Autor: Roman Kalous

Hodnocení Mistrovství Evropy juniorů 2022

V loňském roce uspořádal Český svaz juda Mistrovství Evropy juniorů za podpory Národní sportovní agentury. Ve středu 11 .ledna 2023 proběhlo hodnocení významné sportovní akce Mistrovství Evropy juniorů 2022.

Jedním z bodů hodnocení byla i podpora Národní sportovní agentury, která akci podpořila dotací ve výši 1.035.668,- Kč. Účastníci hodnocení se shodli na tom, že přínos této dotace byl pro pořadatelství akce zásadní. Bez této podpory by bylo velice obtížné turnaj v požadované kvalitě zajistit.