how to make a site

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Platnost od 30.11.2011

Schváleno Plénem ČSJu 23.5.2013


 

Obsah

1.     Přehled kvalifikací

2.     Všeobecné podmínky pro získání kvalifikace.

3.     Specifické požadavky pro získání kvalifikace.

4.     Získání kvalifikace trenéra juda.

5.     Výjimky v udělení trenérských kvalifikacích..

6.     Platnost  kvalifikace a její prodloužení

7.     Kvalifikační předpoklady pro vedení jednotlivých článků řízených ČSJu..

 

1.  Přehled kvalifikací

-          Cvičitel juda

-          Trenér III. třídy

-          Trenér II. třídy

-          Trenér I. třídy

-          Diplomovaný trenér

2.  Všeobecné podmínky pro získání kvalifikace

-          členství v ČSJu

-          dosažení minimálně 18 let

-          absolvování předepsaného školení, trenérské školy, vysoké školy, úspěšné složení závěrečných zkoušek, státnic a dalších podmínek k získání kvalifikace

 

Doporučení:

-          u kvalifikace cvičitele juda – doporučení oddílu, klubu

-          u kvalifikace trenéra juda III. třídy – doporučení oddílu, klubu

-          u kvalifikace trenéra  juda II. třídy – doporučení oddílu, klubu

-          u kvalifikace trenéra juda I. třídy – schválení VV ČSJu

3.  Specifické požadavky pro získání kvalifikace

Trenérská třída

Minimální věk

Minimální stupeň technické

vyspělosti

Trenérská praxe

 

Cvičitel juda

18 let

5. KYU

Bez praxe   

III. třída

18 let

2. KYU

Bez praxe   

II. třída

20 let

I. DAN

2 roky

I. třída 

23 let

III. DAN

3 roky

Diplomovaný trenér

24 let

III. DAN

4 roky

4.  Získání kvalifikace trenéra juda

Cvičitel juda

–        K získání této kvalifikace je potřeba absolvovat školení trenérů III. třídy v rozsahu nejméně 10 hodin nebo může kvalifikaci udělit trenér klubu, oddílu s platnou kvalifikací trenéra juda  II.třídy  se souhlasem a potvrzením předsedy TMK KSJu

 

Obsah proškolení Cvičitele juda

–        zásady bezpečnosti tréninku juda

–        zásady první pomoci při úrazu

–        tréninková jednotka, rozdělení

–        složky sportovního tréninku

–        základní rozdělení technik judo

–        metodika nácviku pádů

–        metodika chvatů 5.kyu

–        organizační formy tréninku

–        etika juda a zásady chování judisty

–        základy pravidel a soutěžního řádu juda

 

Trenér juda III. třídy

–        k získání této kvalifikace je potřeba úspěšně absolvovat školení, jehož obsah a rozsah je přílohou (ke stažení zde...). Školení pořádají Krajské svazy juda, které jsou povinni ustanovit zodpovědného a kompetentního pracovníka zodpovídající za kvalitu provedeného školení. Školící subjekt je povinen nahlásit TMK ČSJu  předem termín a místo konání školení, vedoucího lektora a seznam přednášejících lektorů.

 

Trenér juda II. třídy

-          k získání této kvalifikace je potřeba úspěšně absolvovat školení, jehož obsah a rozsah je dán přílohou. Školení pořádá Český svaz juda a vedením školení je pověřen předseda Trenérsko-metodické komise ČSJu, nebo jiná osoba schválená VV ČSJu.

 

Trenér juda I. třídy

–         k získání této kvalifikace je potřeba úspěšně absolvovat Trenérskou školu při FTVS UK, nebo studiem na Fakultě tělesné kultury – Centrum trenérských a licenčních studií Univerzity Palackého Olomouc, nebo na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Brno. Ve všech případech vedoucího specializace schvaluje VV ČSJu.         Udělení kvalifikace je v kompetenci VV ČSJu.

 

Diplomovaný trenér

–        k získání této kvalifikace je potřeba úspěšně absolvovat FTVS UK magisterské studium, jehož součástí je specializace judo. Udělení kvalifikace je v kompetenci VV ČSJu.

