostí minimálně 0,1 kg. Nášlapná mechanická váha není přípustná.

d)     Zajistit lékařskou službu po celou dobu konání soutěže.

e)      Dle rozpisu soutěže zajistit noclehy pro delegované rozhodčí a funkcionáře a pro hostující družstva a závodníky.

f)       Zajistit pro každé zápasiště časoměřiče a obsluhu ukazatele skóre a care systému s odpovídající kvalifikací.

g)      Připravit v dostatečném množství soutěžní a jiné formuláře pro zajištění chodu soutěže (soutěžní tabulky, apod.)

h)      Zajistit vhodný počet šaten pro závodníky.

i)        Pro sbor rozhodčích zajistit šatnu a vymezit v blízkosti stolku rozhodčích prostor vhodný pro sezení rozhodčích.

j)        Zajistit osobu pro včasné vypsání diplomů pro Play Off.

k)      Zajistit řádnou a přiměřenou propagaci soutěže.

l)        Zajistit neprodlené odeslání výsledků soutěže včetně zprávy hlavního rozhodčího na adresu sekretariátu řídícího svazu juda.

m)    Zajistit výplatu náležitostí rozhodčím, delegovaným funkcionářům.

n)      Zanedbání nebo porušení některé z povinností pořadatele se trestá administrativní pořádkovou pokutou, sportovně technickými opatřeními nebo i disciplinárně.

17.      POVINNOSTI  HOSTUJÍCÍHO  KLUBU

Hostující klub a jeho závodníci jednotlivci jsou povinni:

a)      Dostavit se včas k soutěži dle údajů rozpisu soutěže.

b)      Setrvat na místě soutěže až do jejího ukončení, příp. vyhlášení výsledků. Výjimku může povolit sportovní ředitel soutěže nebo hlavní rozhodčí.

c)      Povinen potvrdit pořadateli soutěže nejméně 15 dnů předem svou účast a sdělit požadavky na noclehy.

d)     Každá neomluvená účast považována za nedisciplinovanost a narušování regulérnosti soutěže a je trestána disciplinárně.

e)      Za omluvenou se považuje neúčast tehdy, zaslal-li účastník včas písemnou omluvu doloženou patřičnými doklady.

f)       Za doklad k omluvě se považuje:

-          potvrzení o pracovní neschopnosti nebo potvrzení lékaře o neschopnosti startu v době konání soutěže

-          doklad o jiné překážce

g)      Za včasné odeslání omluvy se považuje písemné oznámení doložené příslušným dokladem, které je odesláno 15 dnů před konáním soutěže. Není-li možno tuto podmínku splnit, považuje se za omluvu oznámení zaslané nejpozději 1 den po vzniku překážky.

h)      Na soupisce družstva musí být současně uvedeni vedoucí a trenér. Na požádání sportovního ředitele soutěže nebo hlavního rozhodčího se musí trenér prokázat platným registračním průkazem juda. Při nesplnění této podmínky nemůže trenér na soutěži svou funkci vykonávat.

i)        Závodníci i ostatní účastníci soutěže jsou po celou její dobu povinni zachovat obecně platná pravidla slušného chování a jsou povinni dbát pokynů ředitele soutěže, sportovního ředitele soutěže a hlavního rozhodčího.

j)        Trenéři, vedoucí družstva a závodníci se musejí chovat dle morálního kodexu IJF

18.      ROZHODČÍ A JEJICH POVINNOSTI:

-          Turnajové kolo rozhodují:

o   2 rozhodčí z každé země (min. jeden rozhodčí musí mít kvalifikaci mezinárodní)

o   4 rozhodčí z pořadatelské země (min. dva rozhodčí musí mít kvalifikaci mezinárodní)

o   1 hlavní rozhodčí z pořadatelské země (s kvalifikací mezinárodního). Hlavní rozhodčí plní během turnaje i funkci instruktora.

-          Náklady spojené s výplatou rozhodčích hradí pořadatel turnajového kola Interligy v souladu s předpisy pořádající federace.

