how to make a site

SHIZEN-TAI-NO-RI 

SHIZEN-TAI-NO-RI je princip správného (dříve se uvádělo přirozeného) držení těla a mysli (Zanshin), je to 1. princip sebeobrany. Japonská bojová umění zpravidla neoddělují tělo a mysl. Správné držení těla tedy i mysli je nezbytným předpokladem pro provádění technik sebeobrany. 


K ČEMU SLOUŽÍ SHIZEN-TAI-NO-RI? (Funkce) 

Účelem SHIZEN-TAI-NO-RI z pohledu tvorby techniky je skrze srovnání trupu: 
• Minimalizace zdravotního rizika a neadekvátního opotřebení či poškození pohybového aparátu (např. meziobratlových plotének). 
• Dosažení nitrosvalové, nervosvalové a mezisvalové koordinace a konexe (současná funkce svalů hrudníku, zad, břicha, beder, pánve a stehen), což umožňuje vhodně pracovat se zdroji energie ve všech fázích techniky. 
• Dosažení toku energie kolem páteře. 

Funkce minimalizace zdravotního rizika je naplněním Jita-kyoei. Druhá a třetí funkce (mezisvalové koordinace, konexe a toku energie kolem páteře) jsou naplněním základního principu Seiryoku-zenyo. 

Účelem SHIZEN-TAI-NO-RI z pohledu použití techniky je skrze srovnání trupu: 
• správné pozorování soupeře a bojiště, 
• zachovat si vlastní rovnováhu a tím získat schopnost provést potřebné akce, 
- např. správně reagovat na soupeřův pohyb (princip JU), 
- rychlejší start techniky, 
- zvýšení celkové rychlosti, 
• vznik a použití SNAPU a KIME, 
- ostřejší Snap, 
- silnější a ucelenější kontrakci svalstva při Kime, a zároveň menší zátěž v kloubech. 

Dodržení principu správného držení těla je základem, na němž je založena možnost realizace zbývajících základních principů Goshin-jutsu (umění sebeobrany) JU, KUZUSHI, KYO, TODOME. 


JAK DOSÁHNOUT SHIZEN-TAI-NO-RI? (Princip) 

Pro dosažení správného držení těla je potřebné zachovat vzpřímený postoj, snahou je zdánlivě srovnat zakřivení páteře a tím ji dostat do správné fyziologické polohy
Krční páteř dostaneme do správné fyziologické polohy tím, že mírně pozvedneme a zastrčíme bradu. 
Srovnání páteře v hrudní oblasti dosáhneme skrze aktivaci mezi-lopatkových svalů. 
bederní oblasti principu docílíme podsazením kostrče. 

Dále se k tomuto srovnání používá mentální představy lehké hlavy jakoby zavěšené u stropu a hutného břicha (Hara) jakoby spojeného se zemí. Toto srovnání trupu je nutné pro správnou funkci svalů zad, beder, pánve, břicha a hrudníku, která je nezbytná pro správné vykonání techniky. 

pohled (nebo poloha jazyka v ústní dutině) je úzce provázán s držením těla, nemusí dojít k ohnutí nebo uhnutí hlavy či páteře, stačí jen sklopit zrak nebo pohlédnout do strany, aby došlo k oslabení postoje a tím celé techniky. Pohled má být měkký, periferní, zahrnující cílovou oblast s co možná nejširším okolím s převrácenou vzdáleností (percepce zraku). 


Autor: milan.haska@volny.cz

© 2022 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265