5.  Výjimky v udělení trenérských kvalifikacích

            Pro kvalifikaci trenéra judo III. třídy

Absolventi Sportovních gymnázií - specializace judo, kde je součástí studijního programu  povinně volitelný předmět „Teorie sportovního tréninku“, po absolvování povinné praxe a po návrhu vedoucího trenéra juda na Sportovním gymnáziu mohou obdržet kvalifikaci trenéra judo III. třídy. Tuto kvalifikaci uděluje spádový KSJu, v místě působiště gymnázia.

 

            Pro kvalifikaci trenéra judo II.třídy

Úspěšní reprezentanti, účastníci vrcholných soutěží (ME,MS,OH), mohou obdržet kvalifikaci trenéra judo II. třídy na základě písemného návrhu vedoucího trenéra příslušného střediska / klubu. Udělení kvalifikace je v kompetenci VV ČSJu  

6.  Platnost  kvalifikace a její prodloužení

Cvičitel juda

– platnost je stanovena na čtyři roky. Pro prodloužení platnost je potřeba aktivní činnost potvrzena vedením klubu, absolvovat alespoň jeden seminář pořádaný v průběhu platnosti

KSJu, nebo ČSJu, platnost prodloužena o 4 roky od data konání semináře

registraci udělení klasifikace zadává Krajský administrátor na základě absolvování školení, nebo potvrzení viz varianta B

 

Trenér juda III. třídy

– platnost je stanovena na čtyři roky. K prodloužení je potřeba aktivní trenérská činnost v době platnosti, potvrzená kmenovým klubem každý rok, absolvovat alespoň jeden seminář, průběhu platnosti, který oficiálně pořádá KSJu, nebo seminář pořádaný ČSJu

 

            Trenér juda II. třídy

–  platnost je stanovena na čtyři roky. K prodloužení je potřeba aktivní trenérská činnost v době platnosti, potvrzená kmenovým klubem každý rok, absolvovat alespoň jeden a seminář v průběhu platnosti, který oficiálně pořádá ČSJu

 

            Trenér juda I. třídy

–  platnost je stanovena na čtyři roky. K prodloužení je potřeba aktivní trenérská činnost v době platnosti, potvrzená kmenovým klubem každý rok, absolvovat alespoň jeden a seminář v průběhu platnosti, který oficiálně pořádá ČSJu, nebo zahraniční seminář, na který byl trenér vyslán ČSJu

 

            Diplomovaný trenér

– platnost je stanovena na čtyři roky. K prodloužení je potřeba aktivní trenérská činnost v době platnosti, potvrzená kmenovým klubem každý rok, absolvovat alespoň jeden a seminář v průběhu platnosti, který oficiálně pořádá ČSJu, nebo zahraniční seminář, na který byl trenér vyslán ČSJu

 

 

7.  Kvalifikační předpoklady pro vedení jednotlivých článků řízených ČSJu

            Pro vedení níže uvedených článků řízených ČSJu je požadováno, aby

            trenér byl držitelem příslušné kvalifikace a to nejméně:

 

            U reprezentačního družstva mužů a žen – Diplomovaný trenér, trenér I. třídy

            U reprezentačního družstva juniorů a juniorek -  Dipl. trenér, trenér I. třídy

            U reprezentačního družstva dorostenců a dorostenek – trenér I. třídy

            U trenérů SCM  - trenér I.třídy

 

   Pro schválení navržených trenérů rezortních středisek juda a Sportovních gymnázií

   s kmenovým sportem judo je požadováno minimální kvalifikace takto:

 

            U vedoucího trenéra rezortního střediska judo – Dipl. trenér, trenér I. třídy

            ostatní trenéři středisek – trenér I. třídy

            U trenéra Sportovního gymnázia – trenér I. třídy

 

            Pro Extraligu mužů  -           trenér II. třídy

            Pro 1. ligu mužů       -           trenér II. třídy

            Pro dorosteneckou ligu -      trenér II. třídy

 

U ostatních soutěžích řízených ČSJu  - trenér III. třídy

 

Výjimky:

            V případě, že trenér v kalendářním roce započne studium, nebo kurz, pro zmíněnou kvalifikaci, je povolena výjimka podmíněná úspěšným ukončením studia, nebo kurzu.
© 2021 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265