-          Delegace rozhodčích - Komise rozhodčích (KR) provádí delegaci rozhodčích v daném státu po vzájemné dohodě s pořadatelem turnajového kola Interligy.

-          V případě sporných situací neuvedených v tomto rozpisu (protesty, chybná nasazení závodníků apod.) tyto řeší hlavní rozhodčí ve spolupráci s ředitelem Interligy (za jeho nepřítomnosti se sportovním ředitelem).  Konečné rozhodnutí učiní hlavní rozhodčí.

Povinnosti rozhodčího - každý rozhodčí je povinen:

-          Dostavit se na místo soutěže v hodinu určenou delegací.

-          Být oblečen v předepsaném oděvu, který je dán předpisem národní federace

-          Před zahájením zápisu soutěže prokázat hlavnímu rozhodčímu (HR) svojí kvalifikaci.

-          Po dobu soutěže se řídit pokyny hlavního rozhodčího a instruktora.

-          Plnit povinnosti dle pravidel juda.

-          Vystupovat tak, aby účinným způsobem působil výchovně na závodníky a diváky.

Hlavní rozhodčí:

-          Hlavní rozhodčí odpovídá za činnost rozhodčích a za veškeré dění na zápasišti i ve vyhrazeném prostoru okolo zápasiště. Sleduje dodržování pravidel juda při rozhodování na zápasišti a při jejich porušení, je-li to nutné, vhodným způsobem upozorní rozhodčí v zápasišti. Má právo a povinnost uplatnit u sportovního ředitele soutěže požadavek na nepovolení soutěže nebo na dočasné přerušení či ukončení soutěže, vybočuje-li vybavení technické (stav zápasiště), zdravotní (nebezpečí úrazu) nebo jiné okolnosti (např. chování obecenstva) z rámce regulérnosti. Není-li na soutěž delegován sportovní ředitel nebo nedostaví-li se, přebírá všechna jeho práva a povinnosti.

Hlavní rozhodčí má povinnost:

-          Zkontrolovat způsobilost delegovaných rozhodčích (platnou kvalifikaci, oblečení).

-          Zkontrolovat způsobilost časoměřičů a registrátorů výsledkové tabule.

-          Zkontrolovat způsobilost zápasiště a celého prostoru soutěže.

Nasazení rozhodčích:

-          Pro zajištění objektivity proběhne nasazení takto (pro pět utkání jednoho zápasu):

o   1 x rozhodčí, ze země, která je právě v utkání

o   2 x Druhý

o   2 x Hlavní, který zahajuje a končí utkání

 

19.      POŘAD SOUTĚŽE

Zápis, kontrola dokladů:

-          soutěž začíná v hodinu stanovenou rozpisem soutěže.

-          Vedoucí družstev na každém kole potvrdí přítomné závodníky do předložené soupisky.  Neúplnou soupisku (nevyplněná povinná pole) kontrolující nepřijme a vrátí ji zpět k doplnění. Hlavní rozhodčí nebo jím pověřený rozhodčí zkontroluje údaje soupisky s originální soupiskou a do kopie doplní váhové kategorie závodníků dle vážení. Soupisku potvrdí svým podpisem a předá hlavnímu rozhodčímu.

-          Vážení a zápis končí v hodinu stanovenou rozpisem.

-          Případné změny nebo doplňky rozpisu soutěže je rozhodčí povinen oznámit   závodníkům při zápisu.

Vážení:

-          K vážení mohou dle pokynů hlavního rozhodčího nastoupit pouze družstva, jejichž soupiska byla zkontrolována.

-          Vážení provádí určení rozhodčí.

-          Zvážit se musí všichni startující včetně sportovců nejtěžší kategorie.

-          Sportovci se mohou vážit ve sportovním úboru i bez sportovního úboru. Na váhu je možné vstupovat zásadně bez obuvi.

-          Vážení mohou být přítomni členové sboru rozhodčích, další určení funkcionáři, vedoucí a trenéři družstev, pokud jsou vyznačeni na soupisce družstva. Při vážení sportovce bez oděvu mohou být přítomni pouze rozhodčí stejného pohlaví jako je vážený sportovec.

