how to make a site

SpS - sportovní středisko


   SpS je jedním ze základních článků vrcholového sportu, který je určen pro sportovce ve věku 13 - 15 let a kteří jsou současně žáky základní školy nebo víceletého gymnázia nižšího stupně a trénují v klubu juda. Jedná se o tréninkovou skupinu, která se systematicky připravuje pod vedením svého, klubového trenéra.
  ČSJu každoročně vybere, na základě dosažených výsledků na předem určených přebornických, mistrovských a mezinárodních soutěží, konaných v časovém horizontu posledních tří let, 8-12 nejlepších klubů. U nich zřídí SpS, které na příslušný rok finančně podpoří.
  Po dokončení ZŠ nebo víceletého gymnázia nižšího stupně se předpokládá další pokračování těchto sportovců ve sportovní přípravě v místě působnosti SG a SCM.
© 2018 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265