how to make a site

Principy Jiu-jitsu

Jigoro Kano zakladatel Ju-jutsu Kodokan Judo definoval dva základní principy studia Judo. Všechny další principy používané ve výuce Goshin-jutsu (umění sebeobrany) by měly být s těmito principy v souladu! Základní principy definované mistrem Kano zní: 

• Seiryoku-zenyo „maximální efektivnost“ nebo „co nejúčinněji“ princip vede k co možná nejúčinnějšímu využití tělesných a duševních sil. 
• Jita-kyoei „vzájemná úcta a všeobecný prospěch“ prospěch pro všechny studující s porozuměním a ve vzájemné pomoci, tak aby nedocházelo ke zraněním a nadměrnému opotřebení organismu, zdravotní hledisko.


CO JE TO PRINCIP? 
Princip je základní tvůrčí myšlenka, pravidlo, zásada, všeobecný základní zákon, z něhož lze odvodit jiné, zvláštní zákony, jimiž se řídí děj. 

CO JE TO TECHNIKA? 
Pro účely této publikace se jeví za nejvhodnější následující definice: „technika je ideální řešení pohybového úkolu a principy techniky jsou pravidla, která je nutno při řešení pohybového úkolu dodržet.“ 


Principy tvorby a použití technik

Principy bojových umění zdůrazňují jednotu celého těla a ducha při vykonávání každé jednotlivé techniky. Z technického pohledu je cílem tohoto spojení získat schopnost provést techniku, která má potenciál rozhodnout, ukončit boj (Todome-waza). Z pedagogického úhlu pohledu můžeme principy boje z blízka rozdělit do dvou základních skupin: 

1. Principy tvorby technik – zahrnují oblasti, jako jsou fázování techniky a práce se zdroji energie. 

2. Principy použití technik – zahrnují oblasti, jako jsou práce s MAAI (efektivní vzdálenost), feeling (vycítění), timing (načasování) použití techniky, neboli práce s KYO soupeře-útočníka.

Pod pojmem „Principy tvorby technik“ se rozumí pravidla (zásady), jejichž dodržení vede k účinnému provedení samotné techniky, bez odporu soupeře (partnera). Tyto principy jsou definovány v úzké návaznosti na poznatky z oborů anatomie, fyziologie a biomechaniky. 

Pod pojmem „Principy použití technik“ se rozumí pravidla (zásady), jejichž dodržení vede k úspěšnému provedení techniky v boji. Jedná se o aplikaci principů tvorby technik ve správném čase a vhodné vzdálenosti za odporu soupeře. Jde zejména o uplatnění poznatků z oblasti taktiky, strategie a psychologie. 


Principy sebeobrany (Goshin-jutsu)

Principy tvorby technik a jejich použití nelze dlouhodobě studovat odděleně, protože je potřebné harmonicky rozvíjet pochopení techniky v její aplikaci. Vzájemnost principů tvorby a použití technik lze dobře demonstrovat na čtyřech základních principech sebeobrany: 
1. princip – správného (přirozeného) držení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI), 
2. princip – přizpůsobení (JU
3. princip – porušení rovnováhy, vychýlení, oslabení soupeře (KUZUSHI) vedoucí k jeho KYO
4. princip – útoku v okamžiku oslabení soupeře (KYO), provedení TODOME

Pro snadnější pochopení lze podstatu těchto principů vyjádřit následujícím souvětím. Zachováváme-li správné držení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI) a neklademe-li proti tělu útočníka násilný odpor, ale naopak se jeho pohybu přizpůsobíme (JU), při zachování si vlastní stability porušíme jeho rovnováhu (KUZUSHI), nebo rozpoznáme útočníkovo (KYO), ve kterém provedeme techniku vedoucí k jeho zneškodnění (TODOME). 


Literatura: 
[1] HAŠKA, Milan. Základní principy techniky Ju-jutsu: Choku-Tsuki. Brno, 2006. 40 s. Absolventská práce. Masarykova univerzita, FSpS. 
[3] LORENZ, Vladimír, KITAYAMA, Junyu. Sebeobrana. Praha: Naše vojsko, 1963. 171 s. ISBN 28-057-63. 
[4] MUSAŠI, Mijamoto. Kniha pěti kruhů. Bratislava: Cad press, 1995. 176 s. 
[5] NISHIYAMA, Hidetaka. Coach´s Manual. Los Angeles: ITKF.50 s 
[6] PETRÁČKOVÁ, Věra, KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: AV ČR, 2000. 835 s. ISBN 80-200-0607-9.


Autor: milan.haska@volny.cz
Goshin-jutsu-no-kata

Toshu (neozbrojený útok)

A. Kumi-tsukareta-bai (z blízka uchopením)

 1. Ryo-te-dori
 2. Hidari-eri-dori
 3. Migi-eri-dori
 4. Kata-ude-dori
 5. Ushiro-eri-dori
 6. Ushiro-jime
 7. Kakae-dori

B. Hanareta-bai (z dálky úderem, kopem)

 1. Naname-uchi
 2. Ago-tsuki
 3. Gamen-tsuki
 4. Mae-geri
 5. Yoko-geri

Buki (ozbrojený útok)

c. Tanto-no-bai (nůž)

 1. Tsukkake
 2. Choku-zuki
 3. Naname-zuki

d. Tsue-no-bai (hůl)

 1. Furi-age
 2. Furi-oroshi
 3. Morote-zuki

F. Kenshu-no-bai (pistole)

 1. Shomen-zuke
 2. Koshi-gamae
 3. Haimen-zuke

Kime-no-kata

Idori techniky v kleče

A. Toshu (neozbrojený útok)

 1. Ryo-te-dori
 2. Tsukkake
 3. Suri-age
 4. Yoko-uchi
 5. Ushiro-dori

B. Buki (ozbrojený útok)

 1. Tsukkomi
 2. Kiri-komi
 3. Yoko-tsuki

Tachi-ai techniky v postoji

C. Toshu (neozbrojený útok)

 1. Ryo-te-dori
 2. Sode-dori
 3. Tsukkake
 4. Tsuki-age
 5. Suri-age
 6. Yoko-uchi
 7. Ke-age
 8. Ushiro-dori

D. Buki (ozbrojený útok)

 1. Tsukkomi
 2. Kiri-komi
 3. Nuki-gake
 4. Kiri-oroshi© 2022 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265