how to make a site

Zásadní změny v Rozpisu mistrovských, dlouhodobých a kvalifikačních turnajů 2017


1.4       NÁLEŽITOSTI STARTUJÍCÍCH ZÁVODNÍKŮ

 • Pokud je to technicky možné, může SŘ nebo hlavní rozhodčí vytisknout ev. Kartu závodníka. Tato ev. Karta nemusí být barevná.  Takto vytištěná Ev. Karta není majetkem závodníka, ale je ponechána hlavnímu rozhodčímu a stává se přílohou Zprávy hlavního rozhodčího. Za tuto kontrolu je ČSJu účtován manipulační poplatek 50,- Kč. Platí pro soutěž jednotlivců i družstev.

1.5       VÁŽENÍ

 • Závodníci v kategorii mláďat, mladšího a staršího žactva a dorostu, nesmějí při oficiálním vážení vstupovat na váhu nazí. U těchto kategorií je povolena váhová tolerance +100 g pro spodní prádlo.

1.6       KIMONA

3          SYSTÉM POSTUPU NA UZAVŘENÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

PČR mladších žáků

 • Na uzavřený PČR mladších žáků postupují závodníci v každé hmotnostní kategorii dle pořadí v redukovaném krajském ranking listu (dále KRL).
 • KRL tvoří jednotlivé krajské svazy juda dle svých stanovených pravidel. Body do KRL závodníci získávají z krajských přeborů nebo jiných bodovaných soutěží (systém si určí vedení jednotlivých KSJu).
 • Termíny konání KP jsou v kompetenci krajských svazů.
 • Termín uzávěrky pro zpracování krajských ranking listů je 31.10.2017.    
 • Každý kraj má k dispozici 3 „divoké karty“ (bez ohledu na hmotnostní kategorii). Systém přidělování „divokých karet“ si určí vedení jednotlivých KSJu).
 • Český pohár mladšího žactva (Grand Prix Ostrava, Velká cena Jablonce, Brno Cup, a Memoriál V. Prokeše Teplice) nejsou pro PČR mladšího žactva kvalifikační a z těchto turnajů se netvoří celostátní RL (mohou však být bodovány pro jednotlivé KRL - určí si vedení jednotlivých KSJu).
 • Na základě tohoto klíče zpracuje sportovní ředitel ČSJu (SŘ ČSJu) startovní listinu pro PČR mladších žáků. SŘ ČSJu má právo tuto startovní listinu upravit dle změn v RRL.

Počty postupujících pro jednotlivé kraje:

 

 

Počet postupujících

1

Pražský

3

2

Středočeský

3

3

Jihomoravský

3

4

Ústecký

3

5

Moravskoslezský

3

6

Plzeňský

2

7

Královehradecký

2

8

Olomoucký

2

9

Jihočeský

2

10

Liberecký

1

11

Vysočina

1

12

Zlínský

1

13

Pardubický

1

14

Karlovarský

1

 

Hmotnostní kategorie mladších žáků:

- Mladší žáci: – 27 kg, – 30 kg, – 34 kg, – 38 kg, – 42 kg, – 46 kg, – 50 kg, – 55 kg, – 60 kg, + 60 kg

 

PČR mladších žákyň

Přebor ČR pro mladší žákyně je otevřený za splnění podmínek SŘ a tohoto rozpisu.

 

PČR starších žáků a žákyň

-        Na uzavřený PČR starších žáků postupují závodníci v každé hmotnostní kategorii dle pořadí v redukovaném ranking listu. Počet postupujících v jednotlivých vahách je v níže uvedené tabulce.

-        Na základě tohoto klíče zpracuje sportovní ředitel ČSJu (SŘ ČSJu) startovní listinu. SŘ ČSJu má právo tuto startovní listinu upravit dle změn v RRL.

-        Přebor ČR pro starší žákyně je otevřený za splnění podmínek SŘ a tohoto rozpisu.

 

MČR dorostenců a dorostenek

-          Na uzavřený MČR dorostu postupují závodníci v každé hmotnostní kategorii dle pořadí v redukovaném ranking listu. Počet postupujících v jednotlivých vahách je v níže uvedené tabulce.

-        Na základě tohoto klíče zpracuje sportovní ředitel ČSJu (SŘ ČSJu) startovní listinu. SŘ ČSJu má právo tuto startovní listinu upravit dle změn v RRL.

-          Dále na uzavřenou soutěž MČR postupují finalisté PČR starších žáků a žákyň daného roku (pokud splňují podmínku startu ve vyšší věkové kategorii. – v souladu se SŘJ čl. 14.2).

-        Mistrovství ČR pro dorostenky je otevřený za splnění podmínek SŘ a tohoto rozpisu.

 

MČR mužů a žen

-        Mistrovství ČR pro muže a ženy je otevřené za splnění podmínek SŘ a tohoto rozpisu.

-        Na MČR mužů a žen mohou startovat dorostenci a dorostenky, které v daném roce dovrší 16-ti let a jsou nositeli nejméně 2.KYU

 

4.1 Systém bodování

-        V případě, že závodník/ce splňující start na uzavřeném MČR dorostenců, PČR starších žáků nebude moci z nějakého důvodu startovat, oznámí tuto skutečnost Sportovnímu řediteli ČSJu, který provede úpravu startovní listiny.

-        Startovní listina pro jednotlivé věkové kategorie bude neměnná 7 dnů před mistrovskou soutěží PČR mladších žáků, starších žáků a MČR dorostenců.

 

Mistrovství České republiky družstev dorostenek, žen a starších žákyň

•          Váhové kategorie družstva žen:        -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg

 

5.2 Systém soutěže (kvalifikační)

-        V jednom dni turnaje není povolen dvojí start staršího žactva ve vyšší věkové kategorii

Tyto novinky budou vydány v Rozpisu mistrovských a kvalifikačních soutěží pro rok 2017


Související dokumenty:

 • Rozpis mistrovských a kvalifikačních soutěží 2017 (PDF)
 • 2017 - Věkové kategorie, váhové kategorie, časy utkání zde...
 • Příloha Vzor čestného prohlášení zde...

Sportovní kalendář© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265