how to make a site

 Práce členů ČSJu

   
Název Rok vydání Formát
Technická příprava v judu (J.D.Čermák) 2019 PDF
Psychologická příprava sportovce (Kocourek) 2019 PDF
Trénink ženského juda v Kódokanu (Bíšová) 2019 PDF
Judo jako výchovně vzdělávací proces (J. Babinec) 2015 PDF
Kalistetika a posilovací cvičení zaměřené na pohybový aparát (J. Běžel) 2015 PDF
Průpravná cvičení pro nácvik technik Tači Waza (O. Ježek) 2015 PDF
Ne waza v tréninku dětí a mládeže (L. Štěpánek) 2014 PDF
Psychologická příprava sportovce (L. Rak) 2013 PDF
Význam kolektivu v judu pro tréninkový proces (M. Malý) 2012 PDF
Problematika tréninku dětí se zhoršenou motorikou (P. Hejplík) 2012 PDF
Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek (A. Hrubý) 2012 PDF
Průpravná cvičení v NE WAZA (M. Lanč) 2012 PDF
Průpravná cvičení a některé varianty nácviku pádů (R. Dvořák) 2012 PDF
Sponzoring sportovního oddílu (B. Olexa) 2012 PDF
Biomechanika juda (V. Pelantová) 2012 PDF
Cvičení KATA v tréninku juda mládeže (P. Volek) 2010 PDF
Nácvik technik AŠI VAZA u dětí mladšího školního věku (J. Hanek) 2011 PDF
Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu (M. Turek) 2011 PDF
Moje cesta k 7.místu na ME (J. Musil) 2011 PDF
Motivace dětí cvičit judo ve věku 11-15 let (V. Úbl) 2011 PDF
Aleš zkouší judo - metodický materiál pro začátečníky  2019 VIDEO
 Vybrané formy regenerace v kategorii ml. a st. žáků (Jiří Smejkal)  2018 PDF 
Cvičení KATA v tréninku juda mládeže (Ing. Pavel Volek) 2010 PDF© 2022 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265