Autor: Rostislav Lukš

16 rozhodčí s vyšší třídou

Při ČP v Jablonci nad Nisou splnilo 16 frekventantů zkoušky na vyšší třídu rozhodčího

Při ČP v Jablonci nad Nisou splnilo 16 frekventantů zkoušky na vyšší třídu rozhodčího.

Z 8 krajů se sjelo již v pátek 16.6. do Jablonce nad Nisou 16 uchazečů o vyšší třídu. Po napsání testu a ústní zkoušce byli všichni frekventanté připuštěni k praktickým zkouškám.
Sobotu a neděli strávili na žíněnce, kde pod "tlakem" trenérů rozhodovali pod dohledem instruktorů.

Všem velice blahopřejeme ke složeným zkouškám!