Autor: Roman Kalous

Nabídka prodeje judistického tatami - II. kolo

Český svaz juda nabízí v II. kole k prodeji použitá Tatami o výšce 4 cm.

Prodej se uskuteční obálkovou metodou, kdy zájemce o koupi nabídne konečnou cenu.

Hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídnutá cena. 

Termín vyhlášení prodeje: 3.5.2023

Ukončení příjmu nabídek:  26.5.2023 (rozhodující je razítko s datem odeslání) 

Zájemce o koupi musí akceptovat tyto podmínky prodeje:

 • minimální nabídková cena je 1.500,- Kč/ks 2x1 m
 • minimální nabídková cena je 750,- Kč/ks 1x1 m
 • minimální počet pro odběr je 100 m2 tatami (50 ks 2x1 m, 100 ks 1x1 m)
 • obálka musí být nadepsána textem: "Nabídka ceny pro koupi tatami - NEOTVÍRAT!"
 • zajištění dopravy a nakládky z místa prodeje a s tím spojené náklady hradí kupujícíAdresa pro podání nabídek: 


Nabídka musí obsahovat tyto údaje:

 • nabídnutá cena
 • adresa kupujícího
 • jméno statutárního zástupce (jednatele), či fyzické osoby
 • specifikaci tatami - rozměr 2x1 m, 1x1 m

Adresa pro podání nabídek:

Český svaz juda, z.s.

Zátopkova 100/2

160 17 Praha 2

Pro informace kontaktujte: Petr Smolík - smolik@czechjudo.cz 

Nabídky bude hodnotit výběrová komise schválená Plénem ČSJu dne 12.4.2023 ve složení:

 • Roman Kalous
 • Erik Hlaváček
 • Libor Štěpánek

Otevírání obálek proběhne 30.5.2023