how to make a site

Problematika dopingu v judu

Český svaz juda se hlásí k České chartě proti dopingu.

Proto ČSJu vyzývá všechny sportovce a jejich trenéry, aby se seznámili s problematikou dopingu ve sportu. V níže uvedených bodech jsou uvedena velmi důležitá sdělení a odkazy:

 • Každý sportovec zodpovídá za veškeré látky, které se dostanou do jeho těla, proto je nutné sledovat jaké léky, potravinové doplňky a jiné preparáty, které sportovec konzumuje.
 • V případě, že sportovec užívá léky, měl by se při jejich předepsání poradit s lékařem, zda tyto léky nejsou mezi látkami považovanými za doping.
 • Některé látky jsou zakázány vždy a některé jen při a těsně před soutěží.
 • POZOR jedná se i o léky běžně dostupné a používané např.: Paralen Plus, Modafen, Nurofen DUO atd. – viz odkazy níže
 • Jestliže lékař předepíše sportovci léky (nejčastěji na astma, vysoký krevní tlak), které nelze zaměnit za jiné, podobné musí sportovec neprodleně zažádat o terapeutickou výjimku na Antidopingovém výboru ČR – paul@antidoping.cz
 • Je-li sportovec vybrán při soutěži nebo při náhodné kontrole na tréninku (tréninkovém kempu) musí nahlásit veškeré léky, které užívá dlouhodobě nebo užil v posledním měsíci před soutěží.
 • Na tuto kontrolu smí sportovce doprovázet trenér, který by se měl v této problematice orientovat.
 • Dopingová kontrola se může týkat jakéhokoli sportovce (judisty), nejde tedy jen o reprezentanty, ale o všechny účastníky soutěží, všech úrovní i kategorií, dokonce se sportovec ani nemusí účastnit soutěže, kontrolní vzorek může být odebrán i na tréninku.
 • Reprezentanti navíc podléhají přísnějším kontrolám a jsou u nich vyžadovány informace o pobytu s ohledem na případnou kontrolu.
 • Odmítnutí dopingové kontroly se rovná uznání dopingového prohřešku v plné míře, se sazbou zákazu činnosti na 2 roky.
 • Pozitivní test na doping vrhá špatné světlo nejen na samotného sportovce, ale i na klub, který reprezentuje a na celé české judo.
 • Každý pozitivní nález musí být řešen disciplinární komisí ČSJu.
 • Kromě trestu zákazu činnosti pro sportovce, může dojít ke krácení dotací pro svaz nebo klub.
 • ČSJu i klub mají právo, žádat po sportovci náhradu škody za případné ušlé dotace v občansko-právním sporu.
 • Veškeré další informace Vám poskytnou trenéři RD nebo ADV ČR.
 

Důležité kontakty a odkazy

Antidopingový výbor ČR – www.antidoping.cz
Konzultace k jednotlivým lékům - RNDr. Chundela PhD. Email: z.chundela@volny.cz

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU

INFORMAČNÍ KARTA ADV ČR
© 2022 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265