Autor: Roman Kalous

Lukáš Dušek - nový člen disciplinární komise IJF

Do disciplinární komise IJF nominoval Český svaz juda Lukáše Duška. Jeho nominace byla schválena, a tak je dalším českým zástupcem v komisi Světové federace juda.

Lukáš Dušek je členem Sokola Praha Vršovice. S ohledem na svou profesi advokáta, zabývajícího se mimo jiné sportovním právem, se věnuje v rámci juda či obecně sportu právním aspektům a funkcím s tím souvisejícím.

Je též zvoleným předsedou rozhodčí komise Českého svazu juda (orgánu s kompetencí řešit právní spory v rámci svazu) a rozhodcem Národního rozhodčího soudu pro sport (orgánu s kompetencí řešit zejména dopingové případy v českém sportu).