how to make a site

Trenérsko-metodická komise českého svazu juda


Trenérská škola při FTVS UK - ročník 2018/2019

Univerzita Karlova v Praze (dále jen TŠ FTVS UK)

TŠ FTVS UK připravuje v akademickém roce 2018/2019 další běh Trenérské školy pro trenéry sportovních svazů a spolků. Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví, v případě juda  kvalifikace trenéra judo I.třídy.

 

TŠ FTVS UK stanovuje pro přijetí tyto podmínky:

-         ukončené středoškolské vzdělání – maturita (ověřená kopie vysvědčení)

-         druhá nejvyšší trenérská kvalifikace (trenér II.třídy judo)

 

Český svaz judo stanovuje tyto podmínky:

-         dosažení technického stupně III.Dan ( lze doplnit v průběhu studia, pro přijetí stačí technický stupeň II.Dan)

-         o přidělení kvalifikace rozhoduje VV ČSJu dle směrnic o Vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

 

Ekonomické podmínky:

Školné, které se hradí TŠ FTVS UK je ve výši 11.000,-Kč za každý akademický rok. Posluchač studuje na své náklady, kdy si hradí cestovné, ubytování, stravné, odbornou literaturu a náklady na kurz specializace. Z ekonomického hlediska je podmínkou, aby se do studia přihlásilo minimálně 8 uchazečů.

 

Informace o studiu:

ČSJu – Mgr.Josef  Brož   tel : 603 553 931, mail : josef.brozjudo@seznam .cz

TŠ FTVS UK . PaedDr.Lada Novotná   tel.:220 172 250, 220 172 191

                                                                mail :lnovotna@ftvs.cuni.cz

 

Termín uzávěrky přihlášek:

zasílejte elektronicky na uvedený mail Josefa Brože, nebo poštou na adresu ČSJu včetně požadovaných dokumentů nejpozději

                                         15.června 2015

 


Seznam přihlášených© 2021 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265