how to make a site

Pravidla ankety

IPON ROKU 2013


 

Definice pojmů

 • Veřejnost – internetoví uživatelé, kteří posílají nominace a hlasují pro jednotlivá videa
 • Odborná porota –  Trenér RD Seniorů ČSJu - Mgr. Petr Lacina, předseda TMK ČSJu – Mgr. Josef Brož, Sportovní ředitel ČSJu – Roman Kalous

Pořadatel a cíle ankety

1. Pořadatelem ankety Ippon roku 2013 (dále jen „anketa“) je společnost Český svaz juda o.s., se sídlem Atletická 100/2, 160 17, Praha 6, IČ: 00537560

2. Cílem ankety je zvolit nejkrásnější judistický hod v roce 2013 ohodnocený Ipponem v soutěžích juda v ČR a v cizině. Podmínkou je, aby házejícím sportovcem byl člen Českého svazu juda. Na věku a pohlaví nezáleží.

Obecná pravidla

 1. Veřejnost zasílá každý měsíc svá videa k nominaci Odborné porotě. Odborná porota poté svým hlasováním určí zařazení videa do ankety a jeho pořadové číslo v daném měsíci.
 2. Odborná porota nominovaný klip upraví pro potřeby ankety.
 3. Vyhlašovatel ankety má právo umístit na nominovaný klip logo partnera ankety.
 4. Nominovaný videoklip musí být pořízen v měsíci, za který bude nominován.
 5. Na začátku kalendářního měsíce budou Odbornou porotou na serveru Youtube.com zveřejněny nominované videoklipy za předchozí měsíc.
 6. Hlasování pro nejlepší videoklip probíhá během měsíce.
 7. Na konci měsíce Odborná porota sečte počet hlasů pro jednotlivé videoklipy a určí vítězný Ippon měsíce za daný měsíc.
 8. V průběhu ledna následujícího roku bude probíhat hlasování o nejlepší Ippon roku z vítězných videoklipů jednotlivých měsíců. Hlasování probíhá dle bodu 6.
 9. Po ukončení hlasování Ippon roku dojde na světovém poháru v Praze ke slosování hlasů vítězného videoklipu. Vylosovaný hlasující obdrží od partnera ankety firmy NORIS kimono a sportovní tašku. Výherce se musí o cenu přihlásit do 30 dnů. Na cenu není právní nárok.
 10. Závodník, který hází ippon na vítězném Ipponu roku obdrží cenu od pořadatele a partnerů. Výherce se musí o cenu přihlásit do 30 dnů. Na cenu není právní nárok.
 11. Po vyhlášení finálních výsledků bude konečné pořadí uveřejněno i na stránkách Českého svazu juda, a to včetně případných komentářů členů Odborné poroty. Konkrétní počty hlasů jednotlivých videoklipů se neuveřejňují.
 12. Všichni nominující i hlasující se svou účastí v anketě zavazují respektovat její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu ankety a případně změnit nebo upravit pravidla ankety nebo ji i zrušit.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit podle své úvahy, zda by některý videoklip neměl být z nominací či hlasování vyloučen, zejména bude-li se jednat o instituce, služby či projekty s pornografickým obsahem, porušující platné zákony České republiky nebo šířící či podporující národnostní, rasovou, náboženskou nebo jinou srovnatelnou nesnášenlivost či xenofobii. Může tak učinit i dodatečně, například pokud důvod pro vyloučení shledá až v průběhu ankety.

Podmínky nominací

 1. Nominovány mohou být pouze videoklipy splňující tyto podmínky:
 2. Nominovat své videoklipy mohou i členové Odborné poroty.
  • Videoklip musí být pořízen v měsíci, za který je nominován
  • Házející závodník musí být členem českého klubu (cizinci startující v českých klubech nemohou být do soutěže nominováni.
  • Dostatečná kvalita i délka videa před a po úspěšné technice.
  • K videoklipu musí být zaslána informace:  datum a název soutěže, jméno, věk a oddíl úspěšného závodníka.
  • Videoklipy musejí být bez grafických úprav s originálním zvukem.
  • Uzávěrka pro zaslání videoklipu je vždy k 25 dni měsíce.
  • Videoklip je odeslán přes datovou úschovnu (např. uloz.to, uschovna.cz apod. na adresu kalous@czechjudo.cz)

Podmínky hlasování

 1. Hlasování Veřejností probíhá pomocí sociální sítě facebook formou „Líbí se mi“ (dále „like“).
 1. Každý hlasující může použít svůj „Like“ pouze pro jeden nominovaný videoklip. „Like“ použité u více nominovaných klipů měsíce se nebudou do hodnocení započítávat.
 2. Ippon s největším počtem „Líbí se mi“ se stává Ippon měsíce a postupuje do finálového kola.
 3. Hlasovat pro své videoklipy mohou také jejich vlastníci, a to stejným způsobem jako ostatní veřejnost.
 1. Je povoleno, aby nominovatelé videoklipu aktivně vyzývali své podporovatele k nominacím v anketě.
 2. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu výše uvedeným pravidlům, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a případně i tímto způsobem zvýhodněný videoklip z ankety vyřadit. Za nekalé jednání se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové nominování (např. softwaroví roboti apod.) nebo pokus o ně.© 2022 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265