how to make a site

EUROPEAN CLUB CHAMPIONSHIP - EUROPA LEAGUE PRAGUE 2021

Místo: UNYP Arena - Praha 9, Kovanecká 27

Datum: sobota 11. 12. 2021

Vstupné: zdarma

Časový pořad: Eliminace 10:00, Finálový blok 16:00

Dopravní info: metro B - Českomoravská, tram 14, 19 - zastávka Divadlo Gong, možnosti parkování jsou omezené

Opatření pro vstup:
– osoby vykazující klinické příznaky onemocnění Covid – 19 nebudou vpuštěny
– osoby nad 12 let věku splní jednu z následujících podmínek: dokončené očkování; prodělání nemoci do 180 dní;
– osoby do 18 let, osoby s kontraindikací k očkování, osoby s nedokončeným očkováním doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin, pouze v případě aktivity organizované pod sportovním svazem je platnost PCR testu 7 dní

Zúčastněné týmy: 168 sportovců z 13 zemí včetně 3 týmů z ČR

Složení týmů: 5členné týmy žen (-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70kg,+70 kg) a 5členné týmy mužů (-66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg)


English

Venue: the UNYP Arena - Prague 9, Kovanecká 27

Date: Saturday 11th December 2021

Admission: free

Time schedule: Eliminations 10:00, Final block 16:00

Transportation info: metro B - Českomoravská, tram 14, 19 – "Divadlo Gong stop", parking options are limited

Arrangements for entry:
– persons showing clinical symptoms of Covid - 19 will not be admitted
– persons over 12 years of age must meet one of the following conditions: completed vaccination; illness within 180 days;
– persons under 18 years of age, persons with a contraindication to vaccination, persons with incomplete vaccination provide proof of a negative PCR test result; the validity of the PCR test is 72 hours, only in the case of an activity organised under a sports association the validity of the PCR test is 7 days

Participating teams: 168 athletes from 13 countries including 3 teams from the Czech Republic

Team composition: Teams of women (-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg) and Teams of men (-66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg)

© 2022 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265