how to make a site

Kata


Nage-no-Kata (formy hodů)
popis (česky), Kodokan Kata Texbook (anglicky), soutěžní pravidla

Katame-no-Kata (formy technik na zemi)
Kodokan Kata Texbook (anglicky), soutěžní pravidla

Kime-no-Kata (formy rozhodujících technik)
popis (česky), Kodokan Kata Textbook (anglicky), soutěžní pravidla

Kodokan Goshin-jutsu (formy sebeobrany z Kodokanu)
popis (česky), Kodokan Kata Textbook (anglicky), soutěžní pravidla

Ju-no-Kata (formy jemnosti a ohebnosti)
popis (česky), Kodokan Kata Textbook (anglicky)

Itsutsu-no-Kata (formy "pěti")
popis (česky)

Koshiki-no-Kata (starodávné formy)
popis (česky)

Seiryoku-Zenyo-Kokumin-Taiiku (formy maximální účinnosti národní tělesné výchovy)
popis (česky), popis Kodokan (anglicky), video

Kodomo-no-Kata (formy pro děti)
video

Gonosen-no-Kata (formy protichvatů)
popis (česky)


 

KATA

V únoru roku 1882 se tehdy 22-letý Jigoro Kano rozhodl spolu se svými devíti studenty začít praktikovat v tokijském chrámu Eishoji původní bojové umění ju-jutsu novým, zcela originálním způsobem. Kano se pokusil skloubit tradiční japonské bojové umění a východní filozofii se západním sportovním duchem a vytvořil tak novou tělovýchovou disciplinu, kterou nazval Kodokan judo. Během několika let se stal Kodokan uznávanější nežli tradiční školy ju-jutsu a to především díky legendárnímu vítězství v zápase proti zástupcům jiných škol ju-jutsu v roce 1886. Jedním z hlavních rysů nového Kodokanu byl důraz na cvičení volnou formou. Tato forma se nazývá randori a randori byly, spolu s cvičnými zápasy, běžnou formou cvičení i v “moderních” školách ju-jutsu. První učitelé Jigoro Kana běžně randori ve svých dojo praktikovali Kromě randori se ale v Kodokan-judu od počátku jeho vzniku uplatňuje i další forma cvičení s pevně stanovenými prvky, které demonstrují ideální provedení techniky a kterou nazýváme kata. Bohužel se v moderním tréninkovém procesu s nácvikem kat téměř vůbec nesetkáváme a kata se v praxi cvičí pouze pro účely složení zkoušky na vyšší technický stupeň, nicméně v minulosti tvořily katy nedílnou součást přípravy judistů. Celá řada japonských špičkových judistů (Inokuma, Okano, Sato) zdůrazňuje význam studia kat pro rozvoj technické přípravy a to především Nage-no-kata a Katame-no-kata.
V současnosti existuje v systému Kodokan-judo 8 oficiálních kat. Kromě toho existují další katy, které Kodokan respektuje i když nejsou mezi oficiální katy zařazeny. Mezi tyto „neoficiální“ katy patří například kata protichvatů Gonosen-no-kata pocházející z japonské univerzity Waseda, která tvoří v řadě evropských zemí, včetně ČR, součást oficiální náplně juda. Některé katy mají přímou vazbu k technikám, které se používají v randori, jiné katy kladou větší důraz na rozvoj a udržení tělesné kondice, další katy demonstrují využití juda v sebeobranně a jiné zase zdůrazňují filozofickou stránku juda. Každá kata ale určitým způsobem demonstruje principy juda. Z tohoto důvodu považujeme studium kata za důležitý prvek, který by měl být co nejčastěji využíván pro dokonalejší zvládnutí technik a hlubší porozumění principům juda.
Je zapotřebí zdůraznit skutečnost, že Jigoro Kano nikdy nechápal katy v Kodokan-judu jako striktní normu. Nezahrnul katy do Kodokanu proto, aby se cvičily z důvodu striktního dodržování veškerých předepsaných detailů a formalit. Naopak, chápal katy jako prostředek k tréninku a nácviku technik, který by měl být zařazován co nejčastěji. Samotný Jigoro Kano cvičil do vysokého věku a pro udržení tělesné kondice využíval právě katy.

Kolegium danů Českého svazu juda na webových stránkách ČSJU bude publikovat detailní popis všech kata, které jsou zařazeny do oficiální náplně Českého svazu juda a to tak, aby tento popis odpovídal současným požadavkům Kodokanu.
Vzhledem k rozsáhlosti projektu uvádíme nejdříve ty katy, které ČSJU požaduje ke zkouškám na 1. - 3. dan, tzn. Nage-no-katu, Katame-no-katu, Go-no-sen-no-katu a Kime-no-katu. Zbývající katy budou přidávány průběžně.
Věříme, že tento projekt najde odezvu u judistické veřejnosti a pomůže dalšímu rozvoji juda v České republice.

Jiří Vele za KD ČSJu© 2022 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265