Autor: Rostislav Lukš

Školení nových rozhodčích v Královo Dvoře

30 frekventantů ze 7 krajů...

Od 26. do 28.5. ve středočeském Královo Dvoře probíhalo školení pro nové rozhodčí. Zůčastnilo se jich celkem 30 ze 7 krajů.

Frekventanté se věnovali po dva dny teoretické části, kde krom jiného zkoušeli i modelové situace v kimonech. Vše bylo zakončeno praktickou částí přímo na tatami.
Po celé 3 dny se novým zájemcům věnovali lektoři Martin Schuster, Karel Dvořák a Rostislav Lukš.

Všichni teoretickou i praktickou zkoušku zvládli a my bychom je rádi přivítali v rozhodcovském sboru a popřáli jim hlavně úspěchy na jejich nové cestě.