how to make a site

Směrnice o udělování svazových vyznamenání a ocenění


 

A. Oficiální vyznamenání a ocenění členů ČSJu

Svazová vyznamenání a ocenění všech stupňů schvaluje a předává příslušný svazový orgán – RSJu nebo ČSJu, v jehož působnosti vyznamenaná nebo oceněná osoba pracuje.

Svazové vyznamenání nebo ocenění navrhuje klub, oddíl judo nebo výkonný orgán RSJu a ČSJu.

Svazová vyznamenání a ocenění, udělená podle předchozích směrnic, zůstávají v platnosti.

I. Na úrovni klubu, oddílu judo
Děkovný dopis, diplom, pamětní medaile, pamětní cena a jiné podle uvážení klubu, oddílu.

II. Na úrovni RSJu
a) Jako na úrovni klubu, oddílu judo.
b) Udělení bronzové plakety RSJu.
c) Udělení stříbrné plakety RSJu.
d) Udělení zlaté plakety RSJu.
e) Dopis předsedy RSJu.

III. Na úrovni ČSJu
a) Udělení čestného stupně DAN (po vyjádření předsedy KD).
b) Udělení bronzové plakety ČSJu.
c) Udělení stříbrné plakety ČSJu.
d) Udělení zlaté plakety ČSJu.
e) Dopis předsedy ČSJu.

B. Podmínky pro získání plaket

I. Na úrovni regionálního svazu judo 
b) bronzová plaketa RSJu

 • aktivní činnost po dobu 20ti let ve funkci trenéra, rozhodčího nebo funkcionáře na úrovni klubu, oddílu judo nebo RSJu, nebo
 • práce ve výkonném orgánu RSJu ve dvou volebních obdobích, nebo
 • dlouholetá úspěšná závodnická činnost na úrovni RSJu, nebo
 • opakované medailové umístění na MČR v seniorských kategoriích.

c)  stříbrná plaketa RSJu

 • aktivní činnost po dobu 25 let ve funkci trenéra, rozhodčího nebo funkcionáře na úrovni klubu, oddílu judo nebo RSJu, nebo
 • práce ve výkonném orgánu RSJu ve třech volebních obdobích, nebo
 • zisk mistrovského titulu a medailového umístění na MČR v seniorských kategoriích .

d)  zlatá plaketa RSJu    

 • aktivní činnost po dobu 30 let ve funkci trenéra, rozhodčího nebo funkcionáře na úrovni klubu, oddílu judo nebo RSJu, nebo
 • práce ve výkonném orgánu RSJu ve čtyřech volebních obdobích, nebo
 • opakovaný zisk mistrovských titulů a medailového umístění na MČR v seniorských kategoriích.

II.Na úrovni ČSJu

a) udělení čestného DAN

Výkonný orgán ČSJu může udělit čestný DAN trenérovi, rozhodčímu, funkcionáři nebo i jiné osobě za vykonanou významnou činnost ve prospěch juda. Čestný DAN lze téže osobě udělit pouze jedenkrát za život.

b) bronzová plaketa ČSJu

 • aktivní činnost po dobu 20ti let ve funkci trenéra, rozhodčího nebo funkcionáře na úrovni ČR nbo na úrovni mezinárodní,
 • práce ve výkonném orgánu ČSJu ve dvou volebních obdobích, nebo
 • dlouholetá úspěšná závodnická činnost na úrovni RD, nebo
 • opakované medailové umístění na „A“ turnajích v seniorských kategoriích, nebo
 • zisk medailového umístění na MEJ.

c) stříbrná plaketa ČSJu

 • aktivní činnost po dobu 25 let ve funkci trenéra, rozhodčího nebo funkcionáře na úrovni ČR nebo na úrovni mezinárodní, nebo
 • práce ve výkonném orgánu ČSJu ve třech volebních obdobích, nebo
 • zisk medailového umístění na ME, nebo
 • zisk titulu juniorského mistra Evropy

d) zlatá plaketa ČSJu

 • aktivní činnost po dobu 30 let ve funkci trenéra, rozhodčího nebo funkcionáře na úrovni ČR nebo na úrovni mezinárodní, nebo
 • práce ve výkonném orgánu ČSJu ve čtyřech volebních obdobích, nebo
 • zisk medailového umístění na OH, MS, nebo
 • zisk titulu mistra Evropy, nebo
 • opakovaný zisk medailových umístění na ME.

Novelizace vstupuje v platnost k 1.1.2005.
Směrnice byly schváleny VV ČSJu na zasedání č. 12/2004 dne 26.05.2004. 
Novelizaci směrnice připravil: Jiří Dolejš, místopředseda ČSJu
© 2021 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265