how to make a site

 SHRNUTÍ AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK PRO START VÁLEČNÝCH UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY NA SOUTĚŽÍCH ČSJu 

  

1.    Nemistrovské soutěže jednotlivců (krajské soutěže, České poháry apod.) 

 1. Var. 1 – UKR závodník startuje na soutěžích pod hlavičkou českého klubu
 • registrace v Centrální evidenci členů ČSJu s příznakem „cizinec“. Aktivace Evidenční karty po registraci UKR není nutná - stačí zápis do CE
 • tito závodníci jsou na základě rozhodnutí představenstva ČSJu až do odvolání osvobozeni od úhrady členského poplatku ČSJu.
 • sportovec je pojištěn proti úrazu na základě potvrzení ČSJu* 
 1. Var. 2 - UKR závodník startuje na soutěžích pod hlavičkou Ukrajiny
 • závodník není registrován v CE členů ČSJu.
 • závodník na soutěži startuje za svůj domácí ukrajinský klub.
 • Závodník se prokáže cestovním pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Akceptovat lze i čestné prohlášení, že závodník je členem Ukrajinského svazu juda.
 • sportovec je pojištěn proti úrazu na základě potvrzení ČSJu*. 

2.    Mistrovské soutěže jednotlivců (krajské přebory, PČR a MČR)

 1. Na mistrovských soutěžích jednotlivců ČSJu jakékoliv úrovně mohou cizí státní příslušníci startovat pouze při splnění podmínek daných Soutěžním řádem ČSJu čl. 7.8:
 • Mají trvalý pobyt v ČR.**
 • Vlastní cizinecký pas vydaný v ČR (platí od dorostenecké kategorie výše).***
 • Mají platný průkaz juda nebo platnou Evidenční kartu ČSJu. 

3.    Jednorázové mistrovské soutěže družstev (KP dr., PČR dr. a MČR dr.)

 1. V jednorázových  mistrovských soutěžích družstev ČSJu jakékoliv úrovně mohou cizí státní příslušníci startovat pouze při splnění podmínek daných Soutěžním řádem ČSJu čl. 7.8:
 • a)   Mají trvalý pobyt v ČR.**
 • b)   Vlastní cizinecký pas vydaný v ČR (platí od dorostenecké kategorie výše).***
 • c)    Mají platný průkaz juda nebo platnou Evidenční kartu ČSJu.

4.    Dlouhodobé soutěže družstev (EXL, I. liga, DL) 

 1. V dlouhodobých mistrovských soutěžích družstev a v soutěži I.ligy je počet cizinců, kteří mohou v těchto soutěžích startovat, upraven Rozpisem mistrovských a kvalifikačních soutěží pro daný rok. Tito závodníci musí splňovat ostatní ustanovení SŘJ a rozpisu dané soutěže.
 2. V dlouhodobých mistrovských soutěžích družstev ČSJu jakékoliv úrovně mohou cizí státní příslušníci startovat pouze při splnění podmínek daných Soutěžním řádem ČSJu čl. 7.8:
 • V dlouhodobých soutěžích družstev musí zahraniční závodník zažádat STK povolení ke startu. Oddíl/klub musí uhradit řídícímu svazu příspěvek ve výši stanovené ekonomickou směrnicí ČSJu na každý kalendářní rok, ve kterém chce cizí státní příslušník startovat. Závodník startující v dlouhodobých soutěžích družstev může startovat, prokáže-li se platným cestovním pasem (nebo občanským průkazem) a potvrzením ČSJu se souhlasem ke startu na základě zaplacení poplatku.

 

  V Hranicích dne 15.5.2022                                         Mgr. Daniel Navrátil - Sportovní ředitel ČSJu

 

*Informace o pojištění ukrajinských sportovců u nás: https://www.olympijskytym.cz/pojisteni-cov

 


 **Povolení k trvalému pobytu občana EU

 

 ***Cizinecký pas vydá ministerstvo vnitra na žádost cizince

 

 

 Celý dokument zde...

 
© 2022 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265