how to make a site

 Vážení trenéři,

  dovolte mi, abych Vás informoval o záměru vedení ČSJu v oblasti metodiky juda. TMK ČSJu připravila nabídku níže uvedených seminářů pro Vaše trenéry. Tyto semináře by proběhly pod vedením lektorů ČSJu a to přímo ve Vaší lokalitě. Předpokládáme, že by se jednalo menší semináře formou workshopů, s účastí cca 10 ti až 20 ti trenérů. Tyto semináře by probíhali v odpoledních hodinách všedního dne, tedy v čase Vašeho tréninku. Pro lepší koordinaci těchto seminářů doporučujeme přihlášení přes TMK KSJu. Náklady na tuto akci jsou pro Vás minimální – jen náklady na tělocvičnu, náklady na lektory a jejich cestovné uhradí ČSJu.

  V praxi to znamená, že pokud máte zájem, domluvte se se svými kolegy z okolí nebo přímo s TMK KSJu, zvolte jedno z nabízených témat, vhodné místo, den v týdnu, čas tréninku a kontaktní osobu zodpovědnou za tento seminář z Vaší strany. Takto zpracovanou objednávku zašlete přes KSJu na adresu pana Josefa Brože metodika ČSJu. Pan Brož se po té spojí s Vámi zvolenou kontaktní osobou a dohodnou přesné detaily semináře.

  Věřím, že Vás tato nabídka zaujme a potkáme se na některém ze seminářů. Veškeré další informace o projektu metodické pomoci trenérům ČSJu žádejte u pana Brože: josef.brozjudo@seznam.cz

 

S pozdravem

                                                                                                          Mgr. Petr Smolík

                                                                                                          místopředseda ČSJu  

 

 

 Témata seminářů:

 

  • metodika nácviku technik v tači waza
  • metodika nácviku technik v ne waza
  • metodika nácviku technik sutemi waza a přechod postoj-zem
  • nácvik kumikaty
  • průpravná, kondiční a posilovací cvičení pro judo
  • metodika výuky pádových technik pro projekt „nauč se padat“

 

 

 

 

           
© 2022 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265