how to make a site

RVŽ - Regionální výběr žáků


  RVŽ je jedním ze základních článků vrcholového sportu, který je určený pro věkovou kategorii starších žáků (U15). Slouží k výběru a sportovní přípravě talentovaných sportovců před jejich zařazením do SCM nebo SG.
Za činnost RVŽ je zodpovědný trenér SCM, při kterém je RVŽ zřízeno (stejná spádová oblast). Sportovní přípravu zabezpečuje trenér RVŽ, kterého navrhuje trenér SCM a kterého schvaluje VV ČSJu.
Do RVŽ jsou zařazováni sportovci, kteří se umístili do 7. místa na P ČR starších žáků, případně mladších žáků v předešlém roce. Rozhodnutím trenéra RVŽ mohou být, po konzultaci s osobním trenérem, výjimečně zařazováni i talentovaní jedinci, kteří sice nedosáhli požadovaného umístění na P ČR žáků, ale kteří mají předpoklady k výraznému růstu sportovní výkonnosti.
   Příprava RVŽ je organizována především formou tréninkových srazů a výcvikových táborů nebo výběrových centrálních tréninkových srazů a výcvikových táborů.
  Příprava je finančně zabezpečována vícezdrojově, z prostředků SCM, rodičů, případně mateřského klubu.
Po přechodu sportovců na střední školu nebo učiliště a po jejich zařazení do SCM nebo SG se předpokládá jejich centralizace do místa působnosti příslušného SCM nebo SG.
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265