Autor: Erik Hlaváček

Konference Moderní přístup k dětskému sportu

V pátek 24. května připravila trenérsko-metodická komise ČSJu konferenci na téma: Moderní přístup k dětskému sportu. Ta byla určena nejen trenérům juda, ale i další odborné veřejnosti z řad trenérů ostatních sportů či sportovních činovníků. Konference byla též vhodná pro ředitele a učitele škol.

V Kulturním centru Zahrada na Praze 11 si vzal úvodní slovo předseda TMK ČSJu Jiří Vaněk. Po něm následovala přednáška španělského senseie, metodika a viceprezidenta Galicíjského svazu juda Eduardo Galána Palla. Ten několikrát zdůraznil důležitost respektování cesty každého svěřence včetně toho, který nechce být šampion. Umožnit dětem to, kam se chtějí v judu vydat, je nejzásadnějším úkolem trenéra. ,,Stejně jako automobilový průmysl nevyrábí pouze jeden model auta, tak ani v judu nesmíme chtít produkovat jen jeden typ sportovce - toho, který chce být nejlepší."


Dalším hostem byl předseda spolku Trenéři ve škole a metodik Fotbalové asociace ČR Antonín Barák starší. Ten na úvod vyčerpávajícím způsobem popsal tristní situaci ohledně sportování dětí v ČR. Od statistiky, že cca 38% dětí u nás nesportuje přešel až k dalšímu smutnému milníku. Česká republika zůstává jako poslední stát v EU s pouhými 2 hodinami tělesné výchovy na ZŠ. Důležitost pohybu a správné vedení od rodičů, trenérů, případně i dalších osob, které děti motivují ke sportování, je klíčem ke zlepšení celé situace. Vedle teoretických a statistických poznatků přidal A. Barák i širokou ,,paletu" komplexních pohybových cvičení pro děti a mládež. Ve svém spolku Trenéři ve škole, který nabízí pohyb v několika set ZŠ po celé ČR, zdůrazňuje důležitost úpolů pro správný pohybový vývoj dítěte.


Mezi oběma přednáškami měl krátkou přednášku Jiří Vaněk, ve které zmínil statistiky a specifika judistické členské základny, problémy českého juda a navrhnul alternativy zlepšení.


Videozáznam z konference najdete zde...