Autor: Roman Kalous

Nabídka spolupráce při výzkumu Vliv rychlého snížení hmotnosti na výkon v bojových sportech

Vedoucí výzkumného týmu na Katedře technických a úpolových sportů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK FTVS) Mgr. Vít Třebický, PhD nabízí všem judistům zapojení se do výzkumu s názvem "Vliv rychlého snížení hmotnosti na výkon v bojových sportech"

Cílem tohoto výzkumu je testovat vliv rychlého snížení hmotnosti (RWL) a následného rychlého příbytku hmotnosti (RWG) na fyzický a kognitivní výkon sportovců v bojových sportech a zároveň sledovat vliv RWL a RWG na psychické vyladění a markery míry dehydratace a funkce ledvin.

Výzkum probíhá v prostorách UK FTVS (José Martího 269, Praha 6) od prosince 2022 do února 2023. Jako účastníky pro tuto studii hledáme fyzicky i psychicky zdravé muže ve věku 18 – 40 let, kteří aktivně soutěží a mají osobní zkušenosti s metodami RWL a RWG.

Rádi bychom vás požádali o spolupráci na řešení tohoto výzkumu formou sdílení informací pro nábor potenciálních participantů mezi členy vašeho klubu/federace prostřednictvím e-mailu a sdílením na sociálních sítí (jako webové stránky, Facebook, Instagram, Twitter).

Jména všech účastníků a všech klubů a federací budou anonymizována. Získaná data budou zpracována, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě ve výzkumných pracích, v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS.

Výzkum byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod číslem: 174/22.

Účast jednotlivých sportovců je zcela dobrovolná a každý z nich může účast odmítnout, případně z účasti kdykoliv během vyplňování odstoupit.

Zájemci o zapojení se do projektu se mohou přihlásit na emailové adrese: vit.trebicky@ftvs.cuni.cz


Za Katedr gymnastiky a úpolových sportů, FTVS UK:

Mgr. Vít Třebický, PhD

Bc. Jaroslav Hrdlička,

Bc. Vojtěch Nesvadba,

PhDr. Radim Pavelka, PhD