how to make a site

Dokumenty ČSJu

 

 Stanovy

   
Název Datum Formát
Stanovy Českého svazu juda 11.6.2022  PDF

  Směrnice

   
Název  Platné od  Formát
Ekonomické směrnice Českého svazu juda 22.11.2022 PDF
Výše stravného pro aktuální rok 1.1.2022 HTML
Směrnice o centrální evidenci 17.3.2015 PDF
Směrnice Vyznamenání ČSJu 1.1.2005 HTML
Směrnice o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu 9.12.2014 PDF
Směrnice o GDPR ČSJu 25.5.2018 PDF
Směrnice pro registraci klubu v ČSJu 22.11.2022 PDF
Zásady pro činnost rozhodčích Českého svazu juda 11.12.2018 PDF
Podmínky pro povolení zkoušky na technické stupně I – VI. DAN   PDF

 Řády

   
Název Platné od Formát
Zkušební řád juda (ZŘJ)   HTML
Soutěžní řád juda (SŘJ) 22.11.2022 PDF + příloha
Disciplinární řád juda (DŘJ) 19.11.2016  PDF
Přestupní řád juda 22.11.2022  PDF
     

 Ostatní řídící dokumenty ČSJu

 Pracovní postup - Registrace sportovců na mezinárodní turnaje juda 11.11.2022 PDF 
 Pokyny pro lékaře, zdravotníky na soutěžích Českoho svazu juda 2.11.2022  PDF 
Vnitřní předpis ČSJu - Povinnost testování 6.4.2021  PDF
Vnitřní předpis ČSJu - Povinnost testování - dodatek I. 18.4.2021 PDF
Zásady pro chování trenérů a vedoucích družstev na soutěžích 10.11.2015 PDF
Rozpis mistrovských a kvalifikačních soutěžích 2022 31.1.2022 
PDF
Centrální evidence - nejčastější otázky - Jak na CE: krok za krokem    
Koncepce Českého svazu juda pro oblast talentované mládeže 24. 5. 2019 PDF
Projekt Národní centrum přípravy 1. 12. 2019 PDF
TMK - Předpisy pro vzdělání trenérů - KREDITNÍ SYSTÉM 1.1.2023 PDF 
TMK - Fungování kreditního systému v praxi 1.1.2023  PDF 
TMK -  Ramcovy program skoleni treneru II třídy   PDF 
TMK - Doporučení - zaměření výuky trenérů III třídy   PDF 
TMK - Doporučení - zaměření výuky trenér - cvičitel   PDF 
     

 Formuláře

 Pozvánka na reprezentační akci 14.11.2022 DOCX 
 Zpráva trenéra z reprezentační akce 14.11.2022 DOCX 
 Hlášenka na pojištění ČUS pro reprezentační akce  14.11.2022  XLSX 
Nasazovací tabulky 12.12.2015 PDF
Tabulka KO systému 12.12.2015 PDF
Formulář pro hromadný zápis na zkoušky KYU   XLS | PDF
Formulář pro hromadný zápis na zkoušky DAN   XLS | PDF 

 Centrální evidence

Nejčastější otázky   HTML
Jak na Centrální Evidenci: krok za krokem   HTML

 GDPR

   
Základní informace    
Informační memorandum    


 Zásady a pravidla

   
Název Platné od Formát
Pravidla juda  1.1.2019 PDF
Úprava žákovských pravidel od r. 2022 20.9.2022 PDF
Interpretace pravidel IJF o úpravě kimona během utkání  10.4.2019 PDF
Pokyny pro lékaře   PDF 
Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů   PDF | příloha
Zásady pro chování trenérů a vedoucích družstva na soutěžích   PDF
Zásady pro činnost Rady reprezentace 23.7.2019 PDF
Podmínky pro povolení zkoušky na technické stupně I – VI. DAN   PDF
Zásady pro činnost rozhodčích 1.1.2019 PDF

 Ostatní

   
Název Platné od Formát
Schválené odměny za výsledky české reprezentace a členů SCM 1.1.2022 HTML
Vzorové stanovy pro kluby a oddíly juda 20.1.2016 WORD
Věkové a váhové kategorie v roce 2022 1.1.2022 PDF
Rozpis mistrovských a kvalifikačních soutěží 2022  31.1.2022 PDF
Vzor čestného prohlášení   PDF
Cestovní příkaz   XLSX
Ztráta času - Soutěže ČSJu: MČR, PČR, ČP, ligy...   XLSX
Ztráta času - Mezinárodní turnaje - European Open, European Cup Juniors a Cadets   XLSX
Formulář pro založení nebo změny klubového administrátora   DOCX
Objednávkový formulář pro průkazy juda   XLS 
Formulář - Seznam osob splňující O-N-T pro turnaje juda    PDF - DOCX
Formulář pro žádost o svazová ocenění   DOCX 
Formulář pro žádost o udělení plakety ČSJu   PDF 
Zdravotní způsobilost sportovce a účastníka zotavovací akce   PDF | DOCX

  Informace z jednání VV

Shromáždění delegátů    
2022 11.6.2022 zde...
Plénum ČSJu    
4. plénum 22.11.2022  
Korespondenční hlasování 27.7.2022 PDF
3. plénum 24.5.2022 PDF
2. plénum 16.3.2022 PDF
1. plénum 25.1.2022 PDF
  20.12.2021 PDF
Výkonný výbor    
Korespondenční hlasování 30.10.2022 PDF
Korespondenční hlasování 8.9.2022 PDF
  27.7.2022 PDF
  8.2.2022 PDF
     
   2.4.2019 PDF
  28.5.2019 PDF
  23.7.2019 PDF

 

  Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020   PDF
Výroční zpráva 2019   PDF
Výroční zpráva 2018   PDF
Výroční zpráva 2017   PDF
Výroční zpráva 2016   PDF
Výroční zpráva 2015   PDF

Zpráva kontrolní komise - 2021

 Sportovní kalendář

   
Název Platné od Formát
Sportovní kalendář 2022   XLSX
Sportovní kalendář 2021   XLS
Sportovní kalendář 2020   XLS
Sportovní kalendář 2019   XLS 
Sportovní kalendář 2018 12.1.2018 XLS
Sportovní kalendář 2017 (V.11) 2.5.2017 PDF
Sportovní kalendář 2016 (V.11) 27.9.2016 PDF
Sportovní kalendář 2015 1.1.2015 PDF
Sportovní kalendář 2014 (V.11) 14.8.2014 PDF
Sportovní kalendář 2013 10.2.2013 PDF

 Důležité dokumenty IJF a EJU

   
Název   Formát
Sportovní a organizační pravidla juda - IJF   PDF

 Užitečné odkazy

Národní sportovní agentura   WEB 
Český unie sportu   WEB 
Český olympijský výbor   WEB 
Zákon o podpoře sportu č.115/2001 Sb.   WEB 
 

 
© 2022 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265