how to make a site

Zásady pro chování trenérů a vedoucích družstva na soutěžích ČSJu

platné od 10.11.2015


 ÚVOD

Zásady chování trenérů a vedoucích družstev na soutěžích ČSJu stanovují pravidla a normy pro chování, oblékání a koučování během soutěžích ČSJu.

Cílem je zamezení neslušných a nevhodných projevů vůči sboru rozhodčích, sportovních ředitelů, pořadatelů a závodníků.

Porušení této normy může vézt k projednání v disciplinárním řízení.  Při jejich projednávání a ukládání trestů se řídí orgány disciplinárním řádem.

Působnost

Tato směrnice se vztahuje na všechny členy ČSJu, kteří vykonávají na soutěžích ČSJu funkci trenéra, doprovodu nebo vedoucího družstva.

Vedoucí družstva

V každé soutěži vysílající klub stanoví vedoucího družstva. Vedoucí družstva musí být starší 18-ti let. V případě potřeby sdělí vedoucí družstva své jméno hlavnímu rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo řediteli soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí vedoucí družstva soutěž opustit ustanoví nového vedoucího družstva.

Práva a povinnosti vedoucího družstva jsou stanoveny RMS čl. 1.13

Vedoucí družstva je zodpovědný za chování svých svěřenců po celou dobu soutěže. Za dobu před soutěží se považuje 30 minut před zahájením registrace, za dobu po soutěži 60 minut po vyhlášení výsledků.

Trenér

Trenérem je kvalifikovaná osoba, doprovázející své svěřence na soutěžích ČSJu, která je nositelem kvalifikace trenér nebo cvičitel juda.

Trenér je zodpovědný za chování svých svěřenců po celou dobu soutěže. Za dobu před soutěží se považuje 30 minut před zahájením registrace, za dobu po soutěži 60 minut po vyhlášení výsledků.

Místa pro kouče

Trenér nebo vedoucí družstva (dále kouč), který usedne na židle určená pro kouče musí dodržovat tyto zásady:

 • Koučování je přísně omezeno na komunikaci se sportovcem pouze za těmito účely:
  • Udělení taktické rady
  • Povzbuzení
  • Návod na řešení neočekávané situace, jako zranění, apod.
 • Během utkání zůstává kouč sedět na židli po celou dobu utkání. Židli může kouč opustit pouze v naléhavém případě (koučování na jiném tatami apod.). Na konci utkání opustí místo pro kouče spolu se svým svěřencem.

Zakázané chování trenérů a vedoucích družstev

 • Koučování závodníka při utkání (mimo přerušení utkání Mate)
 • Jakékoliv poznámky k výrokům rozhodčích nebo jejich kritika
 • Dožadování se opravy výroků rozhodčího
 • Jakákoliv urážlivá, posměšná gesta směrem k rozhodčím, činovníkům, nebo publiku
 • Opírání se, údery, nakopnutí apod. reklamních panelů, nebo jiného zařízení
 • Jakékoliv projevy neúcty k soupeři, jeho trenérovi, rozhodčím, činovníkům, vlastnímu závodníkovi, personálu, obecenstvu, atd.
 • Zvedání se ze židle (kouč musí po celé utkání na židli sedět)

Pravidla oblékání

 • Ve vyřazovacích kolech: týmová tepláková (šusťáková) souprava s kalhotami sahajícími k obuvi.
 • Dlouhé kalhoty, polokošile
 • Finálové utkání:
  • týmová tepláková (šusťáková) souprava s kalhotami sahajícími k obuvi.
  • V případě přenosu TV – oblek, košile s kravatou (bude oznámeno v rozpisu soutěže nebo na svazových stránkách)
  • S ohledem na klimatické podmínky ve sportovní hale může sportovní ředitel nebo hlavní rozhodčí soutěže podmínky pro oblékání upravit. Tuto úpravu musí oznámit účastníkům soutěže před nebo v průběhu soutěže.

Následující je nepřípustné vždy

 • kratší kalhoty, nezahalený trup, vykrojená trička, trička bez rukávů
 • jakékoliv kšiltovky a pokrývky hlavy vůbec
 • nevhodné džíny, svetry nebo podobné oblečení nevážící se ke sportu
 • sandály nebo žabky

 Postihy

 • Každý trenér nebo vedoucí družstva, jenž poruší tato pravidla bude vyloučen od tatami. Tento vyloučený trenér nebo vedoucí družstva již nesmí dál koučovat své svěřence na této soutěži, a to ani z hlediště, či z jiného místa ve sportovní hale. Dále nebude smět doprovázet své sportovce do zápasové zóny a zasednout na židli pro kouče do konce celé soutěže.
 • Porušení výše uvedených pravidel může být posuzováno jako provinění dle čl. 1.3.1 DŘ

Následující činovníci jsou oprávněni postihovat trenéry:

 • Sportovní ředitel soutěže a členové sportovně technické komise
 • Členové komise rozhodčích a instruktoři rozhodčích
 • Ředitel soutěže© 2022 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265