how to make a site

Systém objednávek členských příspěvků (dříve licencí)


Členské příspěvky (dříve licenční známky) se pořizují elektronickou cestou tzv. na jméno. Co to znamená pro kluby:

Členský příspěvek (dříve licenční známky):

  • název „licenční známka" nahradil „členský příspěvek" (v souvislosti se zněním stanov)
  • musí být uhrazen na jmenovitě na osobu (nikoliv počet na klub)
  • hradí se v daném kalendářním roce
  • výše členského příspěvku pro rok 2014:
   • 100,- Kč
    • pro kategorii mláďat, kteří se chtějí účastnit závodů a skládat zkoušky na KYU
    • pro judisty, kteří se nebudou účastnit závodů, ale  jen chtějí skládat zkoušky KYU a DAN
    • pro členy klubů, kteří chtějí mít hlas rozhodující na valné hromadě KS ČSJu a ČSJu
    • pro členy klubů, na které chce klub uplatnit pojištění o úrazu ze sportovní činnosti u Kooperativy
   • 300,- Kč
    • pro závodníky, kteří se účastní soutěží
    • pro trenéry, rozhodčí a zkušební komisaře

 

 • členský poplatek ve výši 100,- Kč je součástí rozpočtu KS ČSJu. Část ze 300,- Kč poplatku je součástí rozpočtu ČSJu
 • jeho úhrada je evidována v centrální evidenci
 • dokladem o uhrazení je tzv. vložka do průkazu ČSJu (viz. Dále)

Co je třeba udělat pro pořízení členského příspěvku pro rok 2014?

1.    KLUB - AKTUALIZACE ČLENSKÉ ZÁKLADNY V CENTRÁLNÍ EVIDENCI ČSJu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. KLUB - HROMADNÁ OBJEDNÁVKA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU PRO ČLENY KLUBU V CENTRÁLNÍ EVIDENCI ČSJu

 

 

 

Hromadná objednávka členského příspěvku v pěti krocích:

1. spuštění objednávek v levém menu

 • Po přihlášení do administrace klubu v levém menu vyberete modul "Členské příspěvky - hromadné úpravy"

 

 

 

 

 

 

2. filtr kategorií (není povinný)

 • pro výběr věkové kategorie si můžete zadat filtr nad kategorií

 

 

 

 

 

 

3. zadání výše členského poplatku

 • u člena zakliknete výši objednávanou výši členského příspěvku
 • ukončení zadávání výše poplatku provedete kliknutím na ikonu diskety ULOŽIT

 

 

 

 

 

 

4. uložení objednávky

 • dostáváte se do zobrazení detailů objednávky.
 • kliknutím na ikonu diskety odešlete objednávku

 

 

 

 

 

5. zobrazení přehledu objednávek:

 • zrealizované objednávky si můžete kdukoliv prohlédnout
 • pomocí filtru si zvolíte objednávky Objednané, Zaplacené, Zrušené
 • nyní má klub 5 dní na úhradu objednávky
 • při provádění příkazu k úhradě, uveďte, prosím ke zpráve pro příjemce jméno klubu
 • po připsání částky na účet ČSJu musí úhradu potvrdit účetní ČSJu

 

 

 

 

 

3.    ČSJu – POTVRZENÍ ÚHRADY VYSTAVENÉ OBJEDNÁVKY

-    Pracovník sekretariátu potvrdí úhradu objednávky ze strany klubu
-    Potvrzením se v CE klubu barevně označí členi, kteří mají uhrazený členský příspěvek na daný rok
-    Pro tyto členy bude možné vytisknout kartu do průkazu ČSJu


4.    Klub – TISK KARTY DO PRŮKAZU ČSJu

 

 

Karta do průkazu ČSJu:

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky:

Lékařská prohlídka:
Bude zaznamenána buď do průkazu juda nebo na kartu (v případě ztráty nebo změny údajů nutno pořídit nově)

Práce v centrální evidenci:
Členovi, který není činný, je možné přidělit příznak „NEAKTIVNÍ“ (nebude se zobrazovat v CE). Příznak lze kdykoliv změnit.
Z CE lze člena vymazat natrvalo.

Více informací kontaktujte správce centrální evidence:
Roman Kalous, mobil: 602 273 617

Zpracovali:
Miroslav BARTEL                                                                            Roman KALOUS
Místopředseda ČSJu                                                                 sportovní ředitel ČSJu

V Praze dne 28.12.2011 aktualizace k 18.6.2013

 
© 2020 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265