Autor: Daniel Navrátil

Trenérská výzva (Coach´s challenge)

Cílem této výzvy je dát trenérům možnost přezkumu rozhodnutí rozhodčích na turnajích juda. Toto pravidlo bude testováno na MČR U18, MČR druž. WU18, ČP Praha a ČP Ostrava. Následně bude celý proces analyzován. Případná zjištění budou zpracována a budou výstupem pro finální návrh na změnu Pravidel juda.

Trenér může v rámci pravidla Trenérské výzvy požádat Instruktora / Hlavního rozhodčího soutěže o přezkoumání významného momentu utkání, který by mohl výrazně ovlivnit vývoj a tím i výsledek utkání.

Situace, u kterých je možné pravidlo uplatnit:

• Nesouhlas s hodnocením waz-ari nebo ippon.

• Nesouhlas s neohodnocením akce (waz-ari, ippon).

• Nesouhlas s udělením třetího trestu shido, které znamená trest hansoku- make pro potrestaného závodníka.

Popis pravidla:

• Trenér u tatami má v průběhu každého utkání možnost 1x požádat o Trenérskou výzvu a tím přezkoumat spornou situaci v aktuálně probíhajícím utkání. Toto ustanovení platí pro základní dobu utkání i pro čas v Golden Score.

• Požádat o výzvu lze pouze při nejbližším přerušení zápasu (MATE). Jakmile je zápas po přerušení zahájen (HAJIME), šance na výzvu zaniká. Nelze zpětně přezkoumávat již proběhlé akce nebo vývoj utkání.

• Přezkoumávat se smí pouze jedna ze situací, u které lze uplatnit trenérskou výzvu. Kombinace situací není možná.

• Instruktor soutěže společně s rozhodčími u Care systému přezkoumají celou situaci. Konečné rozhodnutí probíhá v souladu s rozhodnutím většiny. Pokud na soutěži Instruktor není přítomen, jeho funkci vykonává Hlavní rozhodčí.

• Po ukončení přezkoumání videa, rozhodčí na tatami oznámí konečný verdikt. Trenér toto rozhodnutí musí plně akceptovat, nesmí ho nijak rozporovat. Pokud bude výrok ze strany trenéra komentován, může to být důvod k vykázání a opuštění trenérské židle, sportovní haly. Trenérovi je odebrána Evidenční karta.

• Pokud video rozbor neprokáže uznání trenérské výzvy, zůstává situace posouzena podle původního verdiktu. V opačném případě, kdy trenérská výzva je úspěšná, dochází ke změně původního rozhodnutí.

Vizualizace Trenérské výzvy:

• Trenér se při aplikaci Trenérské výzvy u tatami postaví a pomocí rukou signalizuje obrazovku (obdélník).

Trenér:

•  Je člen ČSJu, který má platnou trenérskou třídu a uhrazen členský poplatek na daný rok. Do coach boxu nebo prostoru u tatami bude vpuštěn pouze trenér s vlastní platnou Evidenční kartou z centrální evidence, která je viditelně zavěšena na šňůrce na krku. Vytištění karty je odpovědností trenéra. Pořadatel tisk a distribuci karet nezajišťuje.  

Pravidla Trenérské výzvy si můžete stáhnout zde...