how to make a site

Formuláře ke stažení:


 Základní formuláře:

 • vzorové stanovy pro kluby a oddíly juda - WORD (aktualizace 20.1.2016)
 • vzorová přihláška do sportovního klubu juda - WORD (aktualizace 5.1.2015)
 • formulář pro založení nebo změny klubového administrátora Zásady o nakládání s osobními údaji členů ČSJu
 • objednávkový formulář pro průkazy juda - XLS
 • formulář pro žádost o svazová ocenění DOCX
 • formulář pro žádost o udělení plakety ČSJu PDF
 • formulář pro Zdravotní způsobilost sportovce a účastníka zotavovací akce PDF - DOCX

Organizace soutěží:

 • Hodnocení turnaje a Zpráva hl. rozhodčího - XLSX
 • Vzor čestného prohlášení zde...
 • startovní lístky CZ - PDF
 • startovní lístky ENG - PDF

Kolegium DANů:

 • Formulář pro hromadný zápis na zkoušky KYU - formát xls - formát PDF - (vypňuje zkušební komisař)
 • Formulář pro hromadný zápis na zkoušky DAN - formát xls - formát PDF - (vypňuje zkušební komisař)
 • Formulář pro doplnění stávajících 1. - 8.DANů do centrální evidence XLS do seznamu platných Danů

Dlouhodobé soutěže

 • podklady pro jednotlivá kola dlouhodobých soutěží zde...© 2021 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265