how to make a site

SCM - Sportovní centrum mládeže - normativ


   SCM je vyšším článkem vrcholového sportu, který je určen pro zabezpečení sportovní přípravy sportovně talentované mládeže (STM) v kategoriích dorostu a juniorů, výjimečně až do kategorie U23.

 • Dislokace SCM
  • V místech, kde jsou střední a vysoké školy, učiliště
  • Nejlépe v místech, kde jsou sportovní gymnázia
  • V místech, kde jsou silné a úspěšné kluby
  • V místech, kde jsou další kvalifikovaní a kvalitní trenéři
  • SCM v Plzni, v Litoměřicích, v Liberci, v Brně, v Ostravě

-          SCM Ostrava, detašované středisko Olomouc, důvody vzniku:

-          V Olomouci je velmi kvalitní trenér

-          Kvalitní kádr závodníků, včetně mládežnických reprezentantů

-          Velmi dobré materiální a finanční podmínky

-          Proč SCM v Ostravě? – Podpora sportovního gymnázia, kraje, silného klubu s velmi dobrou prací v žákovských kategoriích

-          Proč ne SCM Ostrava a SCM Olomouc? – Nemáme tolik špičkových trenérů pro SCM a sportovní gymnázium, sekundárně i z finančních důvodů

-          Studijně nadaní žáci z RVŽ Ostrava budou směrováni na SG Ostrava

-          Ostatní do detašovaného střediska v Olomouci

 

 • Spádové oblasti jednotlivých SCM
  • Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj                           SCM Plzeň
  • Ústecký kraj                                                                    SCM Litoměřice
  • Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj               SCM Liberec
  • Jihomoravský, Zlínský kraj, kraj Vysočina                       SCM Brno
  • Severomoravský a Olomoucký kraj                                SCM Ostrava
  • Praha, Středočeský kraj        VSC MŠMT Praha, Sokol Praha, SCM Praha

 

 

 • Cíle SCM
  • Reprezentace na vrcholných soutěží   U“21“ – priorita, dopad na výši dotace MŠMT ČR, dopad na budoucí kvalitu RD
  • Výchova a příprava sportovců pro přechod do RSC MŠMT a MV ČR
  • Reprezentace na vrcholných soutěží U“18“, U“23“
  • Centralizace talentovaných sportovců výhradně do míst spádových SCM
  • Příprava sportovců SCM pro centrální přípravu v RDJ, v RDD
  • Práce se sportovci zařazených do SCM v požadovaném objemu a kvalitě přípravy
  • Příprava studijně nadaných sportovců na přechod do sportovních gymnázií
  • Výběr talentů do SCM a práce s nimi

-          Činnost regionálních výběrů žáků

-          Spolupráce s „kmenovými školami“

-          Spolupráce s kluby ze spádové oblasti

 

 • Personální zajištění SCM
  • V každém SCM bude ČSJu financovat pouze jednoho trenéra
  • Další pracovníky, maséry, rehabilitační pracovníky apod. je možno zaměstnat a financovat podle pokynů a omezení MŠ MŠMT uvedených v dotačním programu č. II. Sportovně talentovaná mládež
  • Trenéři SCM

Místo SCM

Trenér

Kvalifikace, Vzdělání

Plzeň

Dolejš Jiří

Diplomovaný trenér, FTVS UK

Litoměřice

Lorenz David

Trenér 2. tř., studium na tr. škole

Liberec

Kytýr Pavel

Trenér 2. tř., studium na tr. škole

Brno

Švec Jaroslav

Diplomovaný trenér, FTVS UK

Ostrava

Štěpán Jiří

Trenér 1. tř. FTVS UK, PF Plzeň

 

 • Financování SCM
  • Bude prováděno na základě používaného a osvědčeného  principu výkonnosti  jednotlivých SCM
  • Finance mezi SCM Ostrava a detašovaným střediskem v Olomouci bude rozděleno na základě výkonnosti členů SCM Ostrava, studentů sportovního gymnázia a na základě výkonnosti členů SCM trénujících v detašovaném středisku v Olomouci

-          Při rozdělování finančních prostředků mezi obě pracoviště se současně zohlední, že sportovcům SG  nemohou být školou financovány zahraniční soutěže a výcvikové tábory. Prostředky na domácí akce jsou omezené

-          Rozdělení finančních prostředků mezi SCM bude schvalovat VV ČSJu na základě návrhu místopředsedy ČSJu pro reprezentaci, včetně rozdělení prostředků v rámci SCM Ostrava

 • ČSJu finančně podpoří vybrané závodníky ze Středočeského kraje a Prahy

Doplněk předpisu o zařazování sportovců do SCM

Schváleno VV 7.4.2016)

•    Do SCM mohou být zařazeni pouze sportovci vzdělávající se po absolvování základní školy v místě zřízení SCM
•    Do SCM mohou být zařazováni i sportovci, žáci základních škol, z jiných míst příslušné spádové oblasti
•    Necentralizovaní, nezařazení sportovci do SCM, kteří budou splňovat výkonnostní kritéria pro zařazení do černé nebo zelené skupiny  - viz Tabulka zařazování na Seznam reprezentace, budou zařazeni do centrálního SCM, které je bude finančně podporovat a organizačně zabezpečovat
•    Sportovci zařazení do centrálního SCM musí posílat měsíční výkaz tréninku (tréninkový deník) a to vždy do 10. dne následujícího měsíce
•    Doplněk předpisu o zařazování sportovců do SCM vstupuje v platnost od 1. 4. 2016
•    Další ustanovení o SCM zůstávají v platnosti
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265