Autor: Daniel Navrátil

Výběrové řízení na pořadatele republikových šampionátů v judu pro rok 2024

Zájemci o pořadatelství některého z republikových šampionátů v roce 2024 mají nyní poslední možnost si podat přihlášku, a to do 30. 11. 2023, formou vyplnění internetového formuláře v tomto článku.

Každý zájemce o pořadatelství republikového šampionátu v roce 2024 vyplněním a odesláním této přihlášky potvrzuje, že souhlasí a splňuje podmínky dané představenstvem ČSJu pro pořádání dané soutěže.

V případě zájmu o více republikových šampionátů je třeba vyplnit tuto přihlášku opakovaně.

V případě zájmu o pořadatelství republikového šampionátu, který je dvoudenní, se zájemce zavazuje uspořádat všechny uvedené soutěže.

V případě většího počtu zájemců rozhodne o přidělení pořadatelství soutěže sportovní ředitel ČSJu na základě naplnění resp. překročení jednotlivých podmínek specifikace. V případě shodnosti nabídek může být rozhodnutí založeno na základě geografické polohy pořadatele pro zajištění geograficky rozmanitějšího rozmístění pořadatelů v rámci ČR. Pořadatelství může být rovněž přiděleno losem.

Termín ukončení sběru přihlášek: 30.11.2023

Případné další informace podá sportovní ředitel ČSJu.

Před podáním přihlášky doporučujeme si prostudovat Specifikace pro pořadatele republikových šampionátů 2024 kde jsou detailně uvedeny všechny podmínky, včetně ekonomických.

Online formulář pro podání přihlášky

  • MČR mužů a žen (min. 3 tatami, 2. 11. 2024)
  • MČR U21 (min. 3 tatami, 19. 10. 2024)
  • MČR U18 (min. 4 tatami, 24. 2. 2024)
  • PČR U14 (min. 5 tatami, 9. 11. 2024) + MČR U16 (min. 5 tatami, 10. 11. 2024)
  • MČR dr. U16 mix-týmy + PČR dr. MU14 a WU14 + MČR dr. WU18 (min. 4 tatami, 12. - 13. 10. 2024)
  • Finále EXL, DL + MČR druž. žen (min. 2 tatami, 24. 11. 2024)
  • MČR veteránů a KATA (min. 2 tatami, termín bude určen)

Přílohy:

Specifikace pro pořadatele republikových šampionátů 2024

Kalendář ČSJu 2024


Datum Název Ke stažení

Kalendář soutěží ČSJu 2024 (ver. 4)

Stáhnout (296.4 KB)

Specifikace pro žadatele o pořadatelství PČR a MČR 2024

Stáhnout (318.9 KB)