Autor: Roman Kalous

Český svaz juda prodlužuje termín pro uzávěrku výběrového řízení na pořadatele tréninkových kempů 2024

Vedení Českého svazu juda se rozhodlo vyhlásit výběrová řízení na pořadatele tréninkových kempů pro U16, U18 a U21 v roce 2024.

Výběrové řízení má za cíl vybrat nejvhodnější pořadatele pro tréninkové kempy v roce 2024.

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídnutá cena při splnění uvedených podmínek pro tyto akce:

 • U16 12.1.2024 - 14.1.2024
 • U16 12.1.2024 - 14.1.2024
 • U21 17.5.2024 - 21.5.2024
 • U16 24.5.2024 - 26.5.2024
 • U16 24.5.2024 - 26.5.2024
 • MU18 12.6.2024 - 16.6.2024
 • U16 14.7.2024 - 18.7.2024
 • MU18 4.8.2024 - 9.8.2024
 • U16 11.8.2024 - 15.8.2024
 • MU18 4.10.2024 - 8.10.2024
 • U16 25.10.2024 - 27.10.2024
 • U16 25.10.2024 - 27.10.2024
 • U21 6.12.2024 - 10.12.2024

Termín vyhlášení poptávky: 1.11.2023

Ukončení příjmu nabídek: 12.12.2023 (rozhodující je razítko s datem odeslání)

Obálka s nabídkou musí být nadepsána textem: "Nabídka Pořadatele tréninkového kempu juda v roce 2024 – 1. kolo - NEOTVÍRAT!"

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.“

Poučení

Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nelze podat námitky.

Datum Název Ke stažení

VŘ kempy 2024 - U21 17-21.5.2024

Stáhnout (233.7 KB)

VŘ kempy 2024 - U21 6-10.12.2024

Stáhnout (232.7 KB)

VŘ kempy 2024 - U16 14-18.7.2024

Stáhnout (235.5 KB)

VŘ kempy 2024 - U16 11-15.8.2024

Stáhnout (234.5 KB)

VŘ kempy 2024 - U16 TS Morava 25-27.10.2024

Stáhnout (235.5 KB)

VŘ kempy 2024 - U16 TS Morava 24-26.5.2024

Stáhnout (234.5 KB)

VŘ kempy 2024 - U16 TS Morava 12-14.1.2024

Stáhnout (234.6 KB)

VŘ kempy 2024 - U16 TS Čechy 25-27.10.2024

Stáhnout (235.5 KB)

VŘ kempy 2024 - U16 TS Čechy 24-26.5.2024

Stáhnout (234.5 KB)

VŘ kempy 2024 - U16 TS Čechy 12-14.1.2024

Stáhnout (234.6 KB)

VŘ kempy 2024 - MU18 12-16.6.2024

Stáhnout (234.5 KB)

VŘ kempy 2024 - MU18 4-9.8.2024

Stáhnout (234.8 KB)

VŘ kempy 2024 MU18 4-8.10.2024

Stáhnout (232.9 KB)