how to make a site

LogoČeský svaz juda o.s.


Adresa:

Český svaz juda

       
  Zátopkova 100/2   IČ: 00537560  
  160 17  Praha 6    DIČ:  CZ00537560  
           
Telefon: +420 233 355 280     Bankovní spojení:  Raiffeisen bank  
Mobil:  +420 605 233 341    Číslo účtu:  508 099 8001/5500  
 FAX:  +420 257 214 265   Datová schránka:  v9q7tzf  
 Email: czechjudo@czechjudo.cz        
           
HTTP: www.czechjudo.org   Facebook: www.facebook.com/czechjudo  
Webmaster: Roman Kalous   Youtube: www.youtube.com/user/TheCzechjudo  

Organizační struktura:

 • Shromáždění delegátů
  • (schází se 1x za 4 roky, složené z členů ČSJu)
 • Plénum
  • (schází se nejméně 2x do roka, složené z předsedů krajů a členů výkonného výboru)
 • Výkonný výbor 
  • (schází se dle potřeby, složen z představenstva, předsedů odborných komisí, předsedy kontrolní komise, generálního sekretáře a svazového trenéra)
 • Představenstvo 
  • (schází se dle potřeby, složeno z předsedy ČSJu a dvou místopředsedů ČSJu)
 • Odborné komise:
  • Sportovně technická komise
  • Trenérsko metodická komise
  • Hospodářská komise
  • Komise rozhodčích
  • Kolegium DANů
 • Disciplinární komise
 • Kontrolní komise
 • Rozhodčí komise

 Historie juda:


----© 2021 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265