Krátké zprávy

Záznam z přednášky - Moderní přístup k dětskému sportu

Seminář proběhnul v KC Zahrade v Praze dne 24. května 2024. Hlavními přednášející byl Eduardo GALÁN (Španělsko) a Antonín BARÁK (metodik FAČR).

Záznam přednášky najdete zde...

Můj klub - nastavení zastřešující organizace

Národní sportovní agentura (dále NSA) posuzuje členskou základnu dle evidence v Rejstříku sportu (dále RS). Proto je třeba mít nejen doplněnou členskou základnu, ale zároveň doplněnou zastřešující organizaci, kterou je Český svaz juda.

V níže uvedeném návodu najdete popis, jak zastřešující organizaci v profilu klubu v RS nastavit. Vždy však kontaktujte generálního sekretáře ČSJu Romana Kalouse (602 273 617).

Správné nastavení zastřešující organizace je jednou z nutných podmínek pro posuzování žádosti "Můj klub 2024".

Rejstřík sportu

Seznam nespárovaných klubů

Návod na nastavení zastřešující organizace

Aktualizovaný Ranking list U18 a U21

Aktualizovaný ranking list k 8.7.2024 pro kategorie U18 a U21 dle Koncepce pro oblast talentované mládeže najdete v sekci Výsledky - Ranking list, nebo v části Dokumenty.

Ke stažení zde...

Kolegium DANů připravuje semináře pro zkušební komisaře a zájemce o stupně DAN

V červnu proběhnou dva semináře, které pořádá Kolegium DANů pro zkušební komisaře a zájemce o zvýšení technických stupňů DAN: Doškolení „Zkušebních komisařů juda I. A II. třídy“ (ZKJ) - Přihlášení do 31.5.2024 zde... Zkoušky a seminář ke zvyšování technických stupňů DAN - Přihlášení do 31.5.2024 zde...

Více informací zde...


Start zahraničních sportovců v mistrovských soutěžích

Zahraniční sportovci mohou startovat na mistrovských soutěžích juda (KP, PČR, MČR, Extraliga, Dorostenecká liga) na základě povolení, které vydává ČSJu na základě žádosti (vč. příloh dle Soutěžního řádu, čl. 7.8) podané elektronicky generálnímu sekretáři. Toto povolení je uloženo v CE u daného sportovce. Seznam vydaných povolení najdete zde...

Centrální evidence - návody a informace

Stránku s návody, informacemi a kontakt na telefonickou podporu najdete na stránce czechjudo.org/ce.

Plénum ČSJu schválilo KONCEPCI ČSJu PRO OBLAST TALENTOVANÉ MLÁDEŽE pro období 2024-2028

Jedním z hlavních cílů dle stanov Českého svazu juda z.s. (ČSJu) je reprezentace České republiky a rozvoj členské základny. Pro splnění těchto cílů má ČSJu mimo jiné vybudovaný systém péče o sportovně talentovanou mládež. Hlavním úkolem tohoto systému je výběr a zabezpečení přípravy sportovců, kteří mají potenciál pro zařazení do reprezentačních družstev a předpoklady k pozdější úspěšné reprezentaci na vrcholných soutěžích. Dokument je k dispozici v sekci "Dokumenty"

Kalendář soutěží ČSJu 2024

V sekci Dokumenty - Pravidla - Sportovní kalendář byl aktualizován Kalendář soutěží ČSJu na rok 2024.

Český zástupce ve vědecké komisi EJU

Do nově vzniklé Vědecké komise při Evropské unii juda nominoval Český svaz juda Pavla Harsu. Na základě jeho zkušeností a odborného profilu byl výběrovou komisí Pavel Harsa vybrán, a stal se tak členem týmu, který bude zapracovávat moderní vědecké poznatky do našeho sportu.

Změna výše cestovních náhrad

Od 1.7.2023 platí nová průměrná cena PHM pro výpočet cestovních náhrad takto: Benzin 95 okt. (Natural 95) - 41,20 Kč, Nafta motorová - 34,40 Kč. Formulář pro výpočet cestovních nákladů najdete v sekci "Návody a formuláře".

Centrální evidence

Návod na získání exportu dat z Centrální evidence naleznou administrátoři klubu na úvodní stránce při přihlášení do CE.