how to make a site

Dotace MŠMT - program č. IV: Údržba a provoz sportovních zařízení


 Upozorňujeme, že žádosti o státní podporu podle programu IV (Údržba a provoz sportovních zařízení) bude Český svaz juda přijímat výhradně pouze na údržbu a provoz jednoúčelového sportovního zařízení, tj. zařízení, které je určeno výhradně pro judo.
Žádosti o neinvestiční dotaci na údržbu a provoz víceúčelových sportovních zařízení (tj. zařízení, určených pro provoz 2 a více sportů) nebude Český svaz juda přijímat. Případní žadatelé mohou žádost o dotaci uplatnit přímo cestou ČUS.

Žádající SK/TJ musí být vlastníkem dotčeného sportovního zařízení nebo musí dotčené sportovní zařízení užívat a provozovat na základě smlouvy o dlouhodobém celoročním nájmu / výpůjčce, a to uzavřené na dobu vyšší než 10 let od roku podání žádosti o dotaci. V případě nájmu / výpůjčky může být vlastníkem pronajímaného sportovního zařízení pouze obec, město nebo státní instituce. Nájem / výpůjčka od jiných subjektů (obchodní společnosti, podnikatelského subjektu, fyzické osoby, jiného občanského sdružení atd.) je dle Zásad MŠMT platných pro r. 2013 - 2014  nepřípustný. O dotaci lze žádat pouze v případě, že nájemce je provozovatelem sportovního zařízení v nájmu/výpůjčce a hradí tedy svým jménem náklady na provoz a údržbu. Sportovní zařízení nesmí být zatížena zástavním právem, exekucí nebo dražbou.

Žadatel o dotaci dodá do 9. září 2013 na sekretariát ČSJu:

1.    Úředně ověřenou registraci stanov u Ministerstva vnitra (max. 3 měsíce staré)
2.    Úředně ověřené potvrzení nebo výpis k IČO (max. 3 měsíce staré)
3.    Úředně ověřená smlouva s peněžním ústavem (max. 3 měsíce staré)
4.    Doklad prokazující o vlastnictví budovy či pozemku, na jejichž údržbu SK/TJ požaduje dotaci (aktuální výpis z katastru nemovitostí  /LV ne starší 3 měsíců/  a to i v případě nájmu / výpůjčky).
5.    Tabulku (ke stažení zde...) – nutno zaslat v Excelu na e-mailovou adresu svazu
6.    Prohlášení o vedení podvojného účetnictví
7.    Tabulku s předběžným rozpočtem s uvedením předběžného rozpočtu nákladů plánovaných k úhradě z dotace, nákladů plánovaných k úhradě z vlastních zdrojů, hodnoty majetku ve vlastnictví a v nájmu. Požadovaná dotace nesmí přesáhnout 60 % účetní hodnoty majetku a zároveň nesmí přesáhnout 70% celkových plánovaných nákladů.

Upozornění:
V případě neúplných / chybějících údajů ve členské evidenci ČSJu nebude ČSJu žádost o dotaci podávat.

Pavel Volek
generální sekretář ČSJu
603 854 221
© 2020 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265