-          Nemá-li sportovec potřebnou hmotnost, může se vážit opakovaně, nejpozději však do konce doby určené rozpisem soutěže k vážení. Sportovec, který se chce vážit znovu, musí při odchodu z váhy tento svůj záměr sdělit rozhodčímu u váhy.

-          Vážení musí trvat nejméně 45 minut.

-          Vážení končí v hodinu stanovenou rozpisem. Doba stanovená k vážení je úměrná k počtu startujících, minimálně však jedna hodina. Vážení musí být ukončeno nejméně 45 minut před zahájením soutěže.

-          Vážení musí být provedeno v týž den, kdy proběhne soutěž dané hmotnostní kategorie.

Opožděný příjezd závodníka nebo družstva:

-          Dostaví-li se družstvo k soutěži po době stanovené rozpisem soutěže, prohrává družstvo kontumačně všechna utkání.

Zahájení soutěže:

-          V době stanovené rozpisem soutěže pro zahájení soutěže zorganizuje ředitel soutěže důstojné zahájení soutěže. Dle pokynů pořadatelů nastoupí na tatami závodníci, rozhodčí i další činovníci soutěže. Zahájení provede ředitel soutěže, případně jím pověřený zástupce. Po úvodním slovu ředitele soutěže poskytne obvykle hlavní rozhodčí nebo sportovní ředitel soutěže (SŘS) závodníkům krátké technické informace a hlavní rozhodčí představí rozhodčí. Závodníci nastupují k nástupu v kimonech nebo klubových/klubových (reprezentačních) soupravách.

Průběh soutěže:

-          Pořadí hmotnostních kategorií je od nejlehčí po nejtěžší

Čekací doba:

-          Oznámí-li hlavní rozhodčí nebo sportovní ředitel soutěže nástup závodníků k zápasu nebo nástup družstva k utkání, jsou závodníci (družstva) povinni tuto výzvu bez prodlení uposlechnout.

-          Po třetí výzvě k nástupu prohrává kontumačně závodník (družstvo), který k utkání nenastoupil. Výzvy jsou zpravidla po jedné minutě.

Nástup závodníka k zápasu:

-          Závodníci nastupují na zápasiště dle pravidel juda. Prvně čtený závodník musí nastoupit v bílém a druhý čtený v modrém kimonu.

Nástup družstev k utkání:

-           Družstva nastupují v ohlášené sestavě na okraj zápasové plochy v řadě kolmo ke stolku rozhodčích čelem k sobě. Hlasatel oznámí nastoupená družstva a jmenuje jejich členy. Přitom jmenovaný závodník pokročí vpřed a zdraví úklonem, pak se zařadí zpět. Po představení družstev rozhodčí v zápasišti vykročí vpřed, dá rukama družstvům pokyn k obratu čelem k joseki, kterého na povel REI pozdraví. Na povel rozhodčího "REI" se družstva vzájemně pozdraví předkloněním.

20.      REKLAMA,  MARKETING, PROPAGACE a kimona

-          Hlavní pořadatel má právo umístit reklamní tabule s logem smluvních partnerů Interligy po obvodu tatami nebo v prostorách sportovní haly.

-          V případě, že má hlavní pořadatel úmysl instalovat kolem tatami reklamní tabule partnerů Interligy, učiní tak ve spolupráci s pořadatelem turnajového kola.

-          Každý klub je povinen před zahájením předložit pořadateli ligového kola svůj banner se jménem klubu (banner vyrobí a dodá Slovenský svaz juda).

-          Hlavní pořadatel má výhradní právo na umístění log smluvních partnerů Interligy na všech tiskových materiálech (plakáty, weby, programy atd...), zejména však vyžaduje vždy uvádět logo partnera Interligy - FPD.

-          Pořadatelský klub na požádání a zdarma poskytne hlavnímu pořadateli všechny filmové záznamy, fotografie nebo jiné materiály z akce, které dokumentují realizaci výše uvedené reklamní činnosti.

