Autor: Erik Hlaváček

Studium a judo v Praze na SOŠ Jarov - přihlášky do 1. 3. 2023!

Studium sportovního managementu a vrcholová sportovní příprava juda pro ty, kteří chtějí naplno trénovat a zároveň studovat atraktivní obor zakončený maturitní zkouškou. To umožní všem zájemcům Střední odborná škola Jarov v Praze od školního roku 2023/2024.Přijďte se zúčastnit vypsaných DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kde se Vás ujme garant/trenér juda na této škole a Sportovního centra mládeže v Praze a Středních Čechách – Bc. Lubomír Sotulář.

Informace o studiu na SOŠ Jarov

• obor management ve sportu (maturitní obor) více…

• tréninky v budově školy, sportovní přípravu zajišťuje 5trenér Sportovního centra mládeže Praha a Střední Čechy, bývalý reprezentant ČR Bc. Lubomír Sotulář

• součástí jsou i centrální tréninky ve sportovní hale Folimanka a SA Rokytka za přítomnosti trenéra Bc. Lubomíra Sotuláře

• v budově školy je vynikající sportovní zázemí (tělocvičny, posilovna, menší bazén, sauna, venkovní hřiště)

• součástí budovy školy je i domov mládeže pro mimopražské studenty více…

• většina sportovní přípravy bude probíhat v budově školy

• vedení školy přizpůsobí školní rozvrh potřebám sportovní přípravy judistů

• možnost individuálního studijního plánu

• zapojen do sportovní přípravy na Střední odborné škole je také fyzioterapeut, masér, konzultant kondiční přípravy, výživový poradce, psycholog

• pravidelná strava pro sportovce zajištěna v jídelně školy

• studenti zůstávají členy svého mateřského klubu

Přihlášky ke studiu posílejte do 1. 3. 2023 standardním způsobem (kontakt na studijní oddělení školy zde..)

Pozor! K přihlášce na obor management ve sportu přiložte doporučení od svého judo klubu nebo přímo od ČSJu.

Pro přijetí ke studiu sportovního managementu musí uchazeč úspěšně složit jednotné přijímací zkoušky (více zde)

Ke studiu sportovního managementu bude přijato 60 studentů, každoročně se hlásí 120–170 uchazečů.

Žák, který neuspěje v přijímacím řízení na obor sportovní management, si může zvolit některý z jiných učebních oborů vyučovaných na této škole a požádat o individuální studijní plán.

Kontaktní osoba: Bc. Lubomír Sotulář, e-mail: sotul@seznam.cz, tel. 774 162 531