-          Pořadatelský klub musí ve spolupráci se svým národním svazem zajistit on-line přenos turnajového kola na internet.

Kimona:

o   vedoucí družstva je povinen v dostatečném předstihu objednat u Slovenského svazu juda počet reklamních nápisů na kimona závodníků

o   každý závodník je povinen mít na svém kimonu logo partnera Interligy - FPD

o   v případě poškození kimona v průběhu ligového kola, může závodník nastoupit v náhradním kimonu bez reklamy FPD

o   klubové reklamy jsou povoleny v souladu s předpisy EJU

o   Backnumbers nejsou povinná

21.      HLAVNí  pořadatel a ředitel interligy:

Hlavní pořadatel

Ředitel Interligy

Český Svaz Juda
IČO: 00537560
Zátopkova 100/2
P.O.Box 40
160 17 Praha 6 - Strahov

tel: +420 233 355 280

GSM: +420 605 233 341
fax: +420 257 214 265

Bankovní spojení:
Raiffeisen bank číslo účtu:
508 099 8001/5500

 

Roman Kalous

Maškova 318, Domažlice

 

 

 

 

Telefon: +420 602 273 617

E-mail:   kalous@czechjudo.cz

SKYPE:  roman.kalous

22.      losování, termíny a pořadatelé kol:

Losování proběhlo 10.12.2011 v Brně za přítomnosti všech zúčastněných federací:

1 A - USK Praha                        1 B - Dukla Banská Bystrica            1 C - AZS Wroclaw

2 A - Sokol Praha Vršovice        2 B -  MŠK Vranov n. T.                   2 C - XX

Termíny a pořadatelé kol:

I. kolo - 9. červen 2012 - Banská Bystrica, Slovensko (složení skupin III)

II.kolo - 7. říjen 2012 (neděle) - Praha, Česká republika (složení skupin I)

Finále - 1. prosinec 2012 - Wroclaw, Polsko

23.      adresář:

Český svaz juda

Slovenský svaz juda

Polský svaz juda

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Strahov

Česká republika

Telefon: +420 233 355 280

GSM: +420 605 233 341
E-mail: czechjudo@czechjudo.cz

Bankovní spojení:
Raiffeisen bank číslo účtu:
508 099 8001/5500

 

Junácka 6

842 80  Bratislava

Slovensko

 

Telefon: +421 910 729 433

 

E-mail:   szj@judo.sk

 

Bankovní spojení:

Al. Jerozolimskie 83 lok.15

02 001 Warszawa

Polsko

 

Telefon: +480 669 661 441

 

E-mail: pzjudo@pzjudo.pl

 

Bankovní spojení:

Kluby:

USK Praha

Ing. Pavel VANĚK

Sportovní hala Folimanka
Folimanka 2
120 00   Praha 2

Sokol Praha Vršovice

Mgr.Dagmar BANSZELOVÁ
Vršovické nám. 2/111

101 20   Praha 10

telefon: +420 - 222 562 214 (Folimanka)
fax: +420 - 222 562 214 (Folimanka)
mobil: +420 - 603 820 014
e-mail: uskjudo@volny.cz

telefon: +420 - 271 741 831 (zaměstnání)
fax: +420 - 271 740 210
mobil: +420 - 603 721 032
e-mail: judo.vrsovice@seznam.cz

web: www.judovrsovice.cz

Dukla Banská Bystrica

Ján Gregor

Hutná 3

974 01  Banská Bystrica

MŠK Vranov nad Topľou

Ján Krišanda

Majerovce 145

094 09  Sedliska

mobil: +421 907 413 287
e-mail: jangregor77@yahoo.com

mobil: +421 905 607 858
e-mail: sokol.vt@orangemail.sk

AZS Wroclaw

XXX

Zpracoval: Roman Kalous - Sportovní ředitel ČSJu, Vladimír Hnidka - mezinárodní rozhodčí IJF

Schválil: Jiří Dolejš - předseda ČSJu, Ján Krišanda - předseda SZJ, Jaroslaw Wolowicz - sportovní ředitel PJA

